Rozhovor náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova pro agenturu Interfax, 18. prosince 2021

21. 12. 2021

20. prosince 2021 16:56

Otázka: Jsou naše návrhy Spojeným státům a NATO týkající se bezpečnostních záruk ultimátem pro Západ, posledním pokusem oslovit je nebo konečným varováním, abychom je zastavili?

Sergey Ryabkov: S nikým nemluvíme jazykem ultimát. Zaujímáme odpovědný postoj k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních. Nejde o to, že jsme dali ultimátum, to vůbec ne, ale o to, že se nesmí podceňovat závažnost našeho varování.

Bezpečnostní situace v Evropě, euroatlantickém regionu a Eurasii se v poslední době skutečně velmi zhoršila. Stalo se tak díky sérii koordinovaných akcí Spojených států a jejich spojenců v NATO, které lze obecně popsat jako pokus podkopat bezpečnost Ruska a vytvořit kolem nás nepřátelské prostředí. To nemůžeme přijmout.

V centru zájmu této politiky je Ukrajina. Rozhodnutí Ukrajiny nejsou nezávislá, ale situace se může změnit. Když Západ poskytuje Ukrajině bezpodmínečnou a bezvýhradnou podporu, některé čtvrti v Kyjevě plní nejhorší západní cíle a vzorce. A možnost, že Ukrajina nakonec vstoupí do NATO, o které někteří ukrajinští představitelé neustále mluví, je pro nás kategoricky nepřijatelná. Uděláme maximum, abychom tomu zabránili.

Odmítáme samotnou prezentaci problému. Můžeme diskutovat o všech pro a proti, ale jednoznačně požadujeme, aby NATO stáhlo rozhodnutí přijaté na svém bukurešťském summitu v roce 2008, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO. Toto rozhodnutí by mělo být odvoláno a revidováno, což bude považováno za malý, nikoli komplexní, ale malý krok správným směrem. Zdá se, že Západ na to není připraven. To je důvod, proč naše komplexní, všezahrnující návrhy vyvolávají řadu nevyřešených problémů, především pro Spojené státy, ale také pro jejich spojence, které by měly být urychleně vyřešeny. Sledujeme jejich reakci, která zatím není povzbudivá. Jsme připraveni na rozhovory na tomto základě, ale zatím vidíme jen to, že naše návrhy byly zamítnuty pod přitaženými záminkami.

Prohlášení přijaté Severoatlantickou radou 16. prosince je toho jasným důkazem. Devadesát procent textu tvoří časem otřepaná ultimáta Rusku. Nikomu nedáváme žádná ultimáta a nedovolíme, aby to vůči nám dělali ostatní. V prohlášení se dále uvádí, že to, co Rusko požaduje, co požaduje, není natažená ruka, ale tvrdý požadavek, který prý nemá s NATO nic společného. Aliance se může svobodně rozhodnout, které země se k ní mohou připojit, a vztah NATO s Ukrajinou je záležitostí pouze Ukrajiny a 30 spojenců NATO.

Ne, toto je mnohem více záležitostí Ruska, jak nyní jasně říkám. Doba diplomatické řeči skončila. Musíme věci vysvětlit na základní úrovni, vysvětlit je. Potenciální členství Ukrajiny v NATO je především věcí zájmu Ruské federace.

Otázka: Stanovili jsme nějaké lhůty pro odpověď? Máme plán B, řekněme, v případě, že odpověď zní ne?

Sergej Rjabkov: Žádné termíny jsme nestanovili. Navrhli jsme se sejít a promluvit si hned teď, aniž bychom věci protahovali, bez prodlení. Místo toho, abych s vámi mluvil zde, byl jsem skutečně připraven být dnes v Ženevě na rozhovorech s paní Karen Donfriedovou, náměstkyní ministra zahraničí USA, nebo s jakýmikoli vyjednavači, které Washington pro tento účel určí. Američanům bylo řečeno, že naši mezirezortní delegaci na těchto jednáních povede dohlížející náměstek ministra; jsou si toho vědomi. Čekáme na jejich odpověď. Můžeme být kdekoli, kde jmenují, kdykoli, počínaje zítřkem. Stačí pár hodin zabalit a máme vše připraveno. Máme jasný přístup, na kterém jsme pracovali poměrně dlouho, takže neexistují žádné technické, politické ani organizační překážky pro co nejrychlejší zahájení takových jednání.

