Střet civilizací versus Konec dějin

PhDr. Stanislav Balík

Samuel Huntington napsal za svůj život 17 knih. Nejvýznamnější z nich je Střet civilizací, která je velice inspirující v dnešní době, když jsme již pustili invazní armády v podobě migrantů do Evropy. Huntington naprosto geniálně předjímal vývoj, jenž v současné době nastal. Knížka sice již vyšla před více než dvaceti lety, ale je v současnosti nanejvýš aktuální. Byla totiž napsána s prorockou jasnozřivostí. Vznikla jako reakce na knihu Francise Fukuyami (nar. 1952), vizionářského autora titulu Konec dějin a poslední člověk. V jeho pojetí končily dějiny pádem Východního bloku, který symbolizoval pád nechvalně známé Berlínské zdi. V hegelovském smyslu měly dějiny skončit vítězstvím liberálního socialismu nad reálným socialismem. Byla to zvláštní dvojčata, obdařená stejným marxistickým základem. Liberální socialismus byl pragmatičtější a ekonomicky úspěšnější díky novým impulsům, jež ve své době přinesl neoliberalismus. Reálný socialismus byl poražen a začala platit iluze o konci dějin, všichni měli směřovat do konzumního ráje. Ale v současné době jasně vidíme, že pravdu neměl neokonzervativní ideolog Fukuyama, který svého času tleskal invazi do Iráku a snil si svůj sen o demokratických změnách na Blízkém východě. Huntigton tvrdil, že to povede pouze k tomu, že dojde k islamistickému obrození, jež bude ohrožovat náš Západ. Fukuyama zoufale zklamal ve svých fantaziích, Huntigton se stal temným prorokem náboženských válek, které máme před sebou, jelikož prorokoval ozbrojené konflikty mezi civilizačně – náboženskými seskupeními. A tak se také stalo. V současné době se nacházíme ve válce s islamisty, kteří se chystají obsadit Evropu a jsou také na nejlepší cestě svůj cíl splnit.

V roce 2004 napsal Huntington knížku „Kdo jsme“ o americké národní identitě. Huntington popsal situaci v současných Spojených státech, které se začínají proměňovat tím, že do USA proniklo několik desítek milionu lidí hispánského původu. Hispánci hovoří španělsky a nechtějí se nechat přetavit tak, jako přistěhovalci z Evropy, kteří se museli naučit anglicky a přijali americkou identitu podle vzoru bílých protestantů. Přistěhovalci se museli přizpůsobit. To se v současné době neděje, ideologie multikuralismu nechává Hispáncům vlastní identitu, jazyk a zvyky. V současné době se o změnu kurzu snaží americký prezident Trump, který chce vyhostit z USA 13 miliónů nelegálních imigrantů, kteří celé roky volně přecházeli americko-mexickou hranici. Tito imigranti v jižních státech USA hovoří španělsky, provozují televizní a rozhlasové stanice ve španělštině a tisknou noviny ve španělštině. Je jen otázka času, kdy přečíslí rodilé mluvčí, protože porodnost Hispánců je vysoká. Zoufalou situaci se rozhodl řešit prezident Donald Trump tím, že chce postavit zeď, která by stála na hranicích mezi USA a Mexikem.

Střet civilizací probíhá mezi křesťany a muslimy v Evropě. Huntigton popsal také situaci na Balkáně v první polovině devadesátých let minulého století. Probíhal tam střet mezi muslimy, pravoslavnými Srby a katolickými Chorvaty. Na tomto konfliktu Huntington ukázal, jak vypadá střet civilizací v praxi. Srbové jsou pravoslavní křesťané a tradičně hledali spojence v pravoslavném Rusku. Stejně jako v případě první světové války, která vypukla kvůli tomu, že Rusové přispěchali Srbům na pomoc. V devadesátých letech to tak slavné nebylo, protože ruský stát pod vedením alkoholem podlomeného prezidenta Borise Jelcina právě prohrál válku s Čečenskem. Rusko jako stát se nechtělo angažovat na podporu Srbů, ale přicházeli kozáci dobrovolníci, kteří pomáhali bratrskému pravoslavnému národu. Katolickým Chorvatům nejvíce pomáhali Němci, v tomto případě se jednalo o pokračování spolupráce z doby druhé světové války. Chorvatsko mělo díky Německu podporu celé EU. Muslimové dostali podporu z islámských zemí, především ze Saudské Arábie, států Perského zálivu, ale také od Iránu. Překvapivě podle Huntingtona podporovali muslimy také Američané, kteří poskytli zbraně a logistiku. Pomohli také přemístit islamistickou internacionálu z Afghánistánu do Bosny a Hercegoviny, kde bojovali proti Srbům. Islamisté se tak pevně uhnízdili v Evropě. Čekají a připravují se pouze na další vypuknutí džihádu.

V Kosovu to pokračovalo podle stejného scénáře, podpora celého Západu a islámských zemí směřovala na stranu kosovských Albánců. Rusko stále ještě pod chřadnoucím Borisem Jelcinem neposkytlo Srbům skutečnou podporu a tak mohlo být Kosovo obsazeno jednotkami NATO na podporu muslimských kosovských Albánců. Kosovo tak mohlo být islamizováno a téměř zbaveno srbského pravoslavného obyvatelstva. Na příkladu Kosova lze vidět temnou budoucnost Evropy. Bude to totální islamizace, která je doplněna o etnické čistky a zničení náboženských symbolů. Dnes jsou všechny pravoslavné kostely a kláštery v Kosovu rozbořeny. Pravoslavní Srbové v kolébce srbství na Kosovu své místo nemají, stejně jako nebudou mít Evropané své místo v Evropě. Tento zcela nesmyslný proces již byl zahájen. Letecké údery NATO vytvořily pro tento cíl prostor, stejně jako zničení sekulárních režimů na Blízkém východě vytvořilo předpoklady pro islamistickou invazi do Evropy.

Bohatí Arabové systematicky islamizují Kosovo a přetváří ho v líheň islámského terorismu v Evropě. Činí tak navíc před zraky mírové mise KFOR. Dělají to prostřednictvím imámů obracejících muslimskou komunitu v Kosovu na radikální wahhábismus. Na islamizaci se navíc podílejí i saúdskoarabské humanitární organizace. V kosovské muslimské komunitě lze pozorovat pokračující nasazení arabských dárců - jednotlivců, nevládních organizací, ale i polostátních a vládních agentur. Nezůstává jen při tom, islamistická ofenziva nabývá stále brutálnějších rozměrů. Od roku 2012 se z Kosova vydalo bojovat za Islámský stát přinejmenším 316 lidí. Objektivní číslo ale bude pravděpodobně mnohem vyšší, protože zdaleka ne o každém teroristovi, který se vydal bojovat na Blízký východ, příslušná úřední místa vědí. Nejméně 120 džihádistů se už podle informací kosovského ministerstva vnitra vrátilo. S nejvyšší pravděpodobností před tím prodělali teroristický výcvik. Vyšetřováno je v Kosovu v souvislosti s islamistickým terorismem 240 lidí a od roku 2013 jich bylo zatčeno už 130. V policejní vazbě skončil mimo jiné také imám z Velké mešity v hlavním městě Prištině. Květnová návštěva nového šéfa americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa v Saudské Arábii naznačila, že ani v roce 2017 se pevné spojenectví USA s touto zemí nemění. Byly podepsány kontrakty za cca 400 miliard dolarů s hlavním cílem podpoření saudských bezpečnostních složek a armády. USA tak dále věrně podporují ortodoxní autokratický režim, který pomáhá šířit radikální islám ohněm a mečem. Politika zrodu islamistické internacionály ve slepě setrvačné americké zahraniční politice pokračuje.

Páté kolony pro současnou invazi islamistů do Evropy se začaly vytvářet již v padesátých letech minulého století. Evropa byla zničena po válce a v Německu byl nedostatek pracovních sil. A tak se začali zvát Turci na práci. Podobně se tomu dělo ve Francii, kam přijížděli lidé z francouzských kolonií v severní a západní Africe. Do Velké Británie přicházeli Pakistánci, Bangladešané a další obyvatelé bývalých britských kolonií. První generace byla vděčná, že má práci, ale již s další generací začaly být problémy. Přistěhovalci z kolonií získali sice občanství, ale identitu dané země nikoliv. Zůstali někde „mezi“ a současní mladí už chodí do mešity pouze na radikální imámy, ale především získávají informace na internetu a sociálních sítích. Islámský stát dělá velice obratnou propagandu, která přitahuje velkou pozornost muslimských obyvatel EU. Pátá kolona se tak neustále rozšiřuje a radikalizuje.

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 12. 8. 2019