RESTITUČNÍ TEČKA doposud jako nesplnitelná meta

Dopis spisovateli, konzervativci, panu Ing. Podrackému


Pane inženýre, 

o toto se snaží spolek Linie práva už 30 let! S pouze částečnými výsledky. Několik  i velkých a významných vítězství neznamená, že trend trpěný státem, se zastaví! Důvody - pokud jej nevidíte sám, povím já.


Tento režim všemi vládami trpěl a trpí restituce, protože důvody jsou dva:

a) snaha politických stran, zejména lidovců, topistů, stanistů a části soc.dem a části ODS, držet církevní a  německý! šlechtický lup co nejdéle. (oni českou a jinonárodní šlechtu ani neuznávají! Berou jen šlechtu přihlášenou k III.reichu! To je rasismus jako vyšitý...) Restituenti  jsou jejich spojenci a podporovatelé. Jejich skalní elektorát.  Voliči!

Nikdy jste neslyšel, co pravil Schwarzenberg před ředitelem zámku na zámku SYCHROV? Hovořil telefonem s kněžnou Rohanovou, příbuznou prince Rohana, zrádce ČSR, nacisty, která se ptala knížete, jak to bude s vracením zámků.

 Kníže odpověděl toto: "Margaret, buďte trpělivá. Za pár let tady lidi nebudou mít co žrát, a pak bude každému jedno ,co se komu vrátí." 

Tragedie knížecích slov spočívá v jejich téměř stoprocentní pravdivosti. Co se stalo za 30 let havlorežimu? 

Lid bojuje základní každodenní bitvu u  koloniálních Kauflandů a nemá potuchy, co se děje se státním majetkem. 

Ale zpět k problému.


b) Restituční tečku nechtějí připustit nejen  určité  politické a soudní kruhy,

ale i ty úřady, a instituce které z restitučních  procesů de facto vyžívají - zejména pozemkové úřady, 

a dále  korporace zvané akciovky, neziskovky a  s.r.o.

Proto se nenašla politická shoda v parlamentu - o senátu ani nemluvě - k novele či zrušení restitučního zákona, což by zničilo nároky nejen šlechty a Sudetoněmců, ale především by to podlomilo nároky církve římské (ostatní církve jsou marginální ořízka).

My jsme několikrát žádali instance státu o restituční tečku, vždy s negativním výsledkem. Máme své zkušenosti.


Stát, založený na antidemokratickém klero-korporátním režimu, prostě nezruší jen tak zákon, legitimizující akumulační loupež korporátů,  germánských cizáků a klerikálů. 

Proto je restituční tečka zatím nedosažitelnou metou vlasteneckých spolků.

Může být dosažitelná jen v jediném případě - v politickém vítězství stran hájících republiku. 

A to bohužel ještě dlouho nehrozí!

Zdravím. 

Jiří Jaroš N.