Srbská armáda byla uvedena do stavu nejvyššího stupně pohotovosti

Prezident Srbska a vrchní velitel srbských ozbrojených sil Aleksandar Vučić nařídil srbským ozbrojeným silám, aby byly na nejvyšším stupni bojové připravenosti, řekl večer ministr obrany Miloš Vučević.

Alexandar Vucic, srbyký prezident

27. prosince 2022 – 02:20

„Prezident Srbska jako vrchní velitel nařídil večer, aby srbské ozbrojené síly byly na nejvyšším stupni bojové pohotovosti, t.j. připravenosti až do úrovně použití ozbrojené síly, t.j. ozbrojeného potenciálu srbských ozbrojených sil," řekl Vučević.

Jak jsem uvedl, pokračuje Vučević „posouvá nás to na nejvyšší úroveň akce prováděné srbskou armádou, chránící územní celistvost a suverenitu Srbska a chránící všechny občany Srbska a předcházení terorismu a teroru proti Srbům, ať žijí kdekoli."

„Srbsko je jediné, kdo má zájem mluvit, dělat politická opatření a setkávat se, dokud se nenajde řešení, zatímco druhá strana neustále činí jednostranné kroky, zvyšují úroveň napětí a vedou k eskalaci, podle mého názoru jasným cílem je kompletně etnicky vyčistit Kosovo a Metochii. Že by i těch pár Srbů, kteří zůstali na našem staletém území, mělo být odtrženo od našeho lidu, je pro nás znepokojující i mírná reakce Mezinárodního společenství, tedy vyhýbání se konverzaci a politickému dialogu o příčinách, nikoli o důsledcích, které vedly k tomuto druhu politického boje ,“ řekl ministr.

Dodal, že o ZSO se už nikdo ani nezmiňuje a že uvěznění Srbové, kteří jsou doslova drženi v kontejnerech bez práva na obhajobu, které jsou v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a svobodách, nejsou propuštěni.

„To už nikdo nezmiňuje, dokonce ani nevládní organizace Srbska. Není tam žádná zmínka o vydávání občanských průkazů nebo SPZ, nyní jsou nějaké nové podmínky,“ řekl Vučevič

(rp,prvnizpravy.cz,,fotoarch.)