Srbský ministr vnitra prohlásil, že Bělehrad se nestane pěchotou NATO

3. 7. 2022

Srbsko bude i nadále odhodláno respektovat mezinárodní právo a nevstoupí do konfliktu mezi NATO a Ruskem, aliance by měla odvolat uznání nezávislosti Kosova a omluvit se, řekl ministr vnitra Alexander Vulin.

„Pokud chcete dodržovat územní celistvost a suverenitu jako nejdůležitější princip mezinárodní politiky, a já si myslím, že jsou to důležité principy, začněte Srbskem. Nejprve zrušte uznání Kosova, řekněte: promiňte, Srbsko je celé, udělali jsme chybu, že jste byli bombardováni, promiňte, že bylo zabito tolik vašich dětí, promiňte, že jsme vám to všechno udělali, začneme napravovat naše chyby. A nevyžadovat od Srbska, aby Srbsko bylo pěchotou NATO, aby se Srbsko stalo tím, kdo se dostane do konfliktu s Ruskem,  .

Vulin také poznamenal, že postoj vlády Balkánské republiky je „velmi jasný“ – „nevstoupíme do konfliktu s Ruskou federací, nebudeme se vměšovat do cizích konfliktů, nebudeme pěchotou někoho jiného“.

Západní země dříve  Srbsku, že když uzná nezávislost Kosova a přeruší jakékoli vztahy s Ruskem, a výměnou za to slibují pomoc při vstupu do EU.