Rusové jsou nám blízký slovanský národ

Kdyby zvítězili Němci a Rakušané v první světové válce, byla již dříve k tomu schválená opatření, která český národ měla zbavit práv, která si vydobyl. Čekala nás postupná germanizace a zánik českého národa. Spojenci nám pomohli nejen k zachování naší národní existence, ale i k vytvoření samostatného československého státu.

Byli jsme a jsme za to vděčni především USA, Anglii, Francii. I Rusko mělo na tomto vítězství svůj podíl.

Přišla druhá světová válka. V případě vítězství Německa jsme měli být zčásti fyzicky likvidovaní, zčásti vyhnání daleko na sever a zbytek měl být germanizován. Naše historická sídelní území měla být obydlena německým obyvatelstvem. Po českém národu neměla zbýt než historická stopa.

Na štěstí spojenci, a my s nimi, jsme ve válce zvítězili. O naše osvobození se zasloužil zejména Sovětský svaz, USA a další spojenci. Na našem území padlo přes 144 tisíc sovětských vojáků. Leží v naši zemi. Nikdy se nevrátili k rodinným stolům, kde je jejich blízcí s nedočkavostí očekávali. Nedočkali se však. Mohli později navštívit jen jejich hroby. Měli bychom být, padlým i živým sovětským vojákům vděčni za všechny oběti, které postoupili, aby Československo bylo opět svobodné.

Naši germanofilové a sudetomilové se shlédli v Německu. Na Rusko nadávají, kde jen mohou. Putinovi nemohou přijít na jméno. Z Němců se snaží udělat naše spojence.

Jednostranná naše zahraničněpolitická orientace se neosvědčila. Sledujme politiku všech azimutů. V každém případě Rusko bychom měli považovat za nám blízký stát a podle toho se k němu i chovat.

Rusové nás zachránili od zničení, od germanizace, od likvidace českého národa. Umožnili, aby se i nadále rodili české děti. Umožnili i těm známým dnešním rusofobům, aby se narodili jako Češi, aby mohli žít ve vlastním státu a mohli mluvit česky.

Místo vděčnosti k Rusku padají z jejich řad nadávky, čiší z nich zloba a někdy i nenávist ke všemu ruskému. Na štěstí jsou jen velmi hlasitou malou menšinou. Věříme, že i někteří z nich prozřou časem a připojí se k vděčnému českému národu. Jsme Češi a Slované.
J. Skalský