Skupina záložníků Bundeswehru

 

Skupina z Asociace záložníků Bundeswehru ze Střední Franků podnikla, ve spolupráci s pražskou kanceláří Nadace Hanns-Seidel-Stiftung a „sudetoněmeckou“ kanceláří v Praze, vzdělávací výlet do České republiky. Ředitel SL kanceláře v Praze, Peter Barton, informoval účastníky, z nichž někteří mají „sudetoněmecké“ kořeny, ke kterým se hrdě hlásí, o (sudeto-)německo-českých vztazích. Na obrázku jsou Peter Barton, Martin Kastler - zástupce Nadace Hanns-Seidel-Stiftung v České republice, Marek Ženíšek - místopředseda strany TOP 09, a Dieter Hummel – oblastní vedoucí Asociace záložníků.

 

Sudetendeutsche Zeitung, 30.3.2018, str. 2