Pokud jde o plán B, nadále očekáváme, že druhá strana ukáže seriózní přístup. Chápeme, že potřebují čas, aby si to všechno přečetli, prodiskutovali a zabalili se do toho. Pokud tomu dobře rozumím, 16. prosince o tom proběhly určité diskuse v NATO a v Evropské unii. To je všechno jasné. Ale celkově, pokud by potvrdili svou připravenost se urychleně sejít a jednat na základě našich dokumentů – naše dokumenty poskytují rámec pro určitý proces vyjednávání – byla by to dobrá odpověď. Pravda, nemůžeme si být jisti – víme to ze zkušeností z mnoha jednání –, že okamžitě dosáhneme dohody během několika dní. Vůbec ne; jsou to vážné věci, ale proces musí začít hned. Vzhledem k situaci v celé její složitosti a souhrnu problematických aspektů to nelze odkládat.

Otázka: Řekl jste, že pochopitelně nebude možné se hned dohodnout. Znamená to, že jsme připraveni na kompromis, abychom dosáhli dohody?

Sergej Rjabkov: Tato záležitost byla opakovaně projednávána, a to i v posledních dnech, v kontaktech s představiteli USA a prostřednictvím jiných kanálů. Nemůžeme pochopit základy postoje USA, když říkají, že bychom měli například s ohledem na Minský balíček opatření udělat to či ono. Už několik měsíců je vyzýváme, aby dali na papír, co znamenají. Ale oni to nedělají. Nevím, zda nejsou schopni nebo nechtějí. Znovu a znovu publikují stejná prohlášení, dostatečně přímočará a tvrdá. Pokud bychom vycházeli z toho, co je v těchto prohlášeních napsáno, jistě by nebylo možné se domluvit. Jakékoli rozhovory však znamenají hledání kompromisu. Problém není v tom, že z naší strany není vůle k dohodě, ale v tom, že tento druh vůle na druhé straně nevidíme.

Říkáme, že v návrhu dohody se Spojenými státy ani v návrhu dohody o bezpečnostních zárukách s NATO nejsou žádné přitažené věci, a samozřejmě to říkáme naprosto upřímně, pevně a sebevědomě. Toto je postoj Ruské federace k otázkám ovlivňujícím naše základní bezpečnostní zájmy, postoj bez rétoriky a vyjádřený jazykem smlouvy. Nic víc, nic méně a mělo by se s tím tak i zacházet.

Proto, když říkáme, že potřebujeme bezpečnostní záruky, přirozeně vycházíme z předpokladu, že odpověď bude taková, aby bylo možné říci: pokročili jsme v řešení tohoto balíčku klíčových otázek takovým způsobem, abychom viděli pro nás podstatné zlepšení bezpečnostní situace, abychom viděli dramatickou změnu k lepšímu; už se nestaráme o to, co se může v budoucnu odehrát v souvislosti s nepřetržitými aktivitami zahrnujícími budování vojenských cvičení, budování infrastruktury, přesouvání sil, průzkumné lety, rozvoj území atd., prakticky na celém západním zejména v Baltském moři a Černém moři v poslední době.

Situaci zde bylo možné stabilizovat prostřednictvím dokumentů tohoto druhu a jejich uzavření. Dalo by se to udělat lépe. Bez nich však zůstane situace nesmírně obtížná a napjatá. Nikdo by neměl podceňovat odhodlání Moskvy bránit své národní bezpečnostní zájmy. Nikdo by neměl brát na lehkou váhu naše prohlášení týkající se nebezpečné povahy současného vývoje.

Otázka: Jde o vzájemné záruky? Jsme také připraveni jim tyto záruky poskytnout?

Sergey Ryabkov: Navrhujete, abychom je navrhli do NATO? Nejsem si vůbec jistý, že je potřebují. Z hlediska svého přístupu k bezpečnosti se NATO dlouhodobě spokojilo s deklarováním nedělitelnosti bezpečnosti pro své vlastní členy. Představitelé NATO již delší dobu říkají, že dělají, co je nezbytné, aby se ochránili před vnějšími výzvami a hrozbami – skutečnými nebo domnělými. To znamená, že tvrdí, že se svou bezpečností řeší sami.

Sami si také plánujeme zabezpečení. Ale problém a rozdíl je v tom, že navrhujeme, abychom se v této otázce vyrovnali. Rozhodně bychom nenavrhovali stanovisko NATO a snažili se odhadnout, co by jeho členové rádi dostali za to, že se s námi setkají na půli cesty. To je legrační. To neuděláme, bylo by to metodologicky špatně. Druhá strana zatím ani nenaznačuje ochotu zahájit rozhovory. Budeme muset počkat a uvidíme. Pokud přijdou se skutečnou pozicí, vedlo by to ke skutečnému vyjednávacímu procesu, který, jak doufám, brzy začne a bude probíhat za zavřenými dveřmi.

Otázka: A co záruky neútočení proti Ukrajině nebo jiné akce týkající se této země?

Sergej Rjabkov: Chtějí, abychom podnikali akce na našem vlastním území. Přirozeně tento požadavek odmítáme jak v jeho podstatě, tak ve formě. Tento požadavek je nepřijatelný a nevhodný. V této souvislosti nepožadují dodatečné bezpečnostní záruky. Při podpisu budapešťského memoranda v roce 1994 jsme poskytli záruky.

Chtěl bych zdůraznit, že naši ukrajinští kolegové se spoluúčastí svých západních patronů obracejí toto memorandum vzhůru nohama. Budapešťské memorandum zaručuje bezpečnost Ukrajiny jako nejaderného státu v kontextu NPT. Z tohoto hlediska jsou záruky zajištěny a poskytnuty. V dokumentu Budapešťské memorandum se však ani slovo nezmiňuje o vládních převratech na Ukrajině či následných akcích. Aby bylo jasno, musíme poznamenat, že toto memorandum neříká nic o možnosti, že se část ukrajinského obyvatelstva žijícího v té době na Ukrajině rozhoduje, zda tam má dále žít, nebo se vrátit do Ruské federace.

O tom Budapešťské memorandum není. Stanovuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jako nejaderný stát a nic víc. Ministerstvo zahraničí to řeklo mnohokrát a tato situace nám poskytuje další příležitost, abychom tento bod zdůraznili.

Otázka: Ale pokud vezmeme v úvahu nejhorší možný scénář, který je zjevně stále na stole, pokud Američané odmítnou poskytnout bezpečnostní záruky, dalo by nám to volnou ruku, mimo jiné, pokud jde o návrh běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na nasazení našich jaderných zbraní na území Běloruska. je to tak?

Sergej Rjabkov: Bereme všechny naše závazky velmi vážně, vyplývající ze všech smluv, jichž je Rusko stranou. Máme závazky podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Vezměte však prosím na vědomí, že již mnoho let upozorňujeme členy NATO na problém, že praxe rozmisťování amerických jaderných zbraní na území členských států NATO, které NPT považuje za nejaderné – nejen rozmístění, ale také pořádání školení zapojení posádek a vybavení těchto zemí do toho, jak používat jaderné zbraně – že tato praxe je podle našeho názoru hrubě v rozporu se smlouvou. Říkají nám, že ne, není to v rozporu se smlouvou. Říkají nám, že před lety, když se projednávala NPT, sovětská delegace souhlasila se západním výkladem. No, neudělali. Prohledali jsme archivy a náš přístup byl tam. Tehdy jsme my – Moskva, Sovětský svaz – vyjádřili svůj přístup a promítlo se to do záznamů z jednání. Nicméně kvůli podpisu smlouvy byla věc ponechána tak, jak byla, každý se svým vlastním názorem. No a jsme tady – stejně jako před 50 lety, každý se drží své pozice. Neuvádím žádné paralely s Běloruskem, jen připomínám různé postoje k tvrzením druhé strany v těchto věcech.

Otázka: Zmínil jste kubánskou raketovou krizi. To zahrnovalo i jaderné zbraně, ne?

Sergey Rjabkov: Kubánská raketová krize byla nejtěžším okamžikem v celé historii studené války, kdy svět skutečně balancoval na pokraji jaderného konfliktu. Vzhledem k tomu, že se od té doby udělalo tolik, co se týče kontroly zbrojení, a nejen to, s pokrokem dosaženým v chápání konceptů a doktrín používání jaderných zbraní, je prostě nemožné tuto zkušenost zahodit a vrátit se zpět do roku 1962.

Obáváme se však, s jakou lehkostí naši odpůrci NATO přistupují k záležitostem, jako je nasazení jaderných zbraní, použití jaderných zbraní v různých situacích, kde se věci stávají stále nejistějšími a nejasnějšími, kde je práh nižší, včetně kapacity – tedy logického myšlení. to, co dělají, usnadňuje používání jaderných zbraní, a to i na bojišti. To je patrné a vyvolává to naše obavy, nejen námitky. Vyzýváme je, aby zvolili jinou cestu. Například ten, který jsme zkusili s Bidenovou administrativou a vydali společné prohlášení o nepřijatelnosti jaderné války.

Existují však rizika eskalace; existuje riziko incidentu, který nelze ignorovat. Tato rizika nelze brát na lehkou váhu, je třeba je řešit, a my k tomu také vyzýváme. Místo toho musíme číst spoustu moralizujících výroků našich odpůrců. Tyto přednášky nemohou změnit naši pozici, řekl bych; pokud něco, tak to posilují. Na druhou stranu odhalují neochotu druhé strany, především Spojených států, vážně řešit skutečné bezpečnostní hrozby.

Otázka: Spojené státy se údajně snaží přesvědčit EU, aby synchronizovala tvrdá finanční a ekonomická opatření proti Rusku. Máme nástroje, jak na tato opatření reagovat, a ovlivní sankce naši pozici během rozhovorů o bezpečnostních zárukách?

Sergej Rjabkov: S tím se setkáváme neustále. Je jasné, že jsme si na to zvykli a přizpůsobili jsme se tomu. Nechci si dělat legraci z toho, co se děje, protože to všechno nejsou moc dobré události. Naprogramované a jinak formátované politické akce západního společenství vůči Rusku prostě bijí do očí. Člověk má dojem, že lidé, kteří se účastní těchto diskusí, jsou ohromeni myšlenkou kolektivní odpovědnosti za to, co se děje. To znamená, že nikdo nemůže nebo není ochoten nabídnout alternativu a věci se odvíjejí svévolně. S tím musíme počítat a jak se zdá, bude to pokračovat i do budoucna, protože ti, kdo doufají v možnost Ruska přezkoumat požadavky, které Západ předkládá jako podmínku pro přijetí kroků na cestě sankcí, jsou naivní. Dokonce ani neříkám, že téměř neexistuje nic takového jako zrušení dříve uvalených sankcí. Ale to je v pořádku; toto je samostatné hlavní téma, které je také objevné. Ale tady se zabývám něčím jiným. Rutinní prohlášení přicházející ze Západu o jeho ochotě rozvíjet konstruktivní vztahy s Ruskem a udržovat s námi konstruktivní dialog, pokud Rusko udělá to, na čem Západ trvá, jsou bezcenná. To je vyjádřeno různými způsoby; v nejstručnější a nejvýstižnější formě je vyjádřeno, jako by to bylo na Rusku, zatímco my, Západ, jsme připraveni; je to volba Ruska. Rutinní prohlášení přicházející ze Západu o jeho ochotě rozvíjet konstruktivní vztahy s Ruskem a udržovat s námi konstruktivní dialog, pokud Rusko udělá to, na čem Západ trvá, jsou bezcenná. To je vyjádřeno různými způsoby; v nejstručnější a nejvýstižnější formě je vyjádřeno, jako by to bylo na Rusku, zatímco my, Západ, jsme připraveni; je to volba Ruska. Rutinní prohlášení přicházející ze Západu o jeho ochotě rozvíjet konstruktivní vztahy s Ruskem a udržovat s námi konstruktivní dialog, pokud Rusko udělá to, na čem Západ trvá, jsou bezcenná. To je vyjádřeno různými způsoby; v nejstručnější a nejvýstižnější formě je vyjádřeno, jako by to bylo na Rusku, zatímco my, Západ, jsme připraveni; je to volba Ruska.

