Státy v ozbrojeném konfliktu zpravidla mluví o svých strategických postupech, úkolech, cílech. Výjimkou není ani Rusko, ani Amerika

(Slova jednoho komentátora na našem FB: "Vyhrožovat jiným plně odpovídá ruské mentalitě, a tedy žádné překvapení!" Následující texty ukazují, jak daleko je pan komentátor od pravdy.)

"Úkol pro nejbližší budoucnost zní následovně: Je třeba zajistit, aby žádný jednotlivý stát či koalice států nezískaly moc k vytlačení Ameriky z Eurasie nebo k významnému oslabení americké role hlavního globálního rozhodčího.“ (c.d., str. 200)

Takto decentralizované Rusko by na druhé straně nemělo mít sklon podléhat imperiální mobilizaci. Volný svazek – složený z evropského Ruska, sibiřské republiky a republiky Dálného východu – … Každá z jeho tří složek by měla být schopna povzbudit svůj vlastní tvůrčí potenciál, jejž po staletí dusil byrokratický moloch Moskvy.“ (c.d., str. 204)

Z díla Z. Brzezinského Velká šachovnice“, jež 1997 vyšla v New Yorku.

Zničili jsme SSSR, zničíme i Rusko, prohlásil Mitt Romney

"Aby se Rusko požíralo zevnitř, je naším úkolem zajistit vnášení zmatku a rozkolu do společnosti této země!" "Co se dnes nepodařilo panu Navalnému, to se zítra podaří udělat tisícům stejných, jako je on". Tato slova byla vyřčena před několika lety... "Přinutíme Rusy, aby se chopili zbraní. Naladíme Čečence, Tatary, Baškirce, Dagestánce proti Rusům. Musíme je přinutit, aby bojovali navzájem proti sobě.

Musíme znásobit akce, zaměřené na diskreditaci pravoslavné církve v Rusku. Patriarcha Kirill již nenaplňuje naděje, které byly do něj vkládány. Nepodařilo se mu zbavit lidi víry v boha. Podařilo se mu jen zbavit lidi víry v církev.

A, pokud nic z výše uvedeného nezafunguje, nezůstane nám nic jiného, než vyhlásit této zemi rychlou a vítěznou válku. Rychlou proto, že tři měsíce po té, co zastavíme nákup plynu a ropy u této země, nebude mít vláda prezidenta Putina z čeho dávat výplaty svým vojákům. A když přivedeme své vojáky do této země, bránit ji nebude mít kdo. Protože jsme již dávno zničili u Rusů ducha vlastenectví tím, že jsme je změnili v národ záštiplných, nicotných a závistivých podlidí . Přinutili jsme je nenávidět svou zemi, navzájem se nenávidět, nenávidět vlastní národ. Rusové už nejsou, zničili jsme je."

"Zničili jsme SSSR, zničíme i Rusko", tak ukončil svůj projev kandidát na amerického prezidenta Mitt Romney.

Mitt Romney kandidoval za republikány v roce 2008 v prezidentských volbách

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Novarepublika.cz, 6. 5. 2017 zdroj