Šedivé časy v Jizerských horách

 

Nová výstava v radnici Kaufbeurenu

 

„Šedivé období v Jizerských horách během totality“: Tato dokumentární výstava  Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích je v městské hale v bavorsko-švábském Kaufbeurenu, patronátním městě vyhnaných z města a okresu Jablonec. Kaufbeuren má také městskou část  Neugablonz (Nový Jablonec).

 

Výstava se zabývá širokou škálou osudů a životních příběhů Němců v Jizerských horách od roku 1969 do roku 1989. Se společenskými ústrky a izolací, vylučováním a potlačováním německé kultury a historie, s diskriminací na pracovištích, se denně setkávali zbývající Němci v bývalém Československu. Petra Laurinová, ředitelka Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích, Irene Nováková, předsedkyně Kulturního sdružení občanů německé národnosti a jablonecká  etnoložka Christa Petrášková, prezentovaly tuto výstavu, která je třetí částí (Reichenberger Zeitung 1+2 /2018) výstavní série, o vyhnání Němců a jeho bezprostředních důsledcích. První části  série 1 a 2 byly uspořádány v roce 2017.

 

Kaufbeurerské sdružení pro partnerská města zve na tuto výstavu, která je v předsálí před zasedací síní radnice. Läszlö Kasztner, výkonný ředitel Kaufbeurerského sdružení informuje: "Zde je historie současnosti prezentována živě a vizuálně. Připomínat ji je povinností. Pouze tímto způsobem se můžeme z historie naučit lepšímu porozumění mezi národy Evropy."

 

Projekt podpořilo Kulturní sdružení Němců v České republice, Německo-český fond budoucnosti, Spolkové ministerstvo vnitra a neugablonzské Muzeum Jizerských hor.

Výstava bude otevřena od 20. března do 6. dubna ve všední dny, v běžných kancelářských hodinách.

 

(or), Sudetendeutsche Zeitung, 16.3.2018, str. 12

Pro České nérodní listy kráceně a volně přelořil P. Rejf