Ano, dobře, přečetli jsme si to znovu, což nás ještě více rozbolelo v očích, a to je vše. To je vše, co jsme z toho dostali.

Otázka: Přesto, ovlivní sankce jednání o bezpečnostních zárukách?

Sergej Rjabkov: Navrhujeme dosáhnout dohody o aspektech situace v oblasti tvrdé bezpečnosti, které v současnosti vyvolávají největší obavy. To vše je ale produktem neustálého a stálého rozšiřování NATO na východ, které v poslední době provází a doplňuje vojenský a vojensko-technický rozvoj sousedních zemí, které nejsou formálními členy NATO. Navíc to jde ruku v ruce se zesílenými a otevřeně provokativními akcemi, jejichž cílem je vidět naši reakci, zda bude tvrdá, nebo zda budeme ochotni svůj přístup do určité míry upravit. To znamená, že pokud bych se neangažoval v diplomacii, označoval bych to jako balancování na pokraji války. Toho bych se ve svých hodnoceních a úvahách nechtěl dotknout. Toto nechceme a nepotřebujeme konflikt. Chceme dosáhnout dohody na solidním základě. Chceme tyto mnohostranné aktivity, které jsou do značné míry, ne-li zcela, protiruské, škodlivé a předem naplánované, kde byly přiděleny všechny role, přesunout od sebe, abychom získali určité záruky. pro normální soužití v tomto prostoru a v této oblasti.

Takže sankce nebo jiné stopy v naší činnosti do této logiky nijak nezapadají. Jedná se o nezávislou, samostatnou skupinu otázek, kterou jsme vytvořili formou, která je poměrně přímá a jasná pro naše oponenty, čímž mimo jiné ukazuje, že nejde o vtip, ale je třeba se s ní správně vypořádat. teď, od zítřka.

Otázka: A co „sankce z pekla“, kterými proti nám hrozí západní země? Nejsou hrozbou pro naši bezpečnost?

Sergej Rjabkov: Rád bych se s vámi v této souvislosti podělil o jeden postřeh. Není to tak dávno – před rokem či dvěma se nám zdálo, že o některých otázkách, jako je ta, o které jste se nyní zmínil, se na Západě diskutovalo, i když ne s jistou obavou, ale alespoň s pochopením, že se týkají zásadních, vážných věcí. Nyní přichází na řadu bukurešťská devítka. To je nejvíce protiruské křídlo v NATO a EU, se kterým Bílý dům vedl zvláštní konzultace, zjevně vysvětlující vlastní interpretace našich návrhů – nevím, je to jen moje domněnka. Nyní se situace změnila. Vnucují ostatním svůj vnitřní narativ NATO a vnitřní EU, který by Dostojevskij, jehož 200. narozeniny jsme právě oslavili, popsal jako „všechno jde“, absolutně cokoliv. Tito lidé jednoduše odstraňují hranice toho, co je možné a přijatelné při diskuzi o různých otázkách. Ale ignorují fakt, že podle stejné logiky jako NATO se o svou bezpečnost postaráme sami a dříve nebo později začneme posouvat hranice toho, co je pro nás přijatelné. Svůj názor jsme již vyjádřili trochu jiným způsobem a budeme ve vystupování pokračovat. Takže tohle je vážný problém.

Otázka: Ale pokud, řekněme, odmítnou náš návrh, rozváže nám to ruce?

Sergej Rjabkov:Použijeme vhodné metody a přístupy, které potřebujeme k zajištění naší bezpečnosti. Nechceme konflikt a rádi bychom se dohodli na rozumném základě. Jakákoli diplomatická akce, jakákoli iniciativa nebo jakýkoli návrh je pro ty, kteří jsou oslovováni, testem vyjednávatelnosti. Než dojdeme k jakémukoli závěru o tom, co dělat dál, musíme se ujistit, že odpověď je záporná. Mohlo by to být ploché „ne“ nebo do určité míry emocionální nebo neutrální. Může to být cokoliv. Nechci to předjímat, ale doufám, že odpověď bude alespoň relativně konstruktivní, abychom mohli zahájit náš dialog a rozhovory. Není jasné, co se stane, ale počkejme si a uvidíme. Později bude mnoho možností v různých oblastech. Mluvit o nich nyní je však kontraproduktivní, protože se snažíme soustředit na naše vlastní návrhy.

