Státnost a národní identita Ruska jsou ohroženy

2.12.2021 15:06


Čelíme zlu, které nemá v historii lidstva obdoby: nástupu diktatury samozvaných vládců Země. Jejich věrozvěst Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra nám opakuje jako mantru, že nebudeme mít žádná práva, žádný majetek, a že se naučíme milovat své poddanství a budeme šťastní.

Rusko není nedobytná pevnost na osamělém ostrovu. Předvoj zla už je u Kremelské zdi a domácí pátá kolona mu zametá cestu do širé ruské říše. Tak lze zjednodušeně vyjádřit leitmotiv obsáhlého rozhovoru  amerického žurnalisty a spisovatele Riley Waggamana, žijícího trvale v Moskvě, s publicistou Mike Whitneyem pro americký internetový časopis Unz Review.  Uveřejňujeme jej ve zkrácené podobě.

Měl jsem dojem, že Putin je proti nucenému očkování, ale vy jste napsal, že Rusové jsou nuceni nechat se opichovat. Jak to funguje? Jednají místní guvernéři jednostranně a vydávají za Putinovými zády očkovací mandáty?

Putinův postoj k povinnému očkování se postupem času vyvíjel. V březnu je označil za kontraproduktivní, začátkem června ale řekl, že vakcína bude dostupná každému, kdo ji chce. O dva měsíce později ruský prezident tvrdil, že očkování by mělo zůstat dobrovolné, avšak zároveň uvedl, že je nutné vytvořit různé druhy pobídek ke zvýšení proočkovanosti.

Ať už jsou Putinovy osobní názory na povinné očkování jakékoli, po volbách do Státní dumy na konci září začaly ruské regiony hromadně vydávat očkovací mandáty a také „zdravotní“ průkazy s QR kódem. Všech 85 federálních subjektů Ruské federace má nyní pravidla povinného očkování, některé přísnější než jiné. Například v Leningradské oblasti musí všechny státní, městské a soukromé organizace zajistit, aby 100 % zaměstnanců bylo plně proočkováno, nebo mít lékařskou výjimku, nebo doklad o předchozí infekci v posledních šesti měsících. Některé části země dokonce odmítají běžnou lékařskou péči osobám bez QR kódu. Jeden region nedávno oznámil, že ve čtyřech okresech se všichni neočkovaní lidé budou muset izolovat – karanténou v „rakouském stylu“.

Rusko je nyní připraveno zavést celostátní systém QR kódů, který bude použit pro téměř všechny stránky běžného života. Až příslušná legislativa projde Státní dumou, omezení připraví neočkované o svobodu pohybu a obchodu, čímž se z nich v podstatě stanou  občané druhé kategorie. Mohlo by k tomu dojít v únoru.

Vakcíny jsou základním kamenem mnohem většího projektu zaměřeného na přestavbu  globální ekonomiky a možná snížení světové populace. Kde do toho obrázku zapadá Bill Gates? Kdo je jeho mužem v Moskvě?

Žena jménem Veronika Škvorcovová. Tato bývalá ruská ministryně zdravotnictví  je dnes členkou výboru pro monitorování globální připravenosti (GPMB), vytvořeného Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou, který je  štědře financován Bill Gatesem. Hádejte, kdo další je ve správní radě GPMB? Anthony Fauci, stejně jako Chris Elias, prezident globálního rozvojového programu Bill & Melinda Gates.

 GPMB slouží jako skutečný autoritativní kolektiv pro zavedení pravidel během pandemie. Má dvojí účel. Jednak posvětit uvalení kontrol policejního státu ze strany globálních a místních politických vůdců a technokratů, jednak podpořit jejich úsilí prosadit tvrdá opatření k potlačení odporu, jako je nemilosrdná cenzura, izolování zdravých a nuceného očkování během celosvětových zdravotních krizí.

 V lednu 2020, jen pár měsíců předtím než byl svět převrácen naruby blokádami a omezeními COVID, Škvorcovová rezignovala na funkci ruské ministryně zdravotnictví v rámci změn Putinova kabinetu. O týden později byla jmenována šéfkou ruské federální biomedicínské agentury (FMBA). Jako vedoucí FMBA hrála nedílnou roli v prvních dnech ruské reakce na COVID.  Jako ministryně zdravotnictví Škvorcovová předsedala roky trvajícímu skandálu manipulace s daty, který se týkal zfalšované úmrtnosti. Podvod byl tak do očí bijící, že ruská vláda dokonce přiznala, že jejich údaje byly zfalšovány. Obviněni byli regionální guvernéři země a Dmitrij Medveděv je hodil přes palubu.

