SL-Saska opouští spolkovou asociaci

Dne 25. listopadu 2017 rozhodlo kombinované zasedání členů, poslanců a funkcionářů sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Saska o vystoupení ze spolkové asociace SL.

Bylo vydáno následující tiskové prohlášení

Zemská asociace SL-Saska ve Spolkové asociaci SL München e.V. ( e.V. = registrovaná asociace) rozhodla na své dnešní poradě jednomyslně o přijetí následujícího rozhodnutí:

„Zemská asociace Saska e.V. SL vystupuje ze spolkové asociace SL Mnichov e.V. s účinností od 01.01.2018 a pokračuje v práci na úrovni země samostatně a nezávisle na spolkové asociaci. V nejmladší organizaci, zemské sasko-lužické asociaci vyhnanců a navrátilců ze Slezska bude stále ještě aktivní."

Důvody: Spolková asociace zažalovala zemskou asociaci Saska kvůli seznamům všech členů, ačkoli ochota předat tyto seznamy byla mnohokrát bez úspěchu nabízena. Zemská asociace požádavala o předběžné zaslání odpovídajícího rozhodnutí Spolkové výkonné rady, a zaslání prohlášení, že tyto seznamy nebudou zneužity, např. pro reklamní účely. Zemská asociace však nedostala žádné odpovědi. Místo toho byla bez předchozího upozornění dána k soudu.

Dopis spolkového jednatele SL Christopha Lipperta a spolkového předsednictva ze dne 10.25.2017 předpokládá, že členové v místních a krajských skupinách nejsou plně a řádně informováni o rozhodnutích a vývoji spolkové asociace SL. Ačkoli četní členové jednotlivých útvarů, stejně jako členové zemských výkonných výborů se proti vývoji jasně vyjádřili, neexistovaly žádné reakce z Mnichova, které by naznačovaly přehodnocení na straně spolkového předsednictva.

Spolkové předsednictvo v Mnichově, se svým spolkovým předsedou Berndem Posseltem se i nadále drží kontroverzního pozměňovacího návrhu stanov v § 3, který jasně mění účel SL a jednoznačně vezme členům zejména právo na vlast a na restituce. Tento vývoj Saská zemská asociace SL nepodporuje. Všechny pokusy o konstruktivní diskusi se Spolkovým předsednictvem SL selhaly kvůli jeho odmítnutí.

Saská zemská asociace SL se po nedávné reakci českých politiků, potvrzené jejich pozicemi na Sudetoněmeckém dni v roce 2017, ujistilo, že neexistují žádné pokusy o omluvu a rovněž nabídky odškodnění, za zločiny spáchané českou stranou po skončení druhé světové války proti německému obyvatelstvu. Spolková asociace SL už tyto požadavky ani neklade. Saská zemská asociace SL tedy nevidí žádnou možnost konstruktivně spolupracovat se Spolkovou asociací SL v souvislosti s tímto tématem.

Další rozhodnutí Saské zemské asociace SL je zakotvit svou nezávislost v nové registraci s názvem „Saský sudetoněmecký landsmanšaft e.V.“ od 01.01.2018.

 

Drážďany, 25.11.2017

Claus Hörrmann

 

Tisková mluvčí „Saského sudetoněmeckého landsmanšaftu e.V.“

Pro dotazy volejte 0174 3985 nebo 03596 500038 nebo

e-mail claus.hoerrmann@t-online.de