Otázka: Budou tedy samostatné rozhovory o bezpečnostních zárukách, nikoli jako součást dialogu o strategické stabilitě?

Sergey Rjabkov: Navrhujeme samostatnou cestu vyjednávání o bezpečnostních zárukách – bilaterálně s USA – která by zahrnovala mezirezortní delegace.

Pokud jde o dialog o strategické stabilitě, dvě kola jsou za námi a připravujeme se na třetí. Pracujeme na naší pozici a doufáme, že druhá strana upřesní případná rozhodnutí. To znamená, že je jasné, že budeme muset mluvit a diskutovat o bezpečnostních zárukách, tím spíše, že jedna ze dvou pracovních skupin se nazývá „potenciál a akce, které by mohly mít strategický účinek“. Akce NATO mají strategický účinek a je to pro nás negativní. V tomto ohledu je třeba něco udělat. Měli by přestat, nebo je musíme zastavit. Doufám, že o tom budeme diskutovat prostřednictvím samostatného kanálu, ale také na tom budeme pracovat ve formátu dialogu o strategické stabilitě. Myslím se Spojenými státy, nemyslím NATO.

Otázka: Trvají Američané nadále na zapojení Číny do našeho dialogu o strategické stabilitě, nebo chtějí o těchto otázkách diskutovat prostřednictvím samostatného americko-čínského kanálu?

Sergej Rjabkov:Četl jsem zprávy, že vlivní odborníci, včetně důchodců a analytiků, publikovali několik článků o čínském faktoru, a to jistě vytváří určité pozadí a kontext. Tato otázka však letos po červnovém setkání prezidentů nepadla při našich setkáních, diskuzích ani v rozhovorech s Američany. Jak to vidím já, Spojené státy mají určité kanály pro diskusi o kontrole zbrojení s Pekingem a existuje také pětistranný formát – jaderná pětka, která pořádá užitečná setkání. Tato práce je intenzivní nyní, v předvečer revizní konference NPT. Doufám, že budou výsledky, které můžeme oznámit na konferenci nebo v této souvislosti. Čína je tam velmi aktivní. Jinými slovy, místa konání nechybí. Pokud jde o náš dialog o strategické stabilitě s USA, faktor Číny se objevuje pouze z iniciativy USA. Naše pozice však zůstává stejná: respektujeme pozici Číny a považujeme ji za její suverénní volbu, jako je tomu v případě Británie a Francie. Velmi nás zajímá jejich účast v tomto procesu. Suverénní volba je založena na národních zájmech těchto států a tyto zájmy se mohou shodovat s různými formáty kontroly zbrojení. Nikoho nebudeme k ničemu nutit. Vyzýváme Británii a Francii, aby projevily odpovědný postoj k situaci. Stejně jako v případě NATO nemůžeme ignorovat příležitosti, které mají spojenci USA v různých oblastech, a budeme se i tímto zabývat. Velmi nás zajímá jejich účast v tomto procesu. Suverénní volba je založena na národních zájmech těchto států a tyto zájmy se mohou shodovat s různými formáty kontroly zbrojení. Nikoho nebudeme k ničemu nutit. Vyzýváme Británii a Francii, aby projevily odpovědný postoj k situaci. Stejně jako v případě NATO nemůžeme ignorovat příležitosti, které mají spojenci USA v různých oblastech, a budeme se i tímto zabývat. Velmi nás zajímá jejich účast v tomto procesu. Suverénní volba je založena na národních zájmech těchto států a tyto zájmy se mohou shodovat s různými formáty kontroly zbrojení. Nikoho nebudeme k ničemu nutit. Vyzýváme Británii a Francii, aby projevily odpovědný postoj k situaci. Stejně jako v případě NATO nemůžeme ignorovat příležitosti, které mají spojenci USA v různých oblastech, a budeme se i tímto zabývat.

Otázka: Měli bychom očekávat, že konzultace o vízových otázkách se uskuteční před koncem roku?

