První světová válka vypukla


28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku jako odvetu za atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu. Ještě předtím Srbsko odmítlo zcela nepřijatelně formulované ultimatum, které mu přeložila rakousko-uherská vláda. Za Srbsko se postavilo Rusko, proti Německu vystoupily Francie a Anglie. Během asi jednoho měsíce poté většina Evropy byla zachvácena válkou. První světová válka se rozhořela.


Čeští vojáci s velkou nechutí jeli na frontu. Na cestě do Ruska zněla jejich píseň: Červený šátečku kolem se toč, kolem se toč! My jedeme na Rusa nevíme proč, nevíme proč. I na srbské frontě docházelo k projevům bratrství mezi českými a srbskými vojáky. Slovanské cítění tehdy bylo velmi živé.


Na konci války se rozpadla mocná válčící impéria. Vznikly nové státy. Mezi nimi i Československá republika, o níž se zasloužil náš zahraniční odboj v čele s T.G. Masarykem, E. Benešem, M.R. Štefánikem a mocná armáda legionářů.


Dr. O. Tuleškov