Sorabistická přednáška v Benátkách nad Jizerou.

 

V rámci cyklu „Besedy na faře“, které se ve městě už čtvrtým rokem konají vždy první neděli v měsíci, byla 4. února uspořádána přednáška „Lužičtí Srbové - tajuplný národ uprostřed Evropy“. Přednesli ji Eliška Oberhelová, historička, místopředsedkyně Společnosti přátel Lužice a šéfredaktorka Českolužického věstníku, a Lukáš Novosad, novinář, bohemista a předseda SPL. Po krátkém zápase s promítacím plátnem se za vůně kávy, čaje a domácího pečiva rozhovořili nejen o minulosti a přítomnosti nejmenšího ze slovanských národů, ale také o společné historii a současných vztazích Čechů s Lužickými Srby.

Pozorný posluchač jistě u přednášejících ocenil faktografickou přesnost, hloubku vhledu, nevšední zaujetí a také neochotu dávat před fakty přednost líbivému nátěru. K pravdě, třebas tvrdé, nás ostatně vyzývá také současná ekonomicko-politická situace v srbské části Lužice: zaostávání ekonomického vývoje oproti západu Německa, nepříznivý demografický vývoj lužickosrbského etnika, průmyslová exploatace území obývaného Lužickými Srby (a jeho ne vždy vydařená rekultivace), příklon části zde žijících (ačkoli v tomto případě především německy hovořících) občanů k politickým radikálům (AfD).

Snad se tento vnější tlak stane podnětem k hlubší sebereflexi samotných Lužických Srbů, k tomu, co bychom (s odkazem na své vlastní tradice) mohli nazvat buditelským entusiasmem. Neboť je dozajista na čem stavět - vždyť nám byly představeny nejen bohaté tamní zvyky konané v průběhu roku, ale byli jsme také upozorněni, že málokterý z takto nepočetných národů se může pochlubit tak bohatou a rozvinutou kulturou: výtvarným uměním, hudbou, literaturou. Nadto kulturou v řadě případů rozvíjenou v propojení s našimi dějinnými proměnami a naším uměním a umělci. Není tedy od věci, že účastníci přednášky a následné diskuse byli pozváni nejen do budovy Lužického semináře, který pořád ještě stojí v Praze u Karlova mostu a funguje jako sídlo SPL, ale také na některou z akcí Společnosti přátel Lužice.

 

Ivo Horák, Česko-lužický věstník č.2/2018, str. 10