Společná historie by se měla ještě mnohem častěji společně vyprávět.

Prohlásil německým prezident Franke-Walter Steinmeier

 

"Těší mě zvláště, že mohu vyznamenat i dva hosty z Francie a Česka. Vy, ctění hosté, k tomu svým angažmá přispíváte a za to jsme vám v Německu mimořádně vděční," řekl prezident Steinmeier na adresu Ostrčilíka i dalších vyznamenaných.

 

Za co vlastně obdržel pan Ostrčilík medaili za zásluhy od německého prezidenta?  Byl znám tím, že organizoval řadu česko-„sudetoněmeckých“ akcí v Brně. Byly to především pochody Brno-Pohořelice, který měly připomínat vyhnání brněnských Němců z jejich domovů. Na symboliku si pan Ostrčilík potrpěl. Proto také směr těchto pochodů se změnil, nikoliv z Brna do Pohořelic, ale z Pohořelic do Brna šli „poutníci“. Tak chtěl naznačit i možný návrat „vyhnaných“ brněnských Němců do Brna. Byly to samozřejmě i další akce, jimiž se pan Ostrčilík snažil přepisovat dějiny Brna po květnu roku 1945.

 

Pan prezident Steinmeier je zřejmě špatně informovaný. Jinak, jak jsme přesvědčeni, by nemohl vyznamenat pana Ostrčilíka za jeho četné pokusy o stavění historických událostí na hlavu. Připustíme-li, alespoň na chvíli, že pan prezident Steinmeier naopak ví dobře, co se v Brně v oněch květnových dnech dělo, pak dojdeme k překvapivým závěrům. Nepravdy, můžeme říci i lži, které pan Ostrčilík spolu se svými spolupracovníky, tak snaživě  vytvářel, se mají častým společným česko-německým  vyprávěním stát pravdou? Pokud by si jen na malý okamžik pan prezident Steinmeier toto myslel, pak jsme na počátku velké katastrofy, která nás může postihnout.

 

Z české strany takových tvůrců „nové pravdy“ je hned celá řada. Mezi ně patří zvláště pánové  Daniel Herman, Pavel Bělobrádek, Jan Čižinský, Bohuslav Sobotka, Vladimír Špidla a paní M. Marksová. V současnosti významnou roli při vytváření nové historické pravdy mají pánové P. Bělobrádek, který stojí v čele parlamentní komise pro BIS, a Jan Čižinský. Důvodů pro takové tvrzení je řada. Stačí znát některá fakta.

 

Závěrem chceme jen zdůraznit, že německý prezident by neměl vyznamenávat v žádném případě lidi, kteří se podílejí na přepisování dějin.  

J. Skalský