Sen je beznadějný

 

Pro autora této „pesimistické poznámky k českým prezidentským volbám, jsou volby známkou toho, že se většina v „zemi v srdci Evropy“ necítí dobře.“ Považuji toto tvrzení za velmi diskutabilní, protože autor zaměňuje Evropu za Evropskou unií, čímž lehce přijal arogantní a zavádějící jazyk, který byl úmyslně spuštěn bruselskými eurokraty. Autor Michael Klonovsky to nazval „sémantické uličnictví, EU a Evropu dát do jednoho, a z obhájců evropské rozmanitosti dělat evropské rasisty a nacionalisty“.

 

Proč by člověku nemělo být dovoleno, aby nežádoucí  vývoj v EU, jako je zvyšující se centralizace, selhání  migrační politiky a paternalismus nad členskými státy, mohl kritizovat, a stále se v srdci Evropy cítil dobřeNarůstající averze vůči bruselskému systému, který se stále více odchyluje od původní myšlenky "Evropy vlastí", je registrována i v dalších zemích EU. Je možné litovat, že chytrý Zeman, jako také pan Babiš, využili tento skepticismus vůči EU pro své vlastní účely, ale je to pochopitelné. Tito dva mohou poděkovat úředníkům v Bruselu a jejich okolí. V neposlední řadě paní Merkelové, která  svou skutečně neomezenou politikou "vítání uprchlíků", již způsobila BREXIT. Další otázkou je, do jaké míry Zeman vděčí za své volební vítězství své neústupnosti vůči sudetským Němcům. Svou zarputilou obranou  Benešových dekretů, se kterou se mnozí z jeho krajanů stále identifikují, získává jejich sympatie a může z toho těžit.

 

Kde vzal pan Posselt optimismus, že bude brzy dosaženo průlomu ve vztazích? Je to čistě účelový optimismus? A jak dlouho mohou být oběti vyhnání a jejich potomci, mantrou "Evropa", odkazováni na budoucí lepší časy?

 

Karl-Heinz Ruda, D  92545 Niedermurach

Tribuna názorů, Sudetenpost, 5.4.2018, str. 11

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf