Proč ta nenávist Němců k Československu a všemu českému?

E. Hahnová ukazuje, že od svého vzniku stálo Československo v cestě organizaci přeshraničního hnutí, jelikož cílem bylo nastolit místo Československé, Rakouské a Německá republiky jedinou Velkoněmeckou říši.

Z článku Dvojí vyprávění o dějinách českých, Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Poznámka:

Podívejte se dobře na přiloženou mapu, jasně uvidíte, jak naše republika pangermánským plánům na vytvoření Velké německé říše překáží. ČNL