Putin a Rusko nastartovali nové závody ve zbrojení, tvrdí západní propaganda

 

Tak jak to je ve skutečnosti?  Jsou americké tanky, letadla na hranicí ruských nebo je tomu naopak?  Všichni víme, že americké základny obklopují Rusko, že na ruských hranicích pořádají natisté vojenská cvičení i přehlídky. Víme též, že počty natovských vojáků i vojenské techniky se v příhraničních oblastech s Ruskem stále zvětšují.

 

Má být tedy současným stavem znepokojeno Rusko nebo NATO a USA? Samozřejmě Rusko.  A to hledá a nachází nové zbraně, které by této vojenské invazi, která se zatím zastavila na ruských hranicích, čelila. Co udělají natovské jednotky již zítra? Nepřevalí se jednoho krásného dne před hranice? I k tomu může dojít.

 

Abychom si to řekli ještě srozumitelněji. Když vidíte, jak nějací podezřelí lidé se v blízkosti Vašeho domu srocují, den i nocí jsou na svých místech, a občas dokonce zjistíte, že jich nějak přibylo, co budete asi dělat? Obrátíte se na policii a pokud ona nic neudělá, pak musíte se i Vy připravit na obranu svého domu a svých blízkých.

 

A co se může stát potom? Ti lidé, jejichž přítomnost je pro Vás již hrozivá, si najednou začnou ztěžovat, že je ohrožujete, že se necítí bezpeční a že proto se musí proti Vám nějak ochraňovat. Pořádají cvičení, přehlídky před Vašim domem a křičí, jak jsou Vámi ohroženi. Váš dům se nachází v jejich blízkosti a tak je ohrožujete. Média začnou bubnovat na své bubny a vykřikovat cosi o tom, že jste rušitelem klidu, míru a pořádku.  

 

A tak se postupně staví skutečnost na hlavu. Ne natovci jsou blízko ruským hranicím, ale je to naopak.  Ruské hranice jsou nebezpečně blízko vojenským základnám natovských zbrojenců. Ruské hranice je ohrožují! Nikoliv oni Rusy tím, že jsou na jejich hranicích či v jejich blízkosti. Co s tím lze podle nich udělat? Jednoduchou věc. Ruské síly by se od nich měly odpoutat, aby se tak zmírnilo napětí. Nejlepší by bylo, kdyby se Rusové stáhli od svých hranic třeba na 50 nebo dokonce 100 km. A takové podobné, třeba nevyřčené rady, kde kdo Rusům nyní dává.

 

I Hitler se přece musel bránit před sověty. Jejich hranice byly nebezpečně blízko německému rajchu. A tak kvůli bezpečí německého lidu, musel tyto ruské hranice posunout někam dále na východ. Jiný důvod přece neměl. I on však časem stále více zdůrazňoval, že brání Evropu před žido-bolševickými hordami, které ohrožovaly Evropu. A to Československo bylo ve skutečností jen obrovskou mateřskou lodí bolševiků, kteří na jeho letištích shromažďovali velké počty bombardovacích letadel, jejichž doletová hranice nad důležitá německá města činila dokonce jen nějakou hodinu. A tak Hitler musel chránit německý lid před žido-bolševickými a husitskými hordami, které za bukem již se chystaly na vpád na německé území. Československo Hitler zachránil jako první. Ale ti nevděční Češi, nebyli tehdy schopni pochopit jeho velkorysost. Někteří z nich se bránili zuby nehty před dobrodiním germanizace, již jim nabízel. A to i tehdy, když československou mateřskou loď bolševiků potopil jako první krok k ochraně německého národa.

 

Z uvedeného můžete si udělat obrázek, jak lze z agresora udělat oběť napadení a z oběti napadení udělat agresora. Dělá se to již celá desetiletí. V nejlepších tradicích takovéto argumentace pokračují určité síly i v současnosti. Před očima se těžce roznemohla pravda, jež se stává přehlíženou popelkou v dnešním světě. To je první předpoklad dalšího. Kroky v tomto směru jsme učinili. Agresora označujeme stále jasněji. Je to nepřítel evropských hodnot, říkají ti, či oni. Co potom můžeme ještě očekávat? Že nám zničí naše hodnoty? To nedopustíme! A tak máme konečně, po velkém úsilí, i svého hlavního nepřítele, na jehož hlavu házíme všechny hříchy světa. Co s ním uděláme, když je zdrojem všech špatností? Nejhorší na tom je, že tento nepřítel nejde do sebe a kajícně nechce přiznat „Mea culpa. Mea maxima culpa.“ A nadto ještě vyvolává závody ve zbrojení. Čeho je moc, to škodí. Tento nepřítel je nakonec si sám vším vinen. Pokud zachránci světa budou nuceni použít proti němu jaderné zbraně, samozřejmě jen při obraně základních hodnot a civilizace, pak důsledky tohoto kroku, vedoucí třeba i vyhubení části lidstva, padnou na hlavu tohoto agresora, který se skrývá v rouše beránčím a předstírá, že brání jen své obyvatelstvo.

 

Ano, je to vše složité. Lži  mohou v zápase s pravdou vyhrát řadu klání. Nakonec však pravda zvítězí. Věřme v dobré! Přičiňme se o to, aby panství pravdy ve světě bylo obnoveno! Pak můžeme očekávat, že se vše narovná. Lež, a je jedno, kdo ji šíří, má vždy krátké nohy. To věděli již dávno naši moudří předkové.

J. Skalský