Stalingradské vítězství

 

   Před 75 roky - 2. února 1943 kapitulovala hitlerovská vojska v obklíčení u Stalingradu Rudou armádou. Nastal zlom ve druhé světové válce, ze kterého se nacistické Německo a jeho spojenci již nevzpamatovali. SSSR a jeho Rudá armáda, jejímž vrchním velitelem byl generalissimus J. V. Stalin, svým hrdinstvím zachránila svět před otroctvím ve Velkoněmecké říši a před fyzickou likvidací "méněcenných ras". Přes uznání podílu USA, VB a dalších západních států a úspěšné invaze spojeneckých vojsk až v červnu 1944 je jasné, že kdyby byl SSSR poražen a Hitler mohl použít ozbrojené síly Německa proti západním spojencům, pak by se pravděpodobně žádná invaze nemohla uskutečnit a dnes by se mluvilo v západních metropolích převážně německy.

 

    Jsem zvědav jak se Stehlík a další revizoři historie vyrovnají s těmito fakty, Jsou schopni všeho! Už jsem také slyšel, že největší chybou Hitlera bylo, že neporazil Stalina. Snaha starosty Prahy 6 ušpinit památku maršála SSSR I. S. Koněva a jeho vojáků je jen určitým skrytým vyjádřením stejné myšlenky.

 

    Vzpomeňme všech vojáků Rudé armády, kteří svým hrdinstvím a oběťmi umožnili přežít našemu národu, poděkujme jim aspoň malou kytičkou za záchranu života našich rodičů, za život náš a našich potomků. Vzpomeňme legendárních velitelů Rudé armády v čele s jejím vrchním velitelem Rudé armády J. V. Stalinem, o němž W. Churchill u příležitosti 80. výročí narození J.V. Stalina dne 23.12. 1956  v Horní sněmovně britského parlamentu řekl:

 

    "Pro Rusko bylo velkým štěstím, že v době zatěžkávajících zkoušek v jeho čele stál genius a neochvějný vojevůdce J. V. Stalin. Byl vynikající osobností, imponující naší těžké době, ve které žil. Stalin byl člověk neobyčejně energický, erudovaný, pevné vůle, ostrý, tvrdý. Byl to člověk nelítostný jak v práci, tak při jednání. Ani já, vychovaný v britském parlamentu, jsem mu nedokázal odporovat.

 

    Stalin měl především velký smysl pro humor a sarkasmus, dovedl přesně vyjádřit své vlastní myšlenky. Svá vystoupení si psal výhradně sám, z jeho prací vyzařovala neochvějná síla. Tato síla byla v samotném Stalinovi natolik veliká, že se zdál neopakovatelný mezi státníky všech dob a všech národů.

 

    Stalin dělal na nás velmi dobrý dojem. Měl neodolatelný vliv na lidi. Když vcházel do sálu na Jaltské konferenci, my všichni jako na povel povstali a z nějakých důvodů stáli v pozoru. Vyznačoval se hlubokou logikou myšlení a uvědomělou moudrostí. V nejtěžší době mistrně dovedl najít cestu z bezvýchodné situace.

 

    V nejtragičtějších i nejslavnostnějších chvílích byl vždy zdrženlivý, nikdy nepropadal iluzím, Byl neobyčejně složitou osobností. Stalin vytvořil a podřídil si obrovské impérium.

 

    Byl to člověk, který svého nepřítele ničil rukama svých nepřátel. Donutil dokonce nás, které otevřeně nazýval imperialisty, bojovat proti imperialistům. Stalin byl obrovským diktátorem, který neměl ve světě sobě rovné. Převzal Rusko s bídou a zanechal je vyzbrojené atomovou zbraní. Nechť cokoliv mluvili o něm, na takové národ nezapomíná,"

 

 

    Byl Churchill dobrým prognostikem? Včera oznámila ČT,  že Rusko vzpomíná s hrdostí na Stalingrad 1943 a že Stalin je v Rusku stále považován s Leninem a Gorkým za nejvýznamější osobnost ruských dějin. 

 

    S prázdnikom !!!

 

    Milan Richter

Přišlo e-poštou