Realitou bylo, že na Západě zásadně určovaly dění Spojené státy a na Východě Sovětský svaz.


Říkáme, že jsme velcí, poněvadž stojíme na ramenou obrů. Praxe je však jiná. Mluvíme o válce, snad nic jsme se nepoučili z doby konfrontace NATO a Varšavské smlouvy. I tam byly chvíle, kdy stál svět na okraji válečné propasti. Jednalo se však. Obě strany si byly vědomé své odpovědnosti za osud lidstva. Studená válka střídala přibližování se k té horké. ČSSR však neměla sílu, aby ozbrojené mírové soužití učinila více mírovým nebo dokonce přispěla alespoň k částečnému odzbrojení. Realitou bylo, že na Západě zásadně určovaly dění Spojené státy a na Východě Sovětský svaz.


Za této situace se však ta zatracovaná „komunistická“ vláda o občany,o jejich životy, bezpečnost viditelně starala, a to v rámci svých možností. Byla zřízena a fungovala Civilní obrana, její části byly vybaveny potřebným nástroji, zařízeními, alespoň těmi nejnutnějšími. Pořádala se cvičení CO. Byly vybudovány podzemní prostory, které sloužily jako kryty nebo dokonce velké nemocnice, které mohly být uvedeny do provozu velmi rychle v případě potřeby.


Co soudobé naše vlády dělaly v tomto směru? Především zkoušíme sirény. Odkvílí si svůj čas ve stanovené době. Ale to je zoufale málo. Pokud máme ústavní činitele, kteří pronášejí válečné řeči, pak především tito by se měli starat o alespoň základní zabezpečení občanů pro dobu, kdyby vypukla válka. Ano, staví se bunkry. Nejen u nás, ale i v USA a zřejmě i jinde na světě. Bohatí lidé si je nechají stavět na klíč pro svou bezpečnost. Ale co ostatní lidé? Všude není metro, které může části Pražanů poskytnou útočiště v případě potřeby. Pokud máme peníze na to, abychom zvýšili rozpočet na obranu na požadovaná dvě procenta, musíme mít i peníze pro budování protiatomových krytů, nejen pro „elity“, ale i pro obyčejné občany, jde přece zčásti i o vaše voliče, rovněž tak nemocnice, zásoby vody, potravin, zdravotnického materiálu a další. Vytvořme opět plně funkční Civilní obranu! A to co nejrychleji.


Nyní je možná za nějakou minutu dvanáct. Musíme všichni jednat urychleně, pokud ovšem nám záleží obyčejných občanech, chceme-li jim zajistit alespoň nejnutnější ochranu.


Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, pokud nemůžete v krátké době zajistit bezpečnost občanů před válečnými hrůzami, a to i jaderné války, velmi vás prosíme, abyste válečnou propagandu, vyjádření ztlumili, včetně protiruských aktivit, a na mezinárodní úrovni dali podnět k budování zařízení, které budou poskytovat občanům alespoň částečnou bezpečnost. Tím se zasloužíme i o Evropskou unii a Evropu celou.


Dr. O. Tuleškov

Z otevřeného dopisu premiérovi Petru Fialovi ze dne 20.12.2021

Pokračování