Sebeupálení Ruska

26.3. 2018 , Aleksander Prochanov

 

Nákupní centra, která zaplavila naše města, jsou tak děsivá, jako skládky

 

Stalo se něco strašného, pekelného, nevysvětlitelného. Ve dnech ​​oslav Putina, kdy se televizní kanály naplnily nadšením a majestátními filmy, uhořelo v Kemerově čtyřicet dětí. Proměňovaly se na popel, umíraly s krvavými slzami v době, kdy členové poroty oslavovali volební maratón a vyhlašovali velkolepé, historické prezidentské vítězství.

Co se stalo se vzpírá jednoduché politické definici. Jak údajně guvernér Tulejev, obrněný při svém nekonečném držení moci, vytvořil oblast, kde banditští obchodníci a zloději dělali svou vlastní politiku, odráželi všechny pokusy ruských lidí o převzetí kontroly nad jejich výstřelky. Proběhla debata o ignorování kritických služeb, které nebyly kontrolovány. Nevědělo se, že je stavěno z materiálů výbušných jako střelný prach, materiálů, které po zapálení od  nějaké jiskry, spálí  všechno živé kolem.

V neposlední řadě je zde třeba mluvit o nedbalosti nájemníků a majitelů centra, kteří  zavřeli všechny vstupy a výstupy a vypnuli požární signalizaci.

 

 

To, co se stalo, je strašlivým a tajemným znamením, kterému v prvním momentě neporozumíš. V tomto znamení se skrývá velký význam, velké proroctví, velké varování, které mohou rozluštit pouze ruští vizionáři, hlouboce cítící ruští básníci a sami mučedníci, o soudobém varování před biblickým ohněm a potopou.

Nákupní centra, která zaplavila naše města, jsou tak děsivá, jako skládky. V těchto prosklených, plastových, jako mýdlové bubliny barevných, obrovských obchodních konstrukcích jsou nakupeny všechny odpady dnešního nemorálního světa, aby se lidé odvraceli od vznešených cílů bratrské lásky, tvořivosti a nasměrovali své zájmy na jídlo, na spotřebu, na přijímání jedovatých věcí.

Tato nákupní centra jsou moderními kostely, ve srovnání s nimiž se dřívější chrámy zdají být nenápadné a zbytečné. V těchto plastových kostelech stoupají modlitby k monstróznímu božstvu, které ovládlo Rusko. K monstróznímu mamonu, monstróznímu zlatému teleti, pro nějž jsou bolest, láska, svědomí, něžnost, náklonnost, zbožňování prázdná slova. Toto božstvo má mnoho kněží. Tito kněží jsou zvláštní. Nemohou pocházet z ruských vesnic, měst, ruských předměstí, ruských univerzit a ruských posádek. Přišli jako kmen, kterému jsou cizí lidské instinkty,  lidské city, kteří neví a neznají nic, kromě peněz. Peníze jsou pro toto božstvo tím, co řídí planety a vesmír.

Upálení čtyřiceti dětí, čtyřicet nevinných jehňat, má význam osudového varování. Takovéto varování se dá nalézt u proroka Daniela. Je znamením nebezpečí, že by Rusko nemuselo obstát proti takovéto monstrózní invazi a zotročení a samo se vydat sebeupálení.

 

Po desetiletí si země žádá oživení, o kterém čas od času mluví prezident Putin, Oživení spojeném s vytvořením továren schopných produkovat domácí letadla, s obnovou výrob, kde jsou moderní stroje a zařízení. Oživení Ruska znamená nejen překonání rozpadu, ne pouze degradace, ale obrovské jámy, do které vlast klesla po roce 1991. Toto oživení nebude jen výsledkem inženýrského úsilí, výsledkem nesobecké pedagogické činnosti, výsledkem nesobecké kreativity spisovatelů a hudebníků. Abychom odhalili jeho smysl, potřebujeme nejen prosté tlumočníky. Potřebujeme znalce dějin a časů, u kterých se inspiruje Putin během významných svátků. Ti budou smysl monstrózního požáru vysvětlovat, jako zabíjení novorozenců králem Herodesem.

V Rusku dochází k proměně. V Rusku se narodilo nádherné dítě. Rusko tvoří novou civilizaci. A proměně brání tyto čadící požáry, tyto odporné odpadky, tyto záhadné otravy, všemu dominující špatnost a lež. Tento požár je z pekelných akcí, seslaných na Rusko, oby nemohlo otevřít své oči zaplněné slzami, aby nemohlo vzlétnout, aby bylo odrazeno od velikého osudového poslání, ke kterému je dnes velký národ orientován.

Prezidente Putine, buď si před inaugurací vědom varování před osudovými nebezpečími.

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

Foto: TASS