Proč mění Kaspické námořnictvo registraci

Alexej Zakvasin

 

Základnou pro Kaspickou flotilu bude dagestánské město Kaspijsk

Šojgu oznámil, že se právě buduje pobřežní infrastruktura a byty. Dosud byla největší část kaspického loďstva dislokována v Astrachaňské oblasti. Jeho možnosti přemístění se významně zvýší. Ministr obrany uvedl: „Bylo rozhodnuto, že Kaspická flotila bude přemístěna do Kaspijsku, kde se rozjelo ohromné budování – kotviště, obslužná centra, byty. Bude se mnohonásobně zvyšovat počet důstojníků a vojáků.“ 

 

Základna úderných sil

O vylepšení infrastruktury kaspického námořnictva se rozhodlo v srpnu 2017 na kolegiu ministra obrany. Podle plánů bude první etapa budování námořní základny ukončena v roce 2019. V nejbližších dvou letech se bude prohlubovat dno, vybuduje se kotviště (linie kotvení lodí, nádrže a mola) a řada objektů pozemní infrastruktury. Základna bude chráněna před živelními pohromami a případným napadením nepřítelem.

 

Kaspijsk je základnou útočných sil kaspického loďstva. V tomto městě má pět složek: 106. brigádu ochrany mořské oblasti, 250. gardový oddíl hladinových lodí, 242. oddíl výsadkových lodí, 444. samostatný prapor  námořní pěchoty a samostatné radiotechnické středisko. V Machačkale je dislokován 137. oddíl zvláštního určení k boji proti podvodním diverzním silám a prostředkům a oddíl hydrografické služby.

 

Za sovětských dob bylo hlavní základnou Baku, v roce 1992 byla podstatná část přesunuta do Astrachaně. Ta je ze strategického hlediska méně vhodná. Dnes je v Astrachani 293. záchranný oddíl, základna materiálně-technického zabezpečení, skupina hydrografických lodí a spojovací oddíl. Na kotvištích Astrachaňské oblasti je dislokován 198. oddíl minolovek, 727. prapor námořní pěchoty, středisko materiálně – technického zajištění, 73. brigáda ochrany mořské oblasti a 327. oddíl raketových člunů.

 

Jižní předpolí

Úkolem Kaspické flotily je součinnost se silami Jižního vojenského okruhu, ochrana obchodních cest a ropných polí, provádění protiteroristických opatření a realizování společných misí s partnery v regionu. Kaspická flotila je nejmenší součást vojenských námořních sil Ruska, ovšem jeho role se stala mnohem významnější po zahájení operace v Sýrii.

Flotila měla bojový křest 7. října 2015. Lodě Dagestán, Uglič, Grad Svijažsk a Velikij Ustjug vypustily 26 raket Kalibr na objekty teroristů.

Podle dagestánských sdělovacích prostředků je Kaspijsk oproti Astrachani jako hlavní základna mnohem výhodnější. Ve městě je dobrá dopravní infrastruktura, dost místa pro výstavbu vojenských objektů a nejsou velké vyvýšeniny. Jižnější poloha umožní vyřešit řadu problémů. Situaci nebude komplikovat led a bude možno v regionu kdykoliv operativně zasáhnout.

Viceadmirál Zinin, který velel Kaspické flotile v letech 1991 až 1996, řekl, že se myšlenka na vybudování válečného přístavu v Kaspijsku objevila v roce 2011. Nová základna musí být vhodným stanovištěm pro zvyšující se počet bojových lodí. Podle jeho názoru je vyloďování z astrachaňské základny ztěžováno malou hloubkou přístavu a v zimě zamrzajícím volžským plavebním koridorem. Kaspijská základna má úzký pobřežní pás v délce 150 metrů. Lodě často nemohou kotvit palubou k molu, ale méně bezpečným kontaktním způsobem (bokem jedna ke druhé).

Rusko může rozevřít raketový deštník nad Zakavkazskem a nad rozsáhlou oblastí Blízkého východu.

Z nové základny se budou lodě Kaspijské flotily operativněji přemísťovat do oblasti bojového hlídkování. Zásluhou Kalibrů existuje mimořádná možnost překvapení ze strany Kaspické flotily.

Rusko může spolehlivě ochránit své spojence v Zakavkazí, ve Střední Asii a na Blízkém východě.

Převzato z Rusvesna.su

2. dubna 2018

outsidermedia.cz