Rusko vs NATO. Rovnováha sil na 30 let

https://colonelcassad.livejournal.com/7387166.html

Článek byl napsán v prosinci 2021 pro časopis Expert. 17. ledna 2022 se objevila v čísle 3 tohoto časopisu: https://expert.ru/expert/2022/03/rossiya-protiv-nato-rasklad-sil-za-30-let/


Úvod

Vývoj a použití jaderných zbraní jako prostředku hromadného ničení v roce 1945 znamenaly začátek nové éry, kdy odpůrci vlastnící tento typ zbraní mohli zničit nejen sebe navzájem, ale také – odhadem – život na planetě. Podmínky globální konfrontace se změnily.

Dva „předsedové“ atomového klubu, USA a SSSR, již přímo nebojovali, ve smrtící bitvě nenasazovali miliony vojáků. Protivníci pracovali na vzájemném podkopávání prostřednictvím ekonomiky, vnitřních rozporů a na geopolitické „šachovnici“ se snažili obsadit co nejvíce strategicky důležitých „buněk“ – států, nastolit tam loajální režimy a sesadit nepřítele, používat „zástupné“ armády a přidružené organizace. Obecně byly používány strategie hybridního, asymetrického boje.

Pád prosovětských režimů ve východní Evropě, sjednocení Německa, rozpad SSSR, stažení sovětských kontingentů vedly k radikální změně geopolitického obrazu světa. Jen v Evropě Moskva opustila území sedmi zemí (NDR, Polsko, Československo, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Jugoslávie) o rozloze asi 1247 tisíc kilometrů čtverečních, s populací asi 136 milionů lidí. Ztrátou Ukrajiny, Moldavska, Běloruska a pobaltských států je ztráta dalších asi 1020 tisíc kilometrů čtverečních a více než 74 milionů lidí.

Celkem se z kontroly Moskvy dostalo 2 267 000 km2 území a 210 milionů lidí. Hranice pro rozmístění ruských jednotek se posunula z 600 (z NDR do Kaliningradské oblasti) na 1500 kilometrů na východ. Tyto ztráty převýšily výsledek nacistické invaze v letech 1941-1942.

V Evropě se totiž uvolnila téměř polovina „šachovnice“. Vzniklé prázdnoty začaly postupně zaplňovat síly západního vojenského bloku, i když Severoatlantická aliance, alespoň slovně, slíbila, že nebude expandovat na východ.

Ještě v roce 1990 bylo východní Německo začleněno do NATO sloučením se SRN. Polsko, Maďarsko a Česká republika (část Československa) vstoupily do NATO v roce 1999. V roce 2004 následovaly Slovinsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko.

V roce 2005 se k tomuto vojensko-politickému bloku připojilo Estonsko, v roce 2009 Albánie a Chorvatsko. Černá Hora vstoupila do NATO v roce 2017 a další část bývalé Jugoslávie, Severní Makedonie, v roce 2020.

Tím postup NATO neskončil. Státní převrat na Ukrajině v letech 2013-2014 posunul zemi zpět do prozápadní sféry vlivu. Rusku se podařilo sjednotit s Krymem a podpořilo Doněckou a Luganskou lidovou republiku (DNR a LNR).

Pokus o podobné svržení vlády v Bělorusku v letech 2020-2021 selhal. Uchopení moci prozápadními silami v Minsku by znamenalo vyrovnání fronty na západě. V tomto případě by pravděpodobný nepřítel byl na stejných liniích jako Němci v roce 1943: 500 kilometrů od Moskvy a 135 kilometrů od Petrohradu.

Jedná se o několik dní pochodu mechanizovaných kolon, minutový čas letu raket a letadel do životně důležitých center země. Je snadné si představit bezprostřední rozmístění vojenských základen NATO a silnou ekonomickou blokádu na Západě.

Pokusili jsme se zhodnotit, jak se za posledních 30 let změnilo rozmístění vojenských sil Ruska a Západu, abychom pochopili důvody oficiálních obav Moskvy z dalšího postupu NATO na Východ a tvrdost vydaných ultimát.


Před rozpadem SSSR.

V roce 1989 NATO zahrnovalo 16 států (nepočítaje Francii, která odešla v roce 1966 a formálně se podílela na práci aliance). Populace (s Francií) přesáhla 650 milionů lidí.

Ve zbrani bylo téměř 6 milionů lidí, vyzbrojených více než 17 tisíci letouny, 13 tisíci vrtulníky, více než 41 tisíci tanky, téměř 20 tisíci děly, samohybnými děly a MLRS (nepočítaje minomety), více než 2000 válečnými loděmi a ponorkami různých typů (včetně člunů a hlídkových člunů). Tyto hodnoty nezohledňovaly potenciál možných spojenců NATO v Evropě (Irsko, Rakousko, Švédsko a Finsko). Nezahrnovaly také síly amerických satelitů na Dálném východě (FER): Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Filipíny, Austrálie a další.

Lví podíl na uvedené síle – až 45 % personálu, 65 % letectví, 40 % tanků – připadl na Spojené státy. Významná část celého potenciálu NATO – až 60 % všech vojáků, 75 – 80 % letectví (včetně leteckých skupin minimálně dvou AUG – úderných skupin letadlových lodí – ve službě v severním Atlantiku), více než polovina tanky - byly umístěny v aktivních jednotkách a ve skladech v Evropě.

Tím hlavním bylo stále evropské dějiště operací (TVD). Asijsko-pacifickému regionu (APR) a Střednímu východu (ME) byla přidělena sekundární role. Vyjmenovaný potenciál by se mohl výrazně zvýšit v případě zavedení stanného práva a přesunu dalších posil ze zámoří.

SSSR a země Varšavské smlouvy mohly této moci čelit s více než 5,6 miliony vojáků, 17 tisíci letadel a vrtulníků, více než 84 tisíci tanky, 47 tisíci děl, více než 1600 loděmi a ponorkami. Navíc SSSR o něco dříve jednostranně zredukoval své ozbrojené síly asi o 550 tisíc lidí.

Až 70–80 % těchto sil bylo nasazeno ve směru evropského operačního prostoru. Stáli v několika vrstvách od NDR po Ural. Významné sovětské síly byly nasazeny i na Dálném východě (například proti Číně, která se usilovně snažila hrát roli „třetí síly“).

Hlavním odstrašujícím prostředkem však byly jaderné zbraně. Do roku 1989 měly Spojené státy 22 000 jaderných hlavic různých kapacit, a to navzdory skutečnosti, že od 70. let 20. století Amerika tento arzenál snížila o více než polovinu. Británie a Francie měly přes 500 hlavic. SSSR disponoval s více než 10 000 jadernými zbraněmi.

Stojí za zmínku, že jsou uvedeny pouze strategické jaderné zbraně (na strategických nosičích). Navíc jejich skutečný počet mohl být ještě vyšší než oficiální (objektivní obrázek nebyl z důvodu utajení zveřejněn).

Strany také vlastnily obrovské množství taktických jaderných zbraní (TNW). Jeho množství nebylo kalkulováno. Například jen v Jižní Koreji v roce 1976 měly Spojené státy asi 10 tisíc vkusů taktických jaderných zbraní.


NATO a Rusko. 90. léta a nula

Rozpad SSSR v roce 1991 změnil obraz světa a vojenské napětí se snížilo. Pouze Spojené státy v letech 1992-1996 snížily velikost své armády o osm divizí z 18 - ze 786 na 500 tisíc vojáků.

Praxe rozmisťování a služby amerických skupin letadlových lodí v severním Atlantiku a ve vodách poblíž ruského Dálného východu přestala. V roce 1996 byla v Americe ukončena výroba tanků. Americká armáda v Evropě byla snížena z 213 na 95 tisíc vojenského personálu (nepočítaje civilní personál) s 1200 tanky a 650 dělostřeleckými kusy.

Celkový počet amerických vojáků se do konce 90. let – v době přijímání nových členů NATO – snížil asi o třetinu (na 1,4 milionu vojáků). Francie například také snížila své ozbrojené síly ze 450 na 270 tisíc důstojníků a vojáků, Velká Británie - z 311 na 220 tisíc vojáků. Obecně byly ozbrojené síly NATO do konce 90. let zredukovány na něco málo přes 4 miliony lidí.


Velikost ruských ozbrojených sil z dědictví 2,9 milionu vojáků zbylých ze SSSR klesla do konce 90. let na 1,2 milionu důstojníků a vojáků. To znamená, že personální potenciál „na straně Ruska“ se za deset let snížil téměř pětinásobně. Jaderný potenciál klesl do roku 2000 na 6700 hlavic, což je více než jedenapůlkrát. Zatímco nepřítel se početně „zmenšil“ na méně než jedenapůlkrát a atomové zbraně, oficiálně redukované, byly často jednoduše předány do skladů.


V 90. letech Západ věřil, že Rusko bylo dobyto a ovládáno, ovládáno prostřednictvím oligarchů a nakonec se zhroutilo do propasti socioekonomické krize a vylidňování. Proto mohou být armády redukovány a ne přesunuty na východ. Objevily se dokonce pokusy lobbovat za vstup Ruska do NATO. Znamenalo by to rozmístění cizích základen na území Ruské federace z legálních důvodů a fakticky přímou vojenskou okupaci.


Koncem 90. let však byli do NATO přijati noví členové a za 30 let se počet zemí v bloku téměř zdvojnásobil na 30 států a dalších 5 se účastní programu partnerství. Obecně se potenciál severoatlantického bloku mírně zvýšil: asi o 90 milionů lidí a méně než půl milionu vojáků. Hlavní akvizice byly územní. Západní aliance se posunula o mnoho stovek kilometrů vpřed.


Spojené státy se v rámci probíhající reformy svých ozbrojených sil vydaly cestou vytvoření síly rychlé reakce. Vojska, která se dají rychle převést „lehce“ k zabezpečení předmostí před příchodem dalších „těžkých“ formací.


V rámci tohoto konceptu se objevilo šest „útočných“ brigád, které měly být do čtyř dnů přemístěny na libovolné místo na zeměkouli. Myšlenka přemístit do jakékoli oblasti planety alespoň 250 000 důstojníků a vojáků měsíčně pokračovala. Zachoval se systém uložení APS (army prepositional stocks) – přítomnost obrovských zásob zbraní a vybavení v klíčových oblastech Země.


Mezitím ruské ozbrojené síly na počátku 21. století pokračovaly v procesu snižování. A nedostatek personálu dosáhl v průměru 30-35%. V době přijetí programu „nové image“ ruské armády v roce 2009 se naše jednotky ocitly na extrémně nízké úrovni svého kvantitativního potenciálu. Jejich skutečný počet se snížil na 650 tisíc vojáků (především kvůli nedostatku - formálně to bylo 1,2 milionu lidí). Jaderné síly dosáhly nejnižšího bodu v roce 2014, v arzenálu zbývalo asi 2 300 strategických hlavic.

V letech 2009-2010 prodělaly jednotky ještě větší redukce. Byly rozpuštěny 20. a 22. armáda SV a také 1. velitelství sil protivzdušné obrany. Ozbrojené síly RF na nejnižší početní úrovni podle všeho nepřesáhly 600 tisíc lidí (bez civilního personálu).


Centrálním směrem byly jednotky staženy až k Moskvě – do oblasti Nižního Novgorodu. Ve skutečnosti se na západě země nacházelo obrovské předpolí dlouhé stovky kilometrů, pokryté tenkým závojem samostatných útvarů. Bělorusko jako svazový stát mělo armádu o síle 65 000 mužů. Jeho BC se ve srovnání s počátkem 90. let snížilo téměř čtyřikrát.

Tehdejší situace by se dala charakterizovat jako katastrofální. Za 20-25 let se ozbrojené síly „východního bloku“ téměř devětkrát zmenšily. Atomový potenciál se snížil pětkrát. Zatímco nepřítel zesílil a postupoval na východ.


Mnichovský projev“ a protiraketová obrana.

Mnichovský projev“ Vladimira Putina v roce 2007 byl pro naše západní partnery velmi neočekávaný, ale stal se logickou reakcí na jejich shovívavost. Kromě zahájení expanze NATO začalo v letech 2006-2007 nasazování tzv. protiraketového obranného systému - protiraketové obrany, určeného k detekci, sledování a zachycení balistických raket různých tříd.


Státy tak od roku 1999 vytvářejí národní systém protiraketové obrany (NMD). V roce 2002 Bílý dům jednostranně odstoupil od smlouvy ABM. V letech 2004-2007 posílil obranu Aljašky. Od roku 2008 bylo ve Středozemním moři rotačně rozmístěno několik torpédoborců, které slouží jako prvky systému protiraketové obrany. Jejich počet se neustále zvyšuje ze dvou na sedm nebo osm lodí. Za Baracka Obamy byla evropská část programu revidována. Česká republika a Maďarsko odmítly rozmístit protiraketové střely, pouze Polsko přijalo některé prvky.