 Pokud jde o ekonomickou přestavbu následkem pandemie, ruská vláda otevřeně objala čtvrtou průmyslovou revoluci Světového ekonomického fóra. V říjnu ruská vláda a WEF podepsaly memorandum o zřízení Centra pro čtvrtou průmyslovou revoluci v Rusku. Rusko již přijalo zákon umožňující „experimentální právní režimy“, které korporacím a institucím umožňují nasadit AI a roboty do ekonomiky, aniž by jim v tom bránila regulační byrokracie. Ruská centrální banka hodlá vyzkoušet  digitální rubl, který by mimo jiné mohl být použit ke kontrole a omezení nákupů. Plán 2030 pro hlavní město Ruska požaduje „genetické pasy“, které mohou otevřít cestu  „genové terapií“.  Zdá se, že tyto ambice nebudou omezeny na Moskvu. V druhé polovině roku 2019 si ruská Státní duma nechala vypracovat zprávu, která měla prošetřit „bezkonfliktní vývoj“ „nové generace technologií, například „úpravy genomu“, s cílem vytvořit „nový typ společnosti“.

 Těžko uvěřím, že by ruský patriot, jako je Vladimir Putin, souhlasil se změnami, jež se rovnají převzetí země zahraničními elitami, bankovní mafií a globálním drogovým kartelem. Nevšímá si toho, co se mu děje přímo pod nosem, nebo jsou ve hře jiné faktory?

 Ať už je Putinův postoj jakýkoli, jistě si musí uvědomovat, že ruská vláda uskutečňuje  nesmírně nepopulární politiku. Zástupce náměstka Státní dumy Michail Delyagin nedávno varoval, že přijetí celostátního průkazu digitálního zdravotnictví by znamenalo „státní převrat“, který by předal řízení země Big Tech a Big Pharma prostřednictvím WHO.  Delyagin nevěří, že Putin je přímo zapojen do toho, co se děje, a obávám se, že ruský prezident nakonec převezme vinu za jakýkoli společenský a/nebo ekonomický chaos, který může vzniknout. Delyagin prohlásil, že „až se divocí oligarchové dostanou k moci, a  až se k moci dostane  divoká lékařská mafie, Rusko nebude existovat! Nebude nikdo, kdo by Rusko bránil!“ Pokud Putin podepíše tento zákon, kdo bude bránit Putina? Kromě mne mohu vyjmenovat asi dva tucty dalších  lidí, ale co zbytek? Je-li tomu tak, je nezbytné zastavit tyto nebezpečné, destabilizující politiky dříve, než v Rusku zažehnou vážné pozdvižení.

 V Rusku vidíme stejné rudé vlajky, které se objevují na Západě: nucené očkování, pozastavení občanských práv a neustálý pokles směrem k autoritářství. Do jaké míry vidíte tento vývoj jako prvotní boj mezi dobrem a zlem?

Často mi připomíná onu znepokojivou větu od Alexise de Tocqueville: „Vracím se věk od věků až do nejvzdálenějšího starověku; ale nenacházím žádnou paralelu k tomu, co se odehrává před mýma očima: jak minulost přestala vrhat své světlo na budoucnost, lidská mysl bloudí v temnotě."

S každým dalším dnem se zdá, že jsme násilně oddělováni od naší vlastní minulosti. Jsme „přeškolováni“, abychom přijali nový civilizační model. Děje se tak na místní, regionální, národní a globální úrovni. Rozbíjí se rodiny. Věřím, že čelíme zlu, které nemá v historii lidstva obdoby. Přesto si z historie můžeme vzít ponaučení a varování. Celosvětové zavedení digitálních zdravotních průkazů se nápadně podobá celosvětovému přijetí mezinárodních pasů po 1. světové válce. Váš pas je relikvie z 1. světové války. Měl to být dočasný dokument, který měl kontrolovat tok uprchlíků a bránit nepřátelským špionům. Nebylo to ale tak dočasné, že?

Rakouský romanopisec Stefan Zweig obšírně psal o tom, co tento nový systém kontroly znamenal pro ty, kteří žili v předválečné Evropě: „Lidské bytosti byly přinuceny k pocitu, že jsou předměty, a ne subjekty, že nic není jejich právo, ale vše je pouze laskavost z úřední milosti. Byly kodifikovány, registrovány, očíslovány, orazítkovány. Ponížení, která byla kdysi vymýšlena pouze s ohledem na zločince, byla nyní uvalena na cestovatele před a během každé cesty.“ Zweig dodal: „Vždy jsem musel myslet na to, co mi před lety řekl jeden Rus v exilu: Dříve měl člověk jen tělo a duši. Nyní potřebuje také pas, protože bez něj s ním nebude zacházeno jako s lidskou bytostí."

Dnes  jsme všichni podezřelí z biologických rizik, kromě toho, že jsme potenciální zločinci. Dokonce i ti, kteří poslušně dostali svůj booster shot, si nyní musí uvědomit, že jejich svobody jim nebudou vráceny. Zástupce Dumy Delyagin se toho dotkl ve svém prohlášení k spoluobčanům, když řekl: „už se s námi mluví stejným způsobem, jakým se obvykle mluví se zvířaty. Stát teď mluví k lidem tak ošklivě. Takto se mluví s obyvateli okupovaných území, kteří z nějakého důvodu nechápou, že jsou okupováni.“

 Pozoruhodný postřeh, který platí téměř pro celý svět. Mám malého syna. Je ruským občanem. Přál bych si, aby se s ním zacházelo jako s člověkem

Překlad a redakce Jan Vítek

český novinář žijící v Ženevě ve Švýcarsku.

vaševěc.cz