Proč u nás většina stále prohrává a co s tím dělat?

Jaroslav Tichý

16.2.2022

Jde o dvě zdánlivě jednoduché otázky, odpovědi na ně jsou ale složitější, ne však nemožné. Faktem ale je, že se jimi zatím nikdo v tomto spojení nezabýval. Proto se na tomto stavu taky dlouhodobě nic nezměnilo. Cílem tohoto článku není ale zabývat se příčinou, proč se těmito otázkami zatím nikdo nezabýval. Podívejme se spíše poněkud zevrubněji na obě nadepsané otázky, odpovědi na ně jsou důležitější. Nečekejme ale jednoduché odpovědi, neboť na složitější otázky nebývají obvykle jednoduché odpovědi.

Zaměřme se především na to, že se u nás stále oháníme demokracií, kde má vítězit většina, avšak v praxi tomu tak u nás není.

Proč u nás většina stále prohrává?

O tom, že většina našich občanů stále prohrává, nemůže být pochyb, stačí připomenout na ilustraci několik základních údajů z říjnových sněmovních voleb:

Voleb se účastní stále menší počet voličů, resp. stále menší počet hlasů voličů je brán v potaz (viz výsledky sněmovních voleb v říjnu 2021 ve vztahu k celkovému počtu 8,275.752 voličů):

   počet voličů   mezisoučet   v %   mezisoučet v %

– vládní koalice celkem   2,333.681      28,20

– parlamentní opozice   ´*1,972.050      23,83

hlasy započítané      4,305.731      52,03

– neúčastnilo se celkem    2,863.868    34,61

– propadlé hlasy voličů   1,069.359   12,92

– neplatné hlasy (protestní)   36.794      0,44   

hlasy nezapočítané      3,970.021      47,97

Celkem      8,275.752      100,00

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

* Z toho SPD 513.910 hlasů, tj. 6,21 % z celkového počtu voličů v ČR

Připočteme–li tedy hlasy pro SPD ke skupině nezapočítaných hlasů voličů (a současně je pro tuto kalkulaci odečteme od hlasů parlamentní opozice) dostáváme se k následujícím číslům:

– vládní koalice celkem   2,333.681      28,20

– ANO (z parlamentní opozice)   1,458.140      17,62

      3,791.821      45,82

– hlasy nezapočítané (nespokoj.)   3,970.021      47,97

– hlasy SPD   513.910      6,21

Nespokojených celkem**      4,483.931      54,18

** do nespokojených nejsou započteni voliči ANO, ač i u nich se nespokojení jistě najdou, takže celk. počet nespokojených voličů bude ještě vyšší. (Odhadem min. přes 60–65 %)   

O správnosti konstatování, že většina našich voličů je tak či onak v opozici (a to nejen proti vládním stranám /celkem jen 28,20% v říjnových volbách/, ale zejména vůči jejich politice), nemůže být podle uvedených čísel žádných pochyb. A má–li dojít k nápravě, je třeba nejprve provést analýzu příčin tohoto dlouhodobého stavu.

Příčin, proč nespokojená většina stále prohrává, je hned několik. K těm základním patří zejména tyto:

A. příčiny na straně politických subjektů a jejich vedení