Později, za prezidenta Trumpa (2016-2020), byla myšlenka rozmístění součástí protiraketové obrany v různých zemích blízko Ruska znovu prosazována. Zároveň se zvýšila aktivita americké flotily, která poprvé po téměř 30 letech obnovila zejména námořní cvičení na Dálném východě u pobřeží Aljašky. V Polsku existovaly projekty na rozmístění raket krátkého a středního doletu (do 5500 kilometrů). To umožnilo Američanům pokrýt ruské území případným raketovým úderem až po západní Sibiř včetně.


Zajímavé bylo vytvoření tzv. Space Force ve Spojených státech v prosinci 2019. Tato struktura se stala dědicem Aerospace Command, které bylo vytvořeno za Reagana v roce 1982. Byla zodpovědná za americké souhvězdí satelitů, stejně jako práci na vesmírném bombardéru. Zatímco Rusko se zaměřilo na hypersonické a protisatelitní raketové zbraně, Pentagon se snažil získat vesmírný bombardér, který by operoval z oběžné dráhy. Realizace těchto projektů by znamenala přesun nepřátelských akcí do vesmíru.


Zvýšil se také počet západních ozbrojených sil. Především se to týkalo amerických SSO (speciálních operačních sil), které se za půldruhé dekády zvýšily z 20 na 70–80 tisíc (bez civilního personálu). Geografie operací stále zahrnovala celý svět.


Dnešní poměr sil.

V srpnu 2021 měla americká armáda téměř 1,5 milionu vojenského personálu, nepočítaje civilní personál. Téměř 900 000 dalších Američanů sloužilo jako součást různých typů záložních složek ozbrojených sil, stejně jako v Národní gardě a Pobřežní stráži. Civilní personál přesáhl 750 tisíc zaměstnanců.

Celkem - více než 3,1 milionu lidí. Přibližný rozsah mobilizace Záložních ozbrojených sil a Národní gardy by mohl přinést sílu ozbrojených sil USA podle některých zdrojů až 7-8 milionům lidí.


Jsou vyzbrojeni nejméně 14 000 letadly a vrtulníky, 490 loděmi (bez malých, jako jsou hlídkové čluny a čluny), více než 11 000 tanky (včetně těch ve skladech), více než 9 000 děly a MLRS (bez minometů). USA jsou nadále hlavní údernou silou NATO. Jejich konkrétní podíl na personálu a konvenčních zbraních a vybavení (bez jaderných zbraní) je zpravidla 30 až 60 % z celkového potenciálu sil aliance.


Potenciál sil NATO se tedy od roku 1989 jen málo změnil. Dnes je to přes 4,5 milionu personálu (bez civilních specialistů a záložníků), je tendence jejich navyšování. Více než dvě třetiny jednotek bloku – na úkor armád evropských spojenců USA – jsou přitom soustředěny v Evropě, a to v hlavním směru proti Rusku.


Provedení mobilizace, přesun dalších posil ze Spojených států, stažení jednotek do linií nasazení může vytvořit drtivou převahu již v první linii. Přibližný rozsah vytvoření

frontové úderné síly během několika měsíců dosahuje několika milionů lidí.


Přibližně pro akci Evropy proti Rusku lze shromáždit alespoň 4–5 milionů lidí. A pokud je to kvantitativně srovnatelné s tím, co nacistické Německo a jeho spojenci vrhli proti národům SSSR v roce 1941, pak kvalitativně, díky mnohonásobnému nárůstu palebné síly a mechanizace vojsk, je to desetkrát větší vojenská síla.


Ruské jednotky v období 2009-2014 nadále procházely optimalizací s určitým nárůstem počtu. Do značné míry byly přiděleny od Moskvy západním směrem. Organizačně a strukturovaně se nadále uplatňoval princip přechodu na brigádní strukturu místo divizní. Pravda, po roce 2014 začal opačný proces.


Puč v Kyjevě vedl ke koncentraci ruských jednotek na ukrajinské hranici. V březnu 2014 bylo tam umístěno pouze 10 tisíc vojáků. Do konce dubna tato hodnota vzrostla na 40 tisíc. To nestačilo na seriózní útočnou operaci do hloubky několika set kilometrů.


