Rakušan pod tlakem

Třináct primátorů a starostů z celé České republiky zveřejnilo další otevřený dopis adresovaný ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), ve kterém ho vyzývají, aby z názvu své strany odstranil slovo "Starostové". 

Vít Rakušan, ministr vnitra

14. dubna 2023 – 15:04

Už minulý týden šest primátorů a starostů z Moravskoslezského kraje poslalo otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, ve kterém vyjádřili nespokojenost při postupu rušení poboček České pošty a poukázali na řadu manažerských selhání, neznalost místních specifik při rozhodování a nulovou vůli komunikovat. 

Jelikož se situace nikterak nezměnila a vůle komunikovat a řešit potřeby občanů je stále nedostačující, napsali ministrovi vnitra další otevřený dopis, se kterým souzní další primátoři a starostové napříč republikou. 

Vzhledem k tomu, že Vít Rakušan opakovaně zklamal důvěru starostů a primátorů měst a obcí České republiky, vyzývají ho, aby se se svými kolegy přestal politicky sdružovat pod názvem „Starostové“:

Pane předsedo hnutí Starostové a nezávislí Víte Rakušane,

jelikož jste opakovaně zklamal důvěru starostů a primátorů měst a obcí České republiky, vyzýváme Vás, abyste se s Vašimi kolegy přestali politicky sdružovat pod názvem "Starostové".

Nulová komunikace s vedením samospráv, žádný ohled na potřeby měst a obcí. Tak lze shrnout styl Vaší práce. Naposledy jste selhal při nepovedené transformaci České pošty, kdy jste starosty a primátory zcela obešel a bez jejich vědomí společně s managementem České pošty rozhodl o zrušení stovek poboček.

Vnímejte naši výzvu jako logický, správný a legitimní krok, kterým chceme zabránit matení občanů ČR. Vy ve skutečnosti nereprezentujete starosty, tak proč se za nás falešně schováváte?

Ctíme demokratické principy, respektujeme výsledky voleb a nijak nezpochybňujeme Vaše právo zastávat funkci ve vládě ČR. Ovšem důrazně protestujeme proti zneužívání práce starostů a primátorů v názvu Vašeho hnutí.

Nemáte na to nárok. Zde jsou jen některé důvody:

– hnutí Starostové a nezávislí má ve svých řadách daleko méně starostů než jiné politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně,

– na Vašich volebních kandidátkách se starostové vyskytují zřídka,

– a co je nejdůležitější – směřování Vaší práce a styl komunikace s municipalitami není pro starosty přínosem, naopak, naši činnost pro občany nám komplikujete a stěžujete.

Pane Rakušane, vyzýváme Vás, přestaňte zneužívat práci starostů a primátorů a jako předseda iniciujte změnu názvu Vašeho hnutí.

Níže podepsaní starostové a primátoři měst a obcí České republiky:

Ing. Josef Bělica, MBA – primátor statutárního města Havířov

Mgr. František Jura – primátor statutárního města Prostějov

Ing. et Ing. Jiří Korec – primátor statutárního města Zlín

Ing. Tomáš Navrátil – primátor statutárního města Opava

Bc. Jan Nadrchal – primátor statutárního města Pardubice

Ing. Petr Vrána – primátor statutárního města Přerov

Lenka Brzyszkowská – starostka města Orlová

Mgr. Richard Vereš – starosta městského obvodu Slezská Ostrava

Petr Veselka – starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Bc. Martin Bednář – starosta městského obvodu Ostrava–Jih

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. – starostka městského obvodu Ostrava–Poruba

Ing. Dagmar Pížová – starostka města Rychvald

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města Kroměříž

(jk, prvnizpravy.cz, foto: red.)