Projev a odpovědi na otázky ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova

na „hodině vlády“ ve Státní dumě Federálního shromáždění Ruské federace, Moskva, 26. ledna 2022

Právě teď zřejmě zásadní projev Sergeje Lavrova - Rusko už nebude čekat na odpověď USA a NATO !**

https://www.mid.ru/…42/

6.01.2022 18:07


Vážený Vjačeslave Viktoroviči,

Vážení poslanci Státní dumy,


děkuji za další příležitost promluvit s poslanci Státní dumy v rámci „hodiny vlády“.

Úzké kontakty mezi diplomatickou službou a Federálním shromážděním pokračují i přes složitou epidemickou situaci pravidelně. V prosinci 2021 jsem se setkal s vašimi kolegy z Rady federace. Dnes se těším na bohatý dialog o aktuální zahraniční politice a mezinárodních otázkách.


Pro nás na ministerstvu zahraničních věcí je obzvláště důležité cítit priority zákonodárného orgánu. Oceňujeme vaše praktické rady. Poslanci vyjadřují zájmy všech vrstev ruské společnosti a hluboce chápou náladu občanů, které zastupujete. Hlavním úkolem Ministerstva zahraničních věcí Ruska bylo a zůstává vytváření bezpečných a příznivých vnějších podmínek pro zajištění progresivního vnitřního rozvoje země. Tato směrnice je na doktrinální úrovni zakotvena v naší nové Národní bezpečnostní strategii, kterou prezident schválil v červenci loňského roku. Promítne se také do aktualizované verze Koncepce zahraniční politiky, na níž se nyní dokončuje.


Drazí kolegové,

Prezident Vladimir Putin opakovaně hovořil o situaci na mezinárodní scéně, o našich zahraničněpolitických úkolech a iniciativách. Všechny zásadní akcenty v poslední době kladl při rozšířených jednáních kolegií našeho ministerstva a ministerstva obrany i ve svých dalších vystoupeních a tiskových konferencích.

Na mezinárodní scéně dochází k hlubokým změnám. A mírně řečeno ne úplně pozitivních. Celý systém je v horečce. Země „historického Západu“ stále nejsou připraveny přijmout realitu vznikajícího multipolárního světa, který by měl být spravedlivější a demokratičtější než svět ovládaný jedním státem. Západozemci v čele s USA se snaží vzdorovat objektivnímu běhu dějin, snaží se pro sebe zajistit jednostranné výhody, s malým ohledem na legitimní zájmy jiných zemí (ve skutečnosti vůbec bez ohledu na to).


Washington a jeho spojenci vytrvale vnucují světovému společenství svou vlastní vizi struktury mezinárodního života a to vše nazývají nutností nastolit a respektovat „pořádek založený na pravidlech“. V rámci tohoto konceptu si Západ přivlastňuje právo vyvíjet „pravidla“ v různých oblastech, přičemž zcela ignoruje princip skutečného, univerzálního multilateralismu, který je ztělesněn v Organizaci spojených národů, a tím podkopává mezinárodní právo a architekturu orientovanou na OSN. Mezinárodní vztahy. Snaží se „potrestat“ „disidenty“ provádějící nezávislou politiku, především naši zemi, Čínskou lidovou republiku, pomocí všemožných nevhodných nástrojů jako jsou různé druhy sankcí, démonizace v mediálním prostoru, provokace speciálních služby a mnoho dalšího.

V poslední době Spojené státy a jejich evropští spojenci, kteří zcela zapomněli na kulturu diplomacie, zdvojnásobují své úsilí o udržení naší země. Kromě nelegitimních jednostranných sankcí zvyšují vojenský a politický tlak na Rusko. Stačí se podívat na stále provokativnější vojenské manévry u našich hranic, na vtažení kyjevského režimu na oběžnou dráhu NATO, zásobení smrtícími zbraněmi a dotlačení k přímým provokacím proti Ruské federaci. Na tomto pozadí vyznívají požadavky na nás, abychom přestali provádět cvičení na našem vlastním území, zvláště cynicky, na což máme plné, nepopiratelné právo. Dvojí metr je zde prostě mimo měřítko, ale na to jsme si bohužel již dávno zvykli.


Samozřejmě v této situaci nebudeme sedět se založenýma rukama. Dostáváme se do rozporu s principem rovné a nedělitelné bezpečnosti zakotveným v řadě mezinárodních dokumentů. Loni v prosinci jsme předali Američanům a zemím NATO a následně zveřejnili návrhy Smlouvy mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými o bezpečnostních zárukách a Dohody o bezpečnostních opatřeních pro Rusko a státy NATO, které jsme měli již dříve připravené jménem prezidenta Vladimira Putina. Tyto dokumenty jsou balíkového charakteru a jejich cílem je poskytnout naší zemi spolehlivé právně závazné záruky bezpečnosti.


10. ledna letošního roku v Ženevě jsme o naší iniciativě jednali s Američany, 12. ledna tohoto roku. v Bruselu se členy NATO a 13. ledna tohoto roku. při rutinním zasedání OBSE na tyto dokumenty upozornil i náš zástupce, účastnící se diskuse. Byly předány Spojeným státům a členským zemím Severoatlantické aliance. 21. ledna letošního roku Na žádost svých amerických kolegů jsem na toto téma jednal s ministrem zahraničí USA E. Blinkenem. Ujistil (doufáme, že tato ujištění budou implementována), že nám již tento týden poskytnou písemné odpovědi článek po článku vysvětlující postoj Spojených států k našim konkrétním požadavkům. Podle obsahu této odpovědi (která se, opakuji, očekávám tento týden), připravíme spolu s kolegy z ostatních resortů návrhy prezidentovi na další postup.


Nedovolíme, aby naše projekty byly „válcovány“ v nekonečných diskusích – a taková linie je jasně viditelná zejména ve snaze toto téma zahodit v OBSE nebo vytrvalým voláním z Evropské unie, abychom pro něj našli místo v těchto diskusích – nedovolíme. Pokud nedojde ke konstruktivní reakci a Západ bude pokračovat ve svém agresivním kurzu, pak Moskva, jak opakovaně prohlásil prezident Vladimir Putin, přijme nezbytná odvetná opatření. V každém případě by každý měl vycházet z toho, že bezpečnost Ruska a jeho občanů je bezpodmínečnou prioritou a bude za všech okolností spolehlivě zajištěna.


Při provádění vícevektorové zahraniční politiky (tento termín se používá od počátku 21. století) nikdy „nejedeme v cyklech“ výhradně západním směrem, z něhož v posledních letech přicházejí především hrozby a výzvy. Navíc svět již není „americký-centrický“, nikoli „západně-centrický“ a nikdy nebude unipolární. Dnes naprostá většina států sdílí naše principiální přístupy, které odmítají ideologický diktát Západu a geopolitické hry s nulovým součtem. Lidstvo dospělo. Lidí, kteří chtějí obětovat zásadní národní zájmy, tahat „kaštany z ohně“ za „soudruhy“ z Washingtonu a Bruselu, je stále méně.


Opakovaně bylo řečeno, že centrum světové politiky a ekonomiky se přesunulo z euroatlantické do Eurasie. Rusko, největší euroasijská a evropsko-pacifická velmoc, se možná více než kdokoli jiný zajímá o kvalitní rozvoj obrovských euroasijských prostorů. Dnes, především díky našemu úsilí, integrace v rámci EAEU roste, její vnější vztahy se rozšiřují. Tato práce je koordinována s plány Společenství nezávislých států v příslušných oblastech, včetně otázek liberalizace obchodu. Vážných úspěchů v otázce budování integrace bylo dosaženo také prostřednictvím Svazového státu Rusko a Bělorusko. Tato práce probíhá doslova na denní bázi.


Posilujeme interakci se spojenci CSTO, abychom efektivně reagovali na společné hrozby a výzvy, a to i na pozadí velmi nejistých vyhlídek na vývoj situace v Afghánistánu. Efektivní akce mírových sil CSTO na pomoc Kazachstánu při stabilizaci vnitropolitické situace po masivních útocích na kazašský stát podporovaný zvenčí se staly jasným důkazem vyspělosti a vysoké spolehlivosti této organizace.


Dobrým příkladem toho, jak by se měly mezistátní vztahy vyvíjet v 21. století, je rusko-čínské strategické partnerství. V některých ohledech dosáhl pokročilejší úrovně než i tradiční vojensko-politické aliance. Vysoce privilegované strategické partnerství s Indií postupuje. Vazby se rozšiřují s většinou partnerů v asijsko-pacifickém regionu, včetně rychle se rozvíjejících států ASEAN. To vše přispívá k vytvoření předpokladů pro realizaci iniciativy prezidenta Vladimira Putina k vytvoření Velkého eurasijského partnerství. Chápeme ji jako kontinentální obrys hospodářské a humanitární spolupráce a – v širším slova smyslu – materiální základnu pro budování euroasijské bezpečnostní architektury. Je důležité, aby dveře k partnerství, které navrhujeme vytvořit otevřené všem zemím a sdružením našeho obrovského společného euroasijského kontinentu.


Spolupráce s africkými zeměmi dosahuje nových hranic. Společně s našimi africkými přáteli pracujeme na přípravách druhého rusko-afrického summitu plánovaného na letošní rok. Prohlubuje se partnerství se státy Latinské Ameriky, které považujeme za seriózní nezávislé centrum vznikajícího multipolárního světa, nám blízké duchem a s velkou ekonomickou perspektivou.


Drazí kolegové,

Rusko, jeden z klíčových garantů architektury světového řádu zaměřeného na OSN, stálý člen Rady bezpečnosti, významně přispívá k udržení globální bezpečnosti a strategické stability. Návrh prezidenta Vladimira Putina uspořádat summit pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN má za cíl podnítit upřímný dialog o klíčových problémech naší doby. Ta zveřejněná 3. ledna tohoto roku slouží ke snížení úrovně mezinárodního napětí. Společné prohlášení pěti jaderných mocností o předcházení jaderné válce a předcházení závodům ve zbrojení. Tento dokument byl připraven z naší iniciativy, která znovu zdůraznila zaměření Ruska nikoli na konfrontaci, ale na dialog – výlučně rovnocenný, vzájemně se respektující, určený k podpoře hledání rovnováhy zájmů, spravedlivé rovnováhy zájmů.


Zajištění mezinárodní informační kybernetické bezpečnosti zůstává jednou z priorit v sídle OSN, a to i prostřednictvím vypracování univerzální úmluvy o boji proti zločinu v této oblasti. V této oblasti a ve spolupráci s bilaterálními partnery, včetně Američanů, existují dobré základy.

Aktivně se účastníme dalších obecně uznávaných mnohostranných struktur. Mezi nimi jsou G20, BRICS, SCO. Interakce v tomto rámci je přínosná i z hlediska posílení vzájemné důvěry. Tímto prizmatem také nahlížíme na podporu dialogu a spolupráce v trilaterálním formátu Rusko-Indie-Čína (RIC), který zůstává relevantní pro všechny tři účastníky.


Aktivně prosazujeme mírové, politické a diplomatické řešení krizových situací v různých regionech – Náhorní Karabach, Sýrie, Libye, Afghánistán, arabsko-izraelský konflikt, situace na Korejském poloostrově a kolem íránského jaderného programu. Takové úsilí přispívá k všeobecnému zlepšení situace ve světě a potvrzuje autoritu Ruska jako spolehlivého a předvídatelného mezinárodního partnera.


Samostatně se budu věnovat situaci na jihovýchodě Ukrajiny. Naše pozice se zde nemění: vnitroukrajinskou krizi lze překonat pouze důsledným a důsledným prováděním minského „balíčku opatření“ v jeho celistvosti a důslednosti. Tento dokument byl schválen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a proto se stal nedílnou součástí mezinárodního práva. Zde je jediný klíč k úspěchu – navázání přímého dialogu mezi stranami konfliktu – Kyjevem, Doněckem a Luhanskem. Neustále vyzýváme Spojené státy, Francii, Německo a další západní kolegy, kteří mají vliv na kyjevský režim, aby jej donutili přísně dodržovat Minské dohody. Budeme nadále tvrdě potlačovat pokusy přesunout odpovědnost za nedostatečný pokrok na Rusko, tím spíše nás odhalit jako stranu konfliktu,jak nehorázně se o to v poslední době západní země snaží.


Máme na mysli nepolevit v jiných oblastech zahraničněpolitické činnosti. Bezpodmínečnou prioritou je chránit legitimní práva a zájmy krajanů v zahraničí, podporovat sjednocení mnohonárodního a mnohokonfesního ruského světa.


Nadále budeme maximálně využívat páky ekonomické diplomacie a diplomaticky podporovat investiční projekty s ruskou účastí v zahraničí. Stálou a rostoucí pozornost věnujeme propagaci ruského jazyka, výdobytkům ruské kultury.


Naléhavost boje proti falšování dějin, zejména druhé světové války a Velké vlastenecké války, roste. Důrazně se bráníme jakýmkoli pokusům o glorifikaci nacistů a jejich nohsledů. Drtivá většina členů světového společenství je s námi solidární, což potvrzují i výsledky každoročního hlasování Valného shromáždění OSN o námi prosazované rezoluci o nepřípustnosti glorifikování nacismu.


V našem zorném poli je podpora mezicivilizačního a mezikonfesního dialogu. Nadále aktivně podporujeme účast naší země v mezinárodním úsilí v boji proti pandemii koronaviru, obecně, rozvíjet spolupráci v oblasti světového zdraví a překonávat důsledky těchto pandemií.

Budeme všemožně rozvíjet dialog civilizací, včetně využití možností parlamentní diplomacie a veřejné diplomacie.

Úkoly, které nám pan prezident stanovil, jsou opravdu ambiciózní. Pro jejich úspěšnou realizaci, posílení našich pozic na mezinárodním poli, máme zájem všemi možnými způsoby zlepšit každodenní soudružskou spolupráci se Státní dumou Federálního shromáždění.

I nadále budeme poskytovat pomoc všem konstruktivním závazkům v oblasti parlamentní diplomacie a mezistranických vztahů uskutečňovaných frakcemi Státní dumy.

 

Pokračování

Přišlo e-poštou

LS