Od roku 2014 začal kvalitativní i kvantitativní skok ruských ozbrojených sil. V letech 2017-2018 jejich počet dosáhl více než 1 milionu důstojníků a vojáků, s 890 tisíci civilního personálu.


Celkem - asi 1,9 milionu lidí s téměř 13 tisíci tanky (80% ve skladu), asi 4500 letadel a vrtulníků (včetně těch ve skladech), značným počtem děl, MLRS a různých obrněných vozidel (ne tanků). Zásoba strategických atomových náloží dosáhla podle některých zdrojů 6400 kusů. S výjimkou taktických jaderných zbraní a včetně těch náloží, které jsou ve skladech, tyto nálože tvoří až 75 % celého arzenálu.


Ruská národní garda (Rosguard) má mezi 340 000 a 430 000 muži. Hlavní bojeschopné síly použitelné k ovládání okupovaných území však nejsou tak početné.

Stojí za zmínku, že pro rok 2021 mají ruské jednotky a zálohy velký počet lidí, kteří byli v bojových zónách jako součást různých formací - ministerstvo obrany (MO), různé speciální síly a speciální služby, soukromá armáda Wagner korporace (PMC) atd. d. Sýrií a pouze přes ministerstvo obrany prošlo k srpnu 2018 63 000 lidí. Celkový počet lidí se „syrskými“ zkušenostmi – nejen ministerstvo obrany, ale všech – dnes může být 120 až 150 tisíc lidí.


Nevýhodou Ozbrojených sil Ruské federace dnes zůstává vzhledem k velikosti země nedostatečně silná pozemní vojska (SV), jejich omezená schopnost vytvářet silné úderové formace v rozhodujících směrech.


Ruská armáda má dnes asi 300 tisíc vojenského personálu (bez civilních specialistů) - 11 divizí, řada dalších formací. Doplňují je výsadkové síly (výsadkové jednotky) ze zálohy vrchního velení – dalších 45 tisíc výsadkářů (základem jsou čtyři divize výsadkových sil). To je pro srovnání o něco více, než je odhadovaná kapacita tak samostatného a spíše malého operačního sálu, jakým je Bělorusko.

S touto silou Ruské federace zůstávají jejich strategické raketové síly (Strategic Missile Forces) - 12 divizí - a obecně jaderné zbraně. Jsou hlavním garantem odvrácení přímé agrese NATO.


Změny na západní frontě v roce 2021

Na podzim roku 2021 jsme svědky aktivního nasazení řady prozápadních vojenských kontingentů ve východní Evropě. Především se to týkalo Polska, Rumunska, pobaltských zemí a Ukrajiny.

Polsko až do října mělo na východě – poblíž hranic s Běloruskem – pouze jednu divizi: 18. mechanizovanou. Kvůli situaci kvůli konfliktu s kurdskými uprchlíky ze Sýrie a Iráku sem byly postupně přesunuty jednotky dalších dvou divizí: 12. mechanizovaná ze severozápadu, z blízkosti Štětína, od hranic s Německem a 16. mechanizovaná z ruské hranici s Kaliningradskou oblastí.

Ve skutečnosti se ukázalo, že ze čtyř polských pozemních divizí na úzkém plácku naproti běloruskému Brestu byly sestaveny prvky tří. Čtvrtá, 11. tanková divize, přitom zůstala na jihozápadě Polska, v Zaganu, rovněž poblíž hranic se SRN, zřejmě v záloze.

Tyto síly, sestavené proti Bělorusku, byly doplněny formacemi letectva, speciálních sil, vnitřních jednotek a pohraniční stráže. Odhadovaný potenciál skupiny dosahoval 90-100 tisíc lidí s několika stovkami tanků, pevnou leteckou formací a také s několika stovkami děl a samohybných děl. Tyto síly byly doplněny oddíly z USA, Německa a Spojeného království, které se mohly stát základem pro nasazení větších formací.


Příchod 11. tankové divize ze Zaganu do oblasti soustředění mohl znamenat, že téměř všechny dostupné síly Poláků byly vrženy na východ, do úzké oblasti kontaktu s Běloruskem. Ostatní hranice – i s Kaliningradskou oblastí – jsou přitom zcela holé.

