Pro „cílený“ dialog o vyhnání

 Požadavky kongresu strany CSU na příští spolkovou vládu v Berlíně

 

Nedávný sjezd CSU v Norimberku jednomyslně přijat návrh Bernda Posselta, ve kterém bude příští vláda v Berlíně vyzvána, aby brala zřetel na „legitimní zájmy vyhnanců z vlasti a navrátilců, jak v zahraniční a evropské politice, tak v politice kulturní a vyhnanecké, stejně jako v sociální oblasti". Patří do něj zejména „cílený" dialog s našimi východními sousedy o otázkách vyhnání a diskriminace.  Jeho dosavadní aplikace nepřekročila převážně nepřesné formulace. Vzhledem k „bavorsko-česko-sudetoněmeckému dialogu", který již dávno nastavoval kladné standardy, nebyl doposud výslovně uveden problém Benešových dekretů. Znovuzvolený předseda CSU, Horst Seehofer, řekl ve svém projevu, že považuje  „most" mezi Bavorskem a Českou republikou za nejvýznamnější úspěch svého funkčního období předsedy vlády. Poděkoval Berndovi Posseltovi: „Bez tebe, drahý Bernde, by to bylo naprosto nemožné."

Týdny před sjezdem vyslovil poslanec CSU podezření, že se zdá být v prostředí Seehofera, současného „patrona“ sudetských Němců, přijímána pokračující existence rasistických českých Dekretů. Dachauský poslanec Bernhard Seidenath, politik se sudetoněmeckým rodinným zázemím a člen pracovní sekce parlamentní skupiny CSU, poskytl v rozhovoru pro „Süddeutschen Zeitung“ vhled do myšlení „pragmatika“. V landsmanšaftu dnes stále existují lidé, kteří odmítají spolupráci s Českou republikou, dokud Dekrety nebudou zrušeny. Řekl Seidenath v rozhovoru. Má pochopení pro jejich postoj, ale názory mluvčího SL Bernda Posselta „převládají a to významně. Má o tom dokonalý obrázek". Novinář  se zeptal : „Takže netrváte na tom, aby byly Dekrety zrušeny?" Politik CSU odpověděl : „Ne, není třeba tento formální akt, protože česká strana již přijala čestné a vážné kroky ke smíření. Vzpomínám si na projev českého premiéra Petra Nečase v roce 2013 v bavorském zemském parlamentu. On podal ruku sudetským Němcům velmi otevřeně. Historický projev, srovnatelný s gestem solidarity mezi Helmutem Kohlem a Francoisem Mitterrandem, u hrobů ve Verdunu v roce 1984." To, co Seidenath velkoryse ignoroval je, že Nečasova sympatická řeč v Mnichově byla bez jakékoliv právní váhy. Totéž platí pro vystoupení bývalého ministra kultury Daniela Hermana na Sudetoněmeckém dni v roce 2016. Proto „vážné kroky směrem k usmíření" stále nejsou důležité. Mnoho krajanů však souhlasí s Berndem Posseltem, když, stejně jako v Norimberku, vyzval krajany, aby „neměli klapky na očích" v otázkách, které byly dlouho potlačovány.

Posselt patří, stejně jako Stephan Mayer, bavorský předseda frakce CSU pro vyhnance, do předsednictva CSU. Poslanec Spolkového sněmu, Stephan Mayer, je politik s moravskými kořeny, a je v současné době předsedou Sudetoněmecké rady.

 

Sudetenpost, 11.1.2018, str. 4, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf