Proč nevzpomínáme i na vyvražďování slovanského obyvatelstva?

 

Němci v průběhu druhé světové války postupně vyvraždili přibližně 6 milionů Židů a značný počet Rómů. Je samozřejmé, že ve všech civilizovaných státech vzpomínají lidé s úctou a se slzami v očích  na tyto oběti německého nacistického režimu.

 

Skutečností však také je, že Němci od počátku druhé světové války, začali masově vyvražďovat i slovanské obyvatelstvo, zejména Poláky, Ukrajince, Bělorusy, Rusy, Jihoslovany i také Čechoslováky.  Po vítězné válce měl být jejich osud zpečetěn. Měli být zlikvidování a jen část slovanské populace měla být přeměněna na otroky, kteří by pracovali pro své německé pány. Menší části z nich mělo být poskytnuto „dobrodiní“ germanizace.

 

Když se pokusíme alespoň přibližně určit, kolik Slovanů Němci zmasakrovali, dojdeme k vysokému číslu. Sověti udávají, že počet zavražděných občanů Sovětského svazu, včetně těch, kteří padli v boji, činil až 27 milionů. Samozřejmě ne všichni byli Slovany, jen větší část z nich. Pokusíme-li se odhadnout, kolik z obětí bylo slovanských, můžeme se přiblížit k číslu 20 milionů. Počet padlých a zavražděných Poláků činil asi 6 milionů, Jihoslovanů kolem 1,5 milionu, Čechoslováků zahynulo celkem na 360 tisíc. Takto jsme se dostali k číslu přibližně 27 milionů slovanských obětí. Část z nich však byla Židy.

 

Když nikdo nemůže beztrestně zlehčovat oběti Židů a Rómů, nikomu by nemělo být také dovoleno, aby zlehčoval utrpení a oběti Slovanů. Těch zahynulo v druhé světové válce nejvíce.

 

Fakta jsou jednoznačná. Slovanské oběti Němců by měly být proto stejně chráněny jako oběti Židů a Rómů. Za současné situace, vezmeme-li v úvahu výše uvedené, se přít, zda tábor v Letech, kde trpěli Rómové, měl charakter koncentračního tábora nebo šlo o tábor trestně pracovní a vyvozovat z této dosavadní diskuse nějaké závěry, třeba hlasování o odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny P ČR, je v celkovém tématickém kontextu předčasné.

 

Podívejme se nejprve na celkovou problematiku komplexně, historicky i právně, učiňme potřebné legislativní kroky, zrovnoprávněme všechny oběti, a teprve poté můžeme spravedlivě vyvozovat ty, či ony závěry. V současnosti je to předčasné.

 

Lovcům hlavy Tomia Okamury, jde zřejmě nejen o něj samotného. Hra je složitější. Pokud by se jim podařil odstřel tohoto politika i za pomoci  poslanců za hnutí ANO, pak jednu z možností, které ANO má při sestavování vlády, by si samo uzavřelo. A bylo by odkázáno více na ČSSD a malé politické strany, tvořících dnešní tzv.  Demokratický blok. Jejich význam by značně vzrostl. Jejich požadavky by se mohly stát ještě důraznější. Proto je v základním zájmu hnutí ANO, aby si nechalo dveře i nadále široce otevřené, aby mělo možnost volby.  Lze předpokládat, že  poslanci z hnutí ANO, pochopí, oč se hraje v první řadě.

J. Skalský