Proč bude ministr Bek ladit noty se sudeťáky a nikoliv s vládou SRN, která nám dosud nezaplatila reparace ve výši několika bilionů korun?

Tzv. sudetoněmecký landsmanšaft (SL) je spolkem, který nikdy neměl a nemá mezinárodněprávní subjektivitu. Dokonce jej někteří "dobráci" označovali či dokonce označují za folklorní sdružení. Bavorsko, které je jednou ze zemí SRN, má pouze omezenou (fragmentární) způsobilost k mezinárodním jednáním. Nemá ministerstvo zahraničí, obrany, nemá ani svého prezidenta. Co tedy pan ministr Bek, který v Bavorsku bude zastupovat vládu, může se SL a bavorskou zemskou vládou dojednat?

Jakákoliv jednání o reparacích, které nám SRN dluží, můžeme účinně dojednávat pouze s vládou SRN. Bude ministr Bek ve svém oficiálním projevu mluvit o reparacích? Pokud nikoliv, pak je celkem zbytečné, aby na sjezdu SL vystoupil.

Náš nárok na reparace vyplývá především z Pařížské reparační úmluvy a také, kromě dalšího, i z principu mezinárodního práva, který jednoznačně říká, že agresor je povinen zaplatit oběti své agrese škody, které jí agresí vznikly. Německo bylo agresorem a my jeho obětí. Takže naše nároky na reparace jsou nezpochybnitelné, nepromlčitelné.

"V případě majetkových nároků požadavky sudetských Němců nejsou striktně dané. Sudetoněmecký landsmanšaft sice ze svých stanov vypustil zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován, ovšem otázka odškodnění zůstává otevřená. Záleží na každém představiteli ať už landsmanšaftu, nebo členech bavorské vlády (patrona sudetských Němců), jak otevřený v této otázce je. Například Edmund Stoiber, bývalý bavorský premiér, trval na tom, že česká vláda musí řešit odškodnění za „vyhnání“.

V oficiálních dokumentech Sudetoněmeckého landsmanšaftu se používá termín „sudetoněmecký majetek“. Ten však byl po druhé světové válce zkonfiskován jako nepřátelský majetek občanů „třetí říše“ pro účely válečných reparací na základě Postupimské dohody. Lidé měli náhradu požadovat po německém státu."

Výňatek z článku

https://cnn.iprima.cz/na–sraz–sudetonemeckeho–landsmansaftu–vyrazi–