Proč v kauze Koněv nebyla podána stížnost z podezření pro porušování zákona?

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

Čím více v kauze Koněv rostou různé protesty proti neandertálskému zacházení s pomníkem maršála Koněva - a nejen jeho, ale i Rudé armády -, tím více mi připadá podivné, že doposud nebyla podána stížnost pro podezření z porušení zákona a mezistátní smlouvy s ruskou stranou. Čtenář se patrně zarazí, jaký zákon, památkový? Nikoli, o památkový zákon v první řadě nejde. Sice je samozřejmé, že by takový pomník měl spadat i do gesce zákona o kulturních památkách, ale pro kauzu je podstatný jiný zákon.

V této republice znají zákon 122/2004 Sb. především specialisté, zabývající se památníky válek a válečných událostí, pak pohřebníci, a rovněž orgány Ministerstva obrany ČR. Dále z povinnosti obecní, městské a krajské úřady, které mají povinnost registrovat objekty spadající pod tento zákon do registru Ministerstva obrany. (Žel z vlastní zkušenosti vím, že mnozí výkonní úředníci, nemám na mysli MO, ani neznají tento zákon...)

Ten zákon se jmenuje Zákon o válečných hrobech a pietních místech. Chrání jak válečné hroby, tak i pietní místa, pod nimiž lze rozumět i tzv. kenotafy - symbolické pomníky a pamětní desky na válečné události.

Pomník se sochou maršála Koněva v Praze, za rozdíl od pomníků rudoarmějců v Brně, kde jsou přímo padlí pochováni, není válečným hrobem. Je však pietním místem - kenotafem válečné události osvobození Prahy. Symbolizuje v personě maršála oběť všech sovětských vojáků, padlých za osvobození nejen Prahy, ale i země. Tudíž spadá rovněž pod gesci vykonavatelů zákona 122/2004 Sb. Nejen Olšanské hřbitovy, ale i památník maršála Koněva je ze zákona pietní místo, a do nedávna byl místo odporných útoků i předmětem společenské piety, což se sice děje i dnes, ale v konfrontaci s útočnou tlupou odpůrců.

Proto je nesmírně zarážející okolnost, proč ještě žádný právník nevznesl stížnost , případně trestní oznámení na činnost vyvolávající dojem přípravy skutkové podstaty odstranění pomníku, jenž by měl být ze zákona nejen registrován, ale i vlastníkem chráněn podle požadavků zákona. Všechny dosavadní protesty se zabývají pouze kulturní a morální stránkou kauzy. Ani jeden neřeší právní podstatu kauzy. Jsou indicie, že byla vykonávána činnost přípravy porušení zákona a porušení mezistátní smlouvy o ochraně památníků sovětských osvoboditelů mezi oběma zeměmi, podepsaná presidentem Havlem z naši strany. Tak právníci, konejte! Vypracujte rozbory stavu kauzy a podávejte podněty na řešení. Buďto u nás zákony a mezistátní smlouvy platí,a naplňují se, anebo jsme území bez ochrany památníků Osvoboditelů?