Stojí za zmínku, že od roku 2020 Polsko zahájilo program aktivního budování kapacit pro své ozbrojené síly. Celkový počet vojáků se tak do roku 2022 měl zvýšit ze 114 na 160 tisíc vojenského personálu. A územní milice - od 29 do 35 tisíc lidí.


Podle některých zpráv se polské vedení snaží dostat své ozbrojené síly až na 300 tisíc důstojníků a vojáků - to je počet polských vojáků v 80. letech. Z toho 250 tisíc bojovníků mělo být v pravidelné armádě a 50 tisíc milicí - v územních strukturách.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko na tyto akce reagoval nasazením jedné další motostřelecké brigády (MSBR) druhého stupně k deseti již dostupným. To vedlo ke zvýšení počtu běloruských ozbrojených sil o asi 5 tisíc bajonetů, z 65 na 70 tisíc vojenského personálu. Celkem mělo v případě stanného práva dát do výzbroje sedm brigád druhého stupně, které všechny jednotky přivedly do válečných států, a také postavit 120tisícovou běloruskou územní milici.


Zesílilo také rozmístění ukrajinských jednotek na Donbasu. V letech 2019–2020 měly ozbrojené síly Ukrajiny v zóně JFO (Operace společných sil) asi 10 pozemních brigád/plukovních skupin (čtvrtina pozemních sil). Do roku 2021 se udávaná hodnota zvýšila na 13 brigádních/plukovních skupin (již třetina).


Koncem listopadu 2021 mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zakharova oznámila přítomnost 125tisícové armády ozbrojených sil Ukrajiny na Donbasu. To znamenalo soustředění zde minimálně poloviny jednotek a formací ukrajinských ozbrojených sil. Pokud jsou tyto informace spolehlivé, může se spolu s resortními formacemi (například Národní garda Ukrajiny, NSU) a různými typy civilního personálu nacházet v oblasti minimálně 150 tisíc lidí z ukrajinských vojenských a polovojenských formací. JFO.


Od začátku prosince 2021 je také na Donbasu nasazena operační skupina Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny – poprvé od února 2015, kdy skončilo poslední kolo rozsáhlých bojů.

Kromě toho se na konci listopadu 2021 podle některých zdrojů na území Ukrajiny nacházelo více než 12 000 zahraničních vojenských pracovníků (třetina byli Američané). Pro rok 2022 bylo oznámeno zapojení 11,5 tisíce zahraničních vojenských pracovníků do 10 různých cvičení na Ukrajině.

A Rumunsko také provedlo řadu cvičení na Dunaji a Černém moři spolu s partnery v bloku a s ukrajinskými jednotkami. V Moldavsku navíc zvítězil prozápadní kandidát. Cílem 65 000. rumunských ozbrojených sil je Podněstrovsko-moldavská republika (PMR).


Od začátku roku 2021 Rusko na takový nárůst reaguje přesunem významných mechanizovaných skupin k hranici s Ukrajinou. Od dubna 2021 byly provedeny nejméně tři takové „přístupy“: v dubnu, červenci a listopadu. Západní odhady uvádějí přítomnost 90 000 až 120 000 ruských vojáků na ukrajinském směru. (Reálnost těchto odhadů je samostatnou otázkou. Například v dubnu 2021 se seskupení ruských jednotek na hranicích zvýšilo přibližně o 20-25 %).


Malá dohoda.

Konfigurace rozmístění sil potenciálních protivníků je následující: pokud si představíme hypotetický postup armád Ruska a Běloruska na ukrajinské území, pak budou polská vojska spolu se spojeneckými kontingenty schopna dodat přímý úder do boku a do týlu sil, které odešly na Ukrajinu - do Minsku a směrem k jednotkám a formacím postupujícím ve druhém sledu 1. ruské gardové tankové armády (zejména proto, že vzdálenosti jsou malé).

Možné jsou i další vojenské provokace na hranicích. Ukrajina, Rumunsko, pobaltské státy a Polsko se tak stávají „obětí-návnady“, aby ochránili další, serióznější hráče v západním světě, s podmínkou, že se budou účastnit úměrně míře rizika a zváží všechny klady. a zápory. Reakce ruských úřadů bude v tomto případě rozhodující. Jakákoli ochablost pouze zvýší účast Západu v údajném dávkovaném konfliktu.Tak byl v podstatě obnoven koncept „malé dohody“ z 20. let.

