S čím by se zakladatelé Československa nesmířili?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

– S poklesem prestiže státu. Jsme téměř poslední mezi 148 srovnávanými zeměmi.

– S úpadkem odpovědnosti politických elit, počínaje kuponovou privatizací přes sanace bank v cizím zájmu, korupční hospodaření „bilion sem, bilion tam“ a konče posluhováním mocným kapitalistům a nadnárodnímu kapitálu. Politici by měli přestat myslet sami na sebe, měli by řešit problémy celé společnosti a měli by vládu a stát opět chápat jako službu všem občanům. Stát nepatří politikům, ale všem občanům.

– S nezaměstnaností. Kolik lidí tu vlastně nemá práci? Snad každý sedmý občan práce schopný je u nás bez zaměstnání. Nepřijatelné. Stejně jako bezdomovectví. Kde zůstává humanita?

– Se sobectvím a arogancí. Touha „mít“ požírá obyčejnou radost ze života. Lidskost, ohled na druhé, solidarita by měla převážit nad sobectvím. Lidé by neměli dovolit, aby byl „člověk člověku vlkem“ a aby globální kapitalismus ničil vše morální a kulturní v našem národě.

– S prvními místy v žebříčcích neetických praktik, v počtu kuřáků marihuany, ve spotřebě alkoholu, v gamblerství, v gendrových extravagancích.

– S nedostatečnou péčí o učitele, o jejich kvalifikovanost a o jejich materiální zabezpečení.

– S církevními restitucemi. Dochází k vyvracení toho, co prvorepubliková pozemková reforma znamenala. Nerespektuje se maximální výměra půdy (50ha zemědělské nebo 250 ha půdy veškeré). Obrovské majetky se vracejí a popírá se tak tehdejší reformní úsilí odstranit křiklavé majetkové nerovnosti a křivdy. Probíhá restaurace dávno překonaných společenských poměrů. V čí prospěch a na úkor koho?

– „Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, tedy lidí věřících v poslání svého státu a národa...naše demokracie je mravním úkolem životním nejen úředníků a vojáků, nýbrž všech občanů...Naše demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí, ale revolucí hlav a srdcí.“ T. G. Masaryk, Poselství ze dne 28. října 1928

Viz sborník:“ Věrni zůstaneme. K 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa.“ OOV Brno, 2014. 268 s.