Sergej Rjabkov: Na to, co zbývá z tohoto roku, nemáme naplánované žádné konzultace. Tyto záležitosti nadále projednávají zastupitelské úřady. Chci potvrdit to, co bylo řečeno při několika příležitostech, náš velvyslanec Anatolij Antonov to zmínil a my jsme to zmínili také zde: v záležitostech druhořadého významu došlo k určitému pokroku. Některé kategorie cestujících, například hosté zaměstnanců ambasády, mohou získat víza snadněji. Zařizování cest pro specialisty, kteří jsou dočasně vysláni na různé úkoly, včetně údržby budov, se poněkud zlepšilo. I když je prostor pro zlepšení obrovský a zbývá udělat ještě hodně práce, podařilo se nám opravit některé věci druhořadé důležitosti, ale nejeví žádné známky toho, že bychom se přibližovali k otázkám, na kterých záleží nejvíce.

Pokud Američané nepřestanou a budou i nadále požadovat, aby naši zaměstnanci opustili zemi do 30. ledna, odpovíme obdobně a později bude muset stejný počet zaměstnanců jejich diplomatických misí opustit naši zemi také. Následovat bude nejvážnější personální nedostatek, jak tu, tak tam. Nejsem si jistý, proč by to Spojené státy chtěly. Od nepaměti se velvyslanectví a konzuláty snažily udržovat normální bilaterální vztahy a usnadňovat dialog. Bohužel víza se v našich vztazích stala problémem.

Nikdy jsme nepolevili v naléhání na Američany, aby se to pokusili dostat ze země, ale zatím bezvýsledně. Není příliš jasné, jak jejich přístup interpretovat a proč je tak nekompromisní a nezohledňuje zjevné potřeby, včetně potřeb Spojených států. Opravdu si myslí, že budeme ochotni se s nimi jednostranně setkat na půli cesty, když naši lidé nebudou moci rotovat nebo jednoduše cestovat do Spojených států a budou muset žádat o víza ve třetích zemích, zatímco Washington dostane, co potřebuje? To je v rozporu s logikou diplomatických vztahů, nemluvě o stavu vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. S ničím takovým nemohou počítat. To je jeden aspekt věci.

Dalším aspektem je, že se někdy zdá, že naši kolegové v určitém okamžiku podcenili naše odhodlání reagovat asymetricky na jejich nekonečné protiruské kroky. Když bylo v dubnu Rusko opět na pokraji celé řady zcela neopodstatněných nezákonných sankcí, bylo podle mého názoru vyváženým a rozumným rozhodnutím reagovat zavedením zákazu najímání místního personálu. Od té doby k tomuto rozhodnutí svazují své destruktivní kroky, jako je neposkytnutí potřebného počtu konzulárních úředníků, které vedou k neudělování víz či jiným obrovským potížím a mnohé další. A také zvýšili tlak na naši ambasádu.

Ale ani nenavrhujeme zjišťovat, kdo to začal a kdo je za co zodpovědný, i když tady je situace naprosto nesporná, když jsme za Obamovy administrativy čekali dlouhé měsíce, aniž bychom zareagovali byť jen na prvotní vyhoštění velkého počtu lidí. našich zaměstnanců. Ale teď, právě teď, neztrácejme čas zjišťováním, kdo co, proč a kdy udělal. Musíme jen odložit ty nejproblematičtější požadavky a říct: zatímco se to neděje, zkusme využít čas k hledání řešení. Kdyby se to stalo, nemyslím si, že by tu byli žádní zaměstnanci ministerstva zahraničí, kteří by se zapojovali do vztahů se Spojenými státy, protože bych seděl v Ženevě na jednáních o bezpečnostních zárukách, zatímco moji kolegové by druhý den odešli. pro Helsinky nebo Vídeň s cílem pracovat na odstranění těchto dráždivých látek.

Otázka: To znamená, že do konce roku nebudou žádné konzultace o vízech?

Sergej Rjabkov: Ne.

Otázka: Říkáme, že požadujeme nebo budeme požadovat, aby nás Spojené státy odškodnily za zabavení našeho diplomatického majetku a odepření nám tam. Je již sepsán právní nárok na odškodnění? Bylo to předloženo Američanům? A pokud ano, jaká je přibližná výše škody?

Sergej Rjabkov: Otázka diplomatického majetku se neřeší. Vzhledem k postoji USA nebylo dosaženo žádného pokroku. S Američany na všech úrovních jsme tomu dali velmi dobrý bod, zopakujme, doslova na všech úrovních, včetně té nejvyšší bez účinku, alespoň ne s tím, který potřebujeme. Na tomto místě bychom rádi zvláště zdůraznili, že je potřeba, aby naše týmy údržby alespoň objížděly areál, aby si areál prohlédly, provedly inventarizaci a vyhodnotily škody a zjistily, co tam ještě je a co je pryč. Jsme o tom ve tmě, nesmíme tam. A pak uvidíme, co můžeme udělat s ohledem na kroky, které jste zmínil.

Otázka: Ke konci prezidentství Donalda Trumpa jsme říkali, že naše vztahy sáhly na dno. Nyní, téměř rok poté, co byl Joe Biden ve funkci, posunuli jsme se ode dna? Zadruhé, loni jste nám ve svém rozhovoru řekl, že v našich vztazích s Amerikou neočekáváte nic dobrého a že bychom měli ve vztazích se Spojenými státy přejít na dvoukolejný přístup spočívající v úplném odstrašování, včetně vojenského odstrašování, a selektivní dialog. Provádíme nyní tuto politiku?

Sergej Rjabkov:S ohledem na to, zda jsme dosáhli dna, si myslím, že jsme dno naštěstí neprorazili a v některých ohledech se stále posouváme dopředu a vše není beznadějné. V některých oblastech je však možnost zhoršení zřejmá. Musíme se s tím vypořádat, než se věci zhroutí ještě víc. Naše návrhy týkající se bezpečnostních garancí jsou signálem, že obecně existuje mnoho důvodů ke znepokojení v západním směru, a to z pohledu vojensko-politických aspektů bezpečnosti. To je potřeba řešit. Další oblastí, kde nevidíme mnoho důvodů k nějakému zvláštnímu optimismu, jsou věci související s bilaterálními dráždidly, jako jsou víza atd. Cesta vpřed je zde však zřejmá. Nejsou ani potřeba žádné rozhovory. Vše, co musíte udělat, je učinit politické rozhodnutí a nechat lidi, aby se sešli a napsali na papír sekvenci kroků na obou stranách, které by neměly trvat déle než několik dní. Je to velmi jednoduchá věc. Neochota na americké straně to udělat jasně ukazuje na jejich nedostatek politické vůle zlepšit vztahy. V některých směrech jsme tedy dosáhli určitého pokroku a budeme se nadále pohybovat po této pozitivní cestě, jak nejlépe to půjde, přičemž budeme pamatovat na rizika.

Domnívám se, že dvoukolejný přístup je v tuto chvíli jediným možným způsobem, jak se vypořádat s Američany. Ale to je můj subjektivní názor. Naše politika ani v nejmenším nereprodukuje to, co bylo po mnoho desetiletí praktikováno a navíc oficiálně deklarováno Západem s ohledem na Moskvu jako hlavní město Sovětského svazu a poté hlavní město Ruské federace.

Dvoukolejný přístup poprvé uvedl ve zprávě Pierre Harmel, bývalý premiér a bývalý ministr zahraničí Belgie, ve zprávě NATO z roku 1967. A od té doby se toho drží. Můžete něco nazývat různými jmény, ale to nic nemění na tom, co to je. Je Higgsův boson částice nebo pole? Oba.

Nenechám se chytit svými vlastními slovy o dvoukolejném přístupu. Vím jednu věc. Potřebujeme dosáhnout toho, co nejvyšší představitelé Bidenovy administrativy slavně označují jako „stabilní a předvídatelný vztah“ s Moskvou. To, co potřebujeme, je stabilní a předvídatelný vztah s Washingtonem. Můžeme se tam dostat tím, že předvedeme své seriózní přístupy a záměry v různých oblastech, přičemž zůstaneme otevření dialogu. Druhá strana má často problém a zdá se, že se znovu objeví po našich návrzích, totiž že jsou dobří v projevování tvrdosti hraničící s hrubostí, ale spíše nejsou připraveni na dialog. Takže stejně jako komunikující nádoby budeme i my balancovat. Můžete tomu říkat dvoukolejný přístup nebo jakkoli chcete. Naší zahraniční politikou je prezidentská politika, Pokec24.cz