Před námi je skupina východoevropských zemí s celkovým vojenským potenciálem menším než milion lidí v případě stanného práva a všeobecné mobilizace. Je podporován silami silnějších zemí NATO, zaváděnými v dávkách.


Největším nebezpečím v bitvě o „státy“ – země na „šachovnici“ bude schopnost Západu použít všechna svá četná letadla na obloze nad obětovanými zeměmi – baitery a zřídit bezletovou zónu. Západní letectvo – především to americké – dnes bohužel mnohonásobně převyšuje to ruské.


Otázkou je rozsah potenciálního konfliktu. Bude to regionální kontrola, nebo se válečný oheň rozhoří v něco víc? Mimochodem, Malá dohoda se definitivně rozpadla v roce 1938 v souvislosti s rozdělením Československa v důsledku Mnichovské smlouvy mezi Německem, Velkou Británií, Francií a Itálií. Zajímavé historické analogie.


Závěry.

1. Rozpad SSSR, rozpad Varšavské smlouvy, postup NATO na východ se staly největší geopolitickou katastrofou 20. století. Za krátkou třetinu století se vojenský potenciál Ruska a jeho evropských spojenců (bez jaderných zbraní) snížil šestkrát (nepočítám civilní personál). Jaderný arzenál země se snížil třiapůlkrát. Nepřítel bez boje postoupil 600-1500 kilometrů na východ. Rozmístění raket a úderných letadel v Polsku zkrátí dobu letu do Moskvy a Petrohradu na méně než hodinu a půl, v pobaltských státech a na Ukrajině na méně než hodinu (do Petrohradu z Estonska - nahoru na minuty). Zároveň se rychlost invaze mechanizovaných kolon z území Ukrajiny a pobaltských států v případě tamního soustředění sil NATO s přístupem na linii Petrohrad-Moskva-Volgograd snižuje na 1-10 dní.

2. Potenciál NATO se během 30 let bezvýznamně snížil. Významná část aliančních sil je stále rozmístěna v Evropě – ve směru hlavního útoku proti Rusku. Relativně malý (několik desítek tisíc důstojníků a vojáků) americký kontingent v Evropě by neměl být zavádějící. Během tří až čtyř měsíců se může rychle rozšířit na přední skupinu. Početné armády spojenců USA, postavené v několika ešelonech, budou zároveň sloužit jako krycí síly pro slibné americké nasazení.

3. Od roku 2014 Ruská federace poněkud obnovila svůj vojenský potenciál. Velikost ozbrojených sil (bez civilního personálu) se zvýšila jedenapůlkrát, počet strategických jaderných zbraní se ztrojnásobil. Byla deklarována přítomnost hypersonické zbraně, která může snadno překonat protiraketovou bariéru intenzivně vytvářenou Spojenými státy. Podle některých výpočtů je v Rusku a Spojených státech pro slibný jaderný útok každý asi sto cílů a při zapojení několika náloží na cíl stačí několik stovek atomových úderů.

4. Přesto je situace nadále hrozivá. Pro zajištění maximální bezpečnosti je nutné dosáhnout bývalých západních hranic SSSR, obnovit rozsáhlé předpolí před Moskvou a Petrohradem. Jde o strategickou bezpečnost a přežití. Západní (evropské) působiště je navíc stále hlavní pro země NATO, které ročně provádějí desítky složitých vojenských cvičení a mají dobře fungující infrastrukturu pro akce velkých mas vojáků.

5. Kromě toho je linie bývalé hranice SSSR na západě, mínus pozemní hranice s Finskem, nejvhodnější pozicí pro obranu proti Evropě, protože vede podél úzké „šíje“ mezi Baltským a Černým mořem. Zde je nejkratší fronta pro nepřátelské akce. Na východě a západě jsou „zvony“ rozšíření kontinentálních území.

6. Očekává se, že rozsah akcí v případě akutní fáze krize bude v první linii, a to i při operacích na území sousedních států, jako je Ukrajina. Aktuální jsou opět otázky všech úrovní vojenského umění, perspektiv doplňování ztrát a především škod na vojenské technice, potenciálu vojenského průmyslu a ekonomiky jako celku.


(c) Ilya Topchy

https://schneider-krieg.livejournal.com/50620.html