Si Ťing-pching otřese státem, upevní kontrolu komunistické strany nad vládou

1.3.2018 VSa      V Číně se chystá reforma vládnutí, která má modernizovat komunistickou stranu i další úřady tak, aby vyhovovaly požadované efektivitě éry Si.

 

Pro deník South China Morning Post píše Nectar Gan o tom, že místní čínské úřady budou mít více autonomie, ale jen pokud se budou držet linie centrální vlády.

Čínský prezident Si Ťing-pching zahájil strukturální přeměnu komunistické strany i státní správy, snaží se o větší efektivitu, a také o stranickou kontrolu nad všemi sférami vlády.

Plán byl přijat Centrální komisí po třídenním uzavřeném mítinku v Pekingu, uvedla státní zpravodajská agentura. Jen pár dní předtím zazněl návrh Ústředního výboru strany, aby byl zrušen ústavní limit dvou funkčních období pro výkon prezidentského úřadu. Prezident Si tak bude moci vládnout i po roce 2023.

Vládní agentura uvedla, že hlavní prioritou je upevnit řízení strany.

Současné struktury a funkce strany prý nevyhovují potřebám lepšího rozvoje za éry Si a neodpovídají požadavkům moderního vládnutí.

Část návrhu bude příští týden předložena Všečínskému shromáždění lidových zástupců, tedy legislativnímu orgánu, k formálnímu odsouhlasení.

Očekává se také schválení nového úřadu proti korupci, Celostátního dozorčího výboru, který bude mít rozsáhlou pravomoc vyšetřovat a zadržet všechny státní zaměstnance, aniž by měl souhlas soudu.

Dojde též ke změně v ministerstvech a agenturách, je možné, že se spojí dohled nad bankovnictvím a nad pojišťovnictvím, píše dále Gan.

Není zatím jasné, jaká ministerstva budou dotčena, zlepšit se má management tržního dohledu, surovinových zdrojů, ekologie a veřejných služeb. Lokální vlády získají více autonomie, aby zvládaly své vlastní záležitosti, ovšem musejí se držet linie centrální vlády a striktně vynucovat její příkazy.

Wu Čchiang, profesor politologie, se domnívá, že vláda zvýší kontrolu nejen tradičních  správních úřadů a ekonomického rozhodování, ale také sociálních skupin. Podle profesora Čchianga strana prohloubí intervence do ekonomických a sociálních záležitostí.

Detaily sice nejsou známy, podle Čchianga je ale pravděpodobné, že politický systém bude stále více ovládán silnou stranou. Restrukturalizace je prováděna za měnícího se poměru sil mezi stranou a vládou. Vedení strany bude moci více zasahovat.

http://casopisargument.cz/2018/03/01/si-ting-pching-otrese-statem-upevni-kontrolu-komunisticke-strany-nad-vladou/