Rusíni prosí Putina o obnovení rusínské státnosti

Rusíni poslali Putinu prosbu o obnovení jejich státnosti. Zřejmě mají obavy, že Rusko ponechá západ Ukrajiny, Podkarpatskou Rus, západu.
Ve svém dopisu popisují, že v minulém století jich bylo 120 tisíc zabito v Rakouském Talergofu.