S Havlem je vše jinak

Havel byl instalován, ne prosazen. Jeho řídícím důstojníkem byl mj. kníže, a za vším stály centrály US a Německa. Samet nebyla revoluce, nýbrž garniturní převrat.

Havel nevymyslel "nepolitickou politiku". Tu vymyslel Duce jako tzv. ideu korporátní společnosti, fašistické společnosti elit, pro něž pracuje dělnická třída bez konfliktu, tzv. třídním smírem. Proto v Havlově plácání o "občanské společnosti" hrály tak velkou úlohu "sdružení", dnes tzv. neziskovky! Proto musely být zničeny politické strany. Vzpomeň na heslo OF - "Strany jsou pro straníky, OF je pro všechny". Lid otrávený idiotskou nomenklaturou, nikoli socialismem (to je velký rozdíl!), chtěl ne kapitalismus a korporátní fašismus Havla, ale "socialismus s lidskou tváří". Lid nechtěl rozbití jednotného státu - a proto musel být zavražděn Dubček, jenž by to nikdy nepřipustil. Proto byla zničena soc.strana i tehdejší soc.demokracie. Proto bylo zničeno staré vedení lidovců a Bartončík obviněn z estébáctví, zatímco 18 tisíc spisů o Chartě a Havlovi bylo spáleno u nás v Kanicích. Ohně tam hořely několik dní.

Proto byla spuštěna "pomlčková válka" Havlem v parlamentu, proto byl nasazen Pithart o "dvojdomku", proto byl ze Slovenska nasazen Víťazoslav Móric, placený přes Kanadu (Svetový kongres Slovákov, fašistická organizace utečenců po pádu Tisa) z kapsy BND, aby rozbil stát se svou SNS. BND platila v Torontu dvě organizace:

Ustašovce pro rozbití Jugoslavie a Svetový kongres Slovákov pro rozbití ČSR. Žádné rozdělení! ČSR byla rozbita jako Jugoslavie, ale jinou metodou. Diplomaticky,nikoli vojensky.

Privatizace,spuštěná dle modelu latinských států jižní Ameriky dorazila republiku spolu s restitucemi. Havlovi šlo o dvě věci 

a) o morální pomstu za protektorát a vyhnaného strýce

b) o návrat konfiskovaného majetku.

Jeho restituce jako první prolomila dekrety a následoval kníže. Pak teprve následovala lavina protektorátních restitucí, z nich se nyní dělá divok u Walderoda, zatím co u daleko větších restitucí (Kinsky, Dietrichsteinová a něm.rytíři, Salmové) byl poměrný klid. Hradecký soud toto neudělal poprvé, ale podruhé. Poprvé to udělal se Salmy a kromě nás nikdo nebil na poplach. Byly přeobsazeny soudy včetně Ústavního.(Opět Havel a následníci to zařídili.) Například dnes dostali na Moravě protidekretálně Serényiové majetek Luhačovice a Lomnici a nikdo ani necekne. Proč? Pro zradu uvnitř instancí!

A tzv. vlastenecké organizace nehnou prstem. Proč? Staré členstvo, nemocné a vyčerpané - a zrádci ve vedení. Tak to je.

V této zemi se vždy vše řeší až po katastrofách a poté, co lidé dostanou klacky do hlav.      Jir

Dovětek:  K  restituci Walderode? Ona sice nabyla právní moci, ale majetek se vydávat nemusí, protože precedens je případ Lidový dům. Tam je rovněž odklad z důvodu dovolání. A pakliže Ústavní soud jako rozhodná instance potvrdí restituce, teprve pak nastane prolomení dekretů!     Jir

Přišlo e-poštou