Projev prezidenta republiky na tiskové konferenci při oficiální návštěvě Polské republiky
10. května 2018

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,

jsem velice rád, že jsem opět v Polsku a těším se, že během příštích pěti let svého druhého funkčního období sem ještě několikrát přijedu. Protože víte dobře, že Češi jsou mezi Poláky velmi populárním národem a totéž platí i obráceně.

Hovořili jsme s panem prezidentem Dudou také o tom, že existují pokusy rozvrátit Visegrád a vnutit mu vůli Evropské komise v některých věcech, které narušují princip subsidiarity, to znamená, že narušují právo každé země rozhodovat o svých vnitřních záležitostech. Mimo jiné je to i právo nakládat s vlastními přírodními zdroji, ať jsou to zdroje surovinové nebo například les. Prosím, řekl jsem to už panu prezidentovi, abyste moji zítřejší návštěvu Bělověžského pralesa považovali i za výraz solidarity s Polskem, pokud jde o jeho suverenitu nad těmito zdroji.

Myslím si, že když jsme se poprvé setkali s panem prezidentem Dudou, a to už je několik let, tak jsem vyjádřil solidaritu i s jeho postojem, kde odmítal vměšování Evropské komise do polských vnitřních záležitostí. To samozřejmě vůbec neznamená popření myšlenky Evropské unie, ale znamená to, že by Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko měly tvořit uvnitř Evropské unie jakousi nedělitelnou jednotku, která by prosazovala své společné zájmy. A to se týká zejména migrační krize, návrhu migračních kvót, relokací, a v poslední době i plánu Dublin IV, který obě země chtějí odmítnout. Věřím, že k tomuto plánu nedojde, protože by musel být na zasedání Evropské rady, tedy na zasedání premiérů, přijat jednomyslně, a už teď můžeme předpokládat, že tam žádná taková jednomyslnost nebude.

Věřím, že naše jednání budou pokračovat na území České republiky, protože jsem pozval pana prezidenta Dudu do Prahy. Ale nejenom do Prahy, pane prezidente, v Lánech, třicet kilometrů od Prahy je malý zámeček, který je od roku 1921 sídlo prezidenta, a bude mi ctí Vás tam uvítat.

Miloš Zeman, prezident republiky, Varšava, 10. května 2018