Rudoarmejec v Brně versus hovada

 

Krátká zpráva brněnského Deníku (dříve Rovnosti) z 19.dubna 2018 praví následující. Socha Rudoarmejce v Brně-Šlapanicích má hlavu, uraženou vandaly, opět zpátky. Neznámí vandalové o víkendu urazili soše hlavu. Policie viníky nenalezla. Slovo "hovado" leckomu připadá silné, leč zde je naprosto na místě. Ostatně, již Komenský užíval tohoto slova v jistých případech...

 

Zatímco městu Šlapanicím patří zásluha péče o sochu, kterou loni dali pečlivě opravit, vandalismus neznámých hyen zasluhuje tvrdé odsouzení. Socha ve Šlapanicích stojí již od roku 1948. Je  zdařilým realistickým dílem regionálního sochaře pana Stanislava Hanzla.

 

Mluvčí města správně potvrdil spěch zastupitelů  Šlapanic - blíží se oslavy osvobození. Za péči o sochu patří městu Šlapanicím dík všech řádných občanů republiky.

¨

Ovšem hyenismus vandalů v tomto případě vyvolává velké otazníky. Jak je vůbec možné, že dochází k páchání takových činů? Odpověď lze hledat nejen v místě samém,ale zejména v marasmu současné společnosti. 

 

Vlna hysterického antirusismu ovládá naši společnost a dezinformace o osvobozování republiky zamlžují zejména hlavy dezorientované mládeže a dokonce i střední generace. Českou společnost ovládá jakási politická schizofrenie - na jedné straně se vyzývá ke sjednocování všech konstruktivních sil společnosti, na straně druhé se vyvolává zášť a nenávist mezi tábory oddanými protikladným reprezentantům naší společnosti. Samozřejmě to ovlivňují i zahraniční události a  nevyrovnaný vztah našich předáků k nim - jednou je to útok na Sýrii, podruhé nebezpečí ilegální migrace, potřetí  agresivní nároky landsmannschaftů, a mohli bychom pokračovat dál a dál.

 

Přitom nebýt rudoarmějců, kteří ve dnech 25.-26. dubna 1945 tvrdě bojovali o město, mnoho českých lidí by zahynulo. Připomeňme  jen hrůzný fakt, že ještě 25. dubna oddíl esesáků popravil v Brně-Medlánkách 14 nevinných civilistů hromadnou popravou za odebrání chleba z vagonů na nádraží! Brno mělo být zaplaveno vodou z podminované Kníničské přehrady a jen zásluhou hrázného, jenž ukázal rudoarmějcům místa náloží, bylo Brno ušetřeno zkázy, kterou mu chystali ustupující fašisté podle plánu ARLZ, nařízeného generálem Schörnerem a velitelem Brna.

 

Brnu patři v republice jakýsi hanebný primát v těchto vandalských akcích. Je to již smutně proslulé napadení pomníku padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli jistým srpobijcem panem P.,jenž  údajně "mstil svého dědečka", o němž se  dokumentem Fragebogenu prokázalo, že byl členem nacistických složek. Tento skandál musel řešit dokonce i Generální konsulát Ruské federace v Brně. 

 

Brno se neslavně zapsalo do historie i zbouráním krásného pomníku tří odbojů u lázní na Kopečné s vynikajícím texty dr. Ludvíka Kundery. Místo aby se Brno zabývalo zřízením pamětních desek obětem fašismu na věznici Cejl - dodnes tam je prázdné místo vedle desky obětí komunismu! - tak vyhazovalo peníze na zřizování trubkového monstra makety tzv. Německého domu - místa plánovaných  i uskutečněných zločinů nacistů proti Čechům. Nyní za souhlasu města opět proběhne tzv. Pochod Pohořelice, kde se budou předvádět sudeti, a jejich brněnští příznivci. Celý tento tzv. "meeting" zůstává hanbou prezentace jihomoravské metropole a pokud si to radnice neuvědomuje, nebo nechce připustit, je to její problém. 

 

Všichni vlastenci republiky by se znovu měli postavit proti páchání takového "dobra smiřovaček" s těmi, kdož se podíleli na zločinech proti českému národu. V roce 100.výročí republiky je to zvláště odsouzeníhodné a neodpustitelné. Stejně jako vandalismus na soše Rudoarmějce ve Šlapanicích.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice