Evropská lidová strana v Evropském parlamentu Křesťané? Demokraté? Ani jedno ani druhé! Konstatujeme!

Nikoliv podle slov, ale podle skutků je poznáte. Všichni víme, jaké skutky máme na mysli. O notoricky známých skutečnostech je nadbytečné se zmiňovat.

Stačí uvést jeden příklad za další mnohé:

V Bruselu už počtvrté „veletrh“ dětí pro gaye. Obchod vynáší, minimální cena za novorozence vzrostla

24. 9. 2018

Už po štvrtýkrát americká organizácia Men having babies (Muži, ktorí majú deti) otvorila dnes a včera (22.–23. septembra 2018) dvere “veľtrhu detí” v Bruseli ďalším žiadajúcim gejom, tzv. “Rodičovské možnosti pre európskych gejov”, totálne ignorujúc európske právo a právo jednotlivých štátov Európy. Možno ešte vôbec hovoriť v Európe o nejakých právach?

Akým právom Európa hovorí o právach? Akým právom hovorí o prijímaní migrantov, o transparentnosti, integrite, rovnosti, keď včera (22. septembra) a dnes Brusel, srdce Európskej únie, hostí už po štvrtýkrát doslova veľtrh organizácie Men having babies, ktorá sprostredkúva predaj a kúpu homosexuálom, ktorými nadobudnú ľudské nemľuvňa?

Katalógy detí

V sálach luxusného hotela Hilton sa to hemžilo významnými a bohatými mužmi, ktorí si prezerali katalógy tlačené na lesklom papieri. Prechádzali fotografiami detí, ktoré sa takto predali a žien, ktoré im vynosia tie “ich” deti (tzv. náhradné matky) a ktoré budú ochotné im podpísať zmluvy, ktorými sa zaviažu, že sa dieťaťa po deviatich mesiacoch nosenia v ich lone zrieknu.

Homosexuálne páry na tomto veľtrhu prechádzajú ponukami, ceny za obdržanie novorodenca sú variabilné  – podľa “kvality”. Najnižšia cena je 95 tisíc dolárov (pred štyrmi rokmi to bolo 60 tisíc), maximálna suma 160 tisíc. Môžu tam konzultovať “all inclusive balíky”, ktoré zahŕňajú všetky služby: psychologickú podporu, právnu pomoc, zabezpečenie pohlavných buniek – vajíčok a aj spermií (ak je to potrebné), zabezpečenie náhradnej matky, lety a hotel v krajinách, kde budú jednotlivé matky rodiť, atď.

Deti na predaj. Deti bez matiek…

Tento obchod s deťmi sa už ani nerobí skryte, robia ho ľudia v oblekoch a s kravatami, s peňaženkou v rukách a otvorene obchádzajúc európske zákony. V roku 2015 dokonca Európsky parlament odsúdil prenájom materníc ako istú formu zneužívania žien. Prečo teda žiaden europoslanec nevyjde zo svojej kancelárie a nepôjde sa pozrieť, čo sa deje len pár kilometrov ďalej?

V roku 2015 sa Komisia pre medzinárodné záležitosti belgického senátu jednohlasne vyslovila proti náhradnému materstvu. Prečo teda žiaden senátor, či dokonca žiadna zo žien–senátoriek neprotestuje proti tomuto veľtrhu, ktorý sa koná v ich krajine, už po štvrtý raz? V roku 1989 dokonca Belgicko podpísalo Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, podľa ktorého “každé dieťa má právo poznať svojich rodičov a byť nimi vychovávané”. Prečo sa teda vláda nepostaví proti verejnému podujatiu, ktoré predáva gejom deti a tie nikdy nebudú poznať svoju matku?

Čo na to zákony?

Neuvádza náhodou ten istý Dohovor, že štáty, ktoré sa pod neho podpisujú, “vykonajú všetky vhodné opatrenia na národnom, bilaterálnom a multilaterálnom stupni, aby zabránili únosom, obchodu či zneužívaniu detí s akýmkoľvek cieľom a akoukoľvek formou”? A čo sa dnes deje v bruselskom Hiltone, keď nie predaj detí ľudom, ktorí dajú najlepšiu ponuku?

Keď už po štvrtý raz organizácia “Men having babies” je schopná zhromaždiť tých najlepších expertov zo všetkých možných oblastí a z celého sveta v Belgicku, znamená to, že obchody idú dobre. Znamená to, že ľudia kupujú. A aj tento rok, napriek odvážnemu protestu (socialistického!) europoslanca Philippa Closea, sa dvere veľtrhu otvorili gejom opäť. Európska únia už nech radšej nehovorí o právach. Stratila svoju tvár.

Zdroj:

ac24.cz

Poznámka ČNL: Jak hlasují, hlasovali poslanci KDU–ČSL o Instabulské úmluvě, vrátíme se k ní časem, a o dalších či podobných návrzích, co říkají k veletrhu na děti v Bruselu? Jsou součástí eurofrakce EPP a hlasují stejně jako další poslanci Evropské lidové strany, která je tahounem celé řady pochybných až zvrácených opatření EU. Jistě jsou i výjimky, nikoliv početné. Kousek od EP veletrhy na děti se opakované konají. Co proti této vrcholné zvrácenosti udělali oni a jejich kolegové z EPP? Nic o tom nevíme.

Jistě jsou i v naší republice skuteční křesťané, zpravidla jde o prosté lidi, Jak se však podílejí na rozhodování o základních otázkách? Zřejmě zanedbatelně. Šrámkovská ČSL byla nejen státotvornou stranou, ale též i stranou vlasteneckou a demokratickou. To vše je minulost. Bělobrádek, Herman a někteří další patří k sudetomilům. České národně–státní zájmy je neoslovují.

V 80. letech minulého století církve získávaly u nás opět autoritu. Věřící naplňovali kostely. Jejich pastýři však zčásti stále více inklinovali k liberalismu. Věřících valem ubývá.

Ještě nedávno se obecně mluvilo s vážností o tom, že křesťanství tvoří jeden z fundamentů evropsko–atlantické civilizace, samozřejmě též i Evropské unie. Kde však ty loňské sněhy jsou? Situace v současnosti je jiná. Křesťanské principy jsou nám vzdálené a kdesi v oparu času částečně mizí. Najdou se odvážní křesťané, kteří se pokusí onen proces zvrátit? Dej, Bože!