Starikov o ruskom národe - Jeden národ, tri štáty Je načase ukončiť feudálnu rozdrobenosť

Moskva 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Twitter)

Do integračných plánov Ruska a Bieloruska treba zahrnúť aj Ukrajinu. O tom vo vysielaní rádia KP vyhlásil spisovateľ, historik a publicista Nikolaj Starikov

„Niet hraníc našej integrácii. Treba sa integrovať tak, aby nás potom nemohli rozintegrovať. A ešte – do tejto integrácie treba zahrnúť aj Ukrajinu. Pretože jeden národ má tri štáty – to je feudálna rozdrobenosť,“ zdôraznil Starikov.

Nazdáva sa, že treba vytvoriť nový štát s jednotným vedením. Som za integráciu, ale za úplnú integráciu. Treba, aby bol jeden prezident, jeden parlament, jedna mena. Žili sme v jednom štáte a bolo nám dobre. Nenavrhujem znovuobnovenie Sovietskeho zväzu. Možno vytvoriť nové, zoberúc najlepšie z toho, čo bolo a doplniť to, čo je v našej súčasnej dobe aktuálne,“ uzavrel Starikov.

Svojho času Adolf Hitler povedal, že ruský národ možno poraziť len vtedy, keď Bielorusi a Ukrajinci (Malorusi) uveria, že nie sú Rusi. Na tejto deformácii ruskej historickej pamäte západné politické i duchovné centrá pracujú mnohé desaťročia. Zatiaľ čo západná Európa sa zjednocuje, ruský národ, ako aj celý slovanský národ sa naši nepriatelia snažia neustále drobiť, rozdeľovať a jeho časti štvať proti sebe.

Slovania sú najväčší národ v Európe. Udalosti celých stáročí potvrdzujú, že Rusi sú najživotaschopnejšia časť a prirodzený vodca slovanského národa, ako to postrehol už náš slovenský a slovanský buditeľ Ľudovít Velislav Štúr v svojom závete, v knihe Slovanstvo a svet budúcnosti.

Vladimír Mohorita