Pryč s Lipavským - Presidenta chtějí žalovat. Jen do toho!

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L. Svobody Brno


Tak nám chtějí žalovat pana presidenta? A za co? Že nechce pana prosudeta Lipavského, který nám do Česka tahá sudety na jejich sraz. Však už se také do presidenta sudeti pustili. No nic, to jsme čekali, a bylo by podivné, kdyby se zachovali jinak.


Pan president jednoznačně uvedl důvody proč pana Lipavského nechce. Čtvrtý důvod byl právě Lipavského návrh, aby se sudeti srazili v Česku na příhodném místě. Nedejbože, snad v Praze nebo v Brně, které už je beztak každoročně se souhlasem magistrátu hnízdem sudeto lžipochodu z Pohořelic.


Právnička madam Zwyrtek Hamplová velmi správně hodnotí všechna rizika žaloby na presidenta. Což by podle ní by si měl řádně rozmyslet pan designovaný premiér Fiala.

Za první, v dnešní situaci přechodu od jedné vlády ke druhé, může Ústavní soud rozhodovat měsíce. A vznikne ústavní krize. A za ni bude odpovědný premiér, nikoli president. Pokud Ústavní soud rozhodne pro premiéra, bude to politický akt, nepříslušející soudu. Pokud rozhodne ve prospěch presidenta - a Ústava to umožňuje! - vznikne politická válka mezi Hradem a vládou. Takže vyhlídky národa na kompetenční vládu jsou pramizivé.


K takovým koncům to dopracoval neústupný demoblok. A to ještě před funkčním počátkem své vlády.


Za druhé, takový pan Lipavský je absolutně morálně i politicky nepřijatelný pro velkou menšinu národa, kterou představuje 360 tisíc rodin postižených německým nacismem a k tomu množina vlastenců, kteří neuznávají sudetské útoky na stát a na dekrety a presidenta Budovatele.


Každý, kdo navrhuje sraz landsmanů v naší republice, je pro odbojáře, legionáře, pozůstalé po obětech velkoněmců a nacistů a pro dekretální vlastence, naprosto nepřijatelným kolaborantem s reichem, doslova vlastizrádcem republiky.

Čili je to opačný gard, nežli hlásají sudeti a jejich domácí pátá kolona.


Což se projevilo i tiskovou lží na jednom serveru, kde se obhajoval kníže, neúspěšný kandidát na presidenta, že prý nemluvil proti Benešovi, ale jen o neúčinnosti dekretů.

Přitom my odbojáři si dobře pamatujeme opak a zděšení, které vyvolal jeho výrok, že dr. Beneš by dnes stál před soudem v Haagu. Toto si ti páni landsmani si neuvědomili, že my taky máme paměť. Ostatně z televisních záznamů, by to snad bylo možné dohledat, pokud to někdo již pilně nevymazal...


Zkrátka, kde páni demoblokové udělali chybu? Právě v nominaci údajně špatného bakaláře a prosudeta pana Lipavského, jak uvedl pan president. Navrch mu ještě udělil špatnou známku za jeho bořitelský vztah k Visegrádu a k Izraeli. Tož moc špatné pro kandidáta na ministra zamini, není-liž pravda?

Za třetí, všechen slušný národ má podpořit pana presidenta v jeho stanovisku. Naše vztahy k Polsku a Maďarsku v otázce ochrany před migrací by měly být solidární - a ne kolaboračně prounijní. Náš poměr k Izraeli by měl být dán poměrem k palestinským vládcům teroristického Hamásu, který je zdrojem trvalého neklidu a zločinů na pomezí Izraele a agresivní Palestiny.


Podle mne - a hlásám to již odedávna - jsou tzv. Palestinci, ve skutečnosti Arabové, pro Izrael jeho "sudeťáky" se všemi jejich atributy. A víme, co sudeťáci učinili naší první republice! Tato analogie je přesná, historicky doložitelná.


Národ by si měl uvědomit, že to bylo právě Československo, které Izraeli při jeho vzniku pomohlo uhájit jeho samostatnost i vojensky, za což jsou nám Izraelci dodnes vděčni. Neustálé útoky na Izrael a doslova sudetské obhajování Palestiny zrovna nesvědčí pro vyřešení blízkovýchodní krize. Nevidím také žádný důvod, proč naše zastupitelství by nemělo být v Jeruzalémě. V historickém tisíciletém centru Izraele. Páni demoblokové by si toto měli zapsat za uši, pokud chtějí uspět ve velké diplomacii - ovšem, o čemž se dá dnes s úspěchem pochybovat. S pány Lipavskými se jim to ovšem stoprocentně nezdaří...A to, i když jej instalují. Proti presidentu, proti odbojářům, proti vlastencům. Proti všem.