Slovenská republika a Česká republika opět spolu?

 

Zahájit se Slovenskem strategický dialog je v zájmu českého i slovenského národa. Státoprávní forma jejich společného soužití je otázkou jednání a dohody.

 

V 90. letech 20. století se spojilo jen Německo, západní a východní jeho části splynuly ve SRN. Jednotné Německo vzniklo proti vůli představitelů Anglie a Francie. Byl to M. Gorbačov, tehdejší nejvyšší činitel SSSR, který zásadním způsobem ke vzniku jednotného německého státu přispěl. Nedbal na várování Francie a Anglie. Stal se poté čestným Němcem roku

 

Jak to bylo u slovanských států? Dochází k jejich rozdělování, rozbití. Zanikla Jugoslávie. Z ní se vydělilo několik malých států a státečků. Jak může úspěšně existovat např. Černá hora a Makedonie? Sám život nám neustále ukazuje. Zanikl Sovětský svaz. Jak to dopadá, vidíme již celá desetiletí. Neexistuje Československo.

 

Jsou to jen náhody, které vedly k uvedeným státoprávním důsledkům? Pochybujeme. Je pravděpodobné, že uvedené změny byly výsledkem politiky "Rozděl a panuj!" Taková politika je však dělaná ve prospěch států vládnoucích, panujících, nikoliv v zájmu rozdělených států a jeho občanů, ale právě na jejich úkor.

 

Není již na čase nastartovat proces, který by vedl k obnově uvedených rozložených slovanských států, aniž by docházelo ke konfrontaci v Evropě? Jsme přesvědčení, že ano. Zvláště když mnozí občané těchto států ví, že obnovení jejich původní státnosti by vedlo k jejich lepšímu životu. 

 

Existují však síly, které toto alespoň částečné spojení některých malých slovanských států považují za nebezpečné. Z jejich pozice viděno může tomu tak být. Jejich zájem na pokračování současného stavu vychází z interesů mocenských a samozřejmě také ekonomických.

 

Tato skutečnost porušuje principy mezinárodního práva, které zakotvují rovnost všech států a nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu. A to vměšování, které je někdy jasně viditelné, staví též  jedny občany těchto států proti druhým. Tento stav je však dlouhodobě neudržitelný. Může vést ke konfrontacím, jež ohrozí mír. A to snad žádný z rozumných státníků, nehledíme na politikáře, nechce. My také ne!

J. Kovář