Stanné právo v. tzv. protektorátu Čechy a Morava


Jakmile R. Heydrich nastoupil do funkce zastupujícího říšského protektora, nechal vyhlásit stanné právo. Trvalo od 28.9. 1941 do 20.1.1942. Zatčeno bylo 4 tisíce až 6 tisíc osob. V jeho průběhu bylo podle neúplných údajů stannými soudy odsouzeno téměř 500 českých vlastenců. Do koncentračních táborů bylo posláno dalších více než 2100.


Druhé stanné právo bylo vyhlášeno po atentátu na Hendricha. Trvalo od 27.5.1941 až do 3.7.1942. V tomto období bylo zatčeno 3188 osob a zastřeleno 1327, a to mimo oběti z Lidic a Ležáků.


Akce Gitter

Byla zahájena hned 15. března 1939 po příjezdu komanda gestapa do Prahy. V jejím průběhu bylo zatčeno 4639 komunistů, německých a rakouských emigrantů a dalších.

Zatýkání bylo prováděno za pomoci i českých bezpečnostních složek. Zatčené nebylo kam umístit. Mnoho z nich bylo posláno do koncentračních táborů.


Němci průběžně tvrdě potlačovali již náznaky odporu. Nadto pořádali různé zvláštní hony na lidi.


Akce Albrecht I

V jejím průběhu od 31.8. 1939 bylo zatčeno a posláno do koncentračních táborů několik set lidí. Podle gestapa šlo o potencionální nepřítele říše


Akce E (Emigranti) byla zahájena na příkaz K.H. Franka v červnu 1942. Gestapo zatklo několik set lidí, jejichž nejbližší příbuzní utekli do zahraničí a byli podezříváni, že vstoupili do zahraniční armády. Tato akce byla obnovena i v roce 1943. Zatčení, jichž bylo na 3500 byli internováni a posláni do tábora ve Svatobořicích. Někteří ze zatčených však byli také odesláni do koncentračních táborů.


Akce Sokol

Byla zahájena 8.10.1941. Bylo zatčeno na 1500 sokolů,od funkcionářů od ústředního vedení Sokola až k činitelům místních sokolských jednot. Většina Sokolů byla poslána do koncentračních táborů.


ČNL