Státní teror proti Nord Stream 1 a 2?

Povinností německé vlády a úřadů je najít viníka (viníky) úniků z Nord Streamu a učinit je odpovědnými za škody.

Z výstavby plynovodu

28. září 2022 – 04:20

Podezřívat z politicky motivované sabotáže za zdánlivě vážným a svévolným poškozením plynovodů „Nord Stream 1“ a „Nord Stream 2“ opravdu nepotřebuje silnou konspirační fantazii . A pokud je tento předpoklad správný, pak se mohlo jednat pouze o sabotážní činy, které byly nařízeny státem a provedeny s možnostmi technicky a vojensky vysoce rozvinutého státu. Cílem tohoto zločinu, protože by se jednalo o velmi rozsáhlý zločin, mohlo být pouze zničení jakékoli naděje na další dodávky plynu z Ruska do Německa.

Když dojde k trestnému činu, vyšetřovatelé přirozeně sledují možné podezřelé. Nejinak tomu bylo v projednávané věci. Kdo by tedy mohl být pachatelem?Otázkou zůstává: Nemohlo to být Rusko samo, kdo vyřadil z provozu potrubí, která byla alespoň prozatím nepoužívaná? Je pravda, že na tuto otázku nelze v současné době jednoznačně odpovědět. Ale nelze rozeznat žádný motiv, proč by to Rusko mělo udělat.
Kdo je odpovědný za tento státní terorismus: Je povinností německé vlády a úřadů najít viníka a učinit je odpovědnými za škodu. Protože ona sama by mohla být podezřelá, spolková vláda je vyzvána, aby zahájila politicky nezávislé vyšetřování. Plynovody jsou zařízení v hodnotě mnoha miliard dolarů financovaná německými daňovými poplatníky. Němci mají právo znát pravdu a chtít potrestání viníků.

Švédsko a Dánsko označily výbuchy a následné úniky plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2 za sabotáž.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)