Slovania  za  mier !

         Víťazstvo nad nemeckým hitlerovským nacizmom je bezpochyby jedna       z  najvýznamnejších  udalostí  ľudských  dejín. Vďaka za to patrí hlavne slovanským národom, najmä Rusom, ktorí na oltár mieru priniesli najväčšie obete v podobe  desiatok  miliónov ľudských životov a  nevyčísliteľných materiálnych strát.  

        Pri príležitosti  73.výročia  Dňa víťazstva sme však nútení konštatovať,     že na túto tragickú a zároveň hrdinskú skutočnosť sa dnes trestuhodne zabúda, čo zneužívajú militantné sily a  pripravujú ďalšiu vojnovú katastrofu.

       Verní mierumilovnej a tvorivej podstate charakteru slovanských národov,     s úctou k obetiam a s vďakou za vybojovaný mier, rozhodne odmietame všetky pokusy vyvolať– tentoraz na čele s útočným  paktom NATO – ďalší vojnový konflikt v Európe ako to v roku 1999 spáchali voči dnes už bývalej Juhoslávii.

        S presvedčením ,že akákoľvek vojenská konfrontácia môže  prerásť do globálnej vojny, stať sa osudovou  pre Európu aj svet a byť konečnou kapitolou dejín ľudstva ,vyzývame všetky mierové sily, aby sa nedali vnútiť účasť na štvavej kampani proti Rusku ako „nepriateľovi mierovej spolupráce národov“.

     Rusko vojnu nepotrebuje a neohrozuje našu bezpečnosť ani suverenitu!

        V tomto zmysle vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky ,aby nevysielali slovenských vojakov do Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska, kde majú byť nasadení ako súčasť „aspektu odstrašovania“. V skutočnosti  však ide o provokovanie, čo by v prípade  vojenského konfliktu znamenalo ich istú smrť!

       Ako neslobodný národ  sme takmer celé naše dejiny  museli bojovať za cudzie záujmy a na cudzí prospech. Od 1.1.1993 sme slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Hlásime sa k svojim právam        –  ako k výsade rozhodovať o svojom osude – s plnou zodpovednosťou.

 Odmietame vojny v akýchkoľvek podobách  a našim programom je:     mier, vzájomná pomoc a partnerská  tvorivá spolupráca národov a štátov !

 Združenia slovenskej inteligencie KORENE, Slovakia plus a obnovená SNR

Akad. mal. Viliam Hornáček, predseda

 

...podpisy predstaviteľov spolkov a združení, osobností a autorít...

Přišlo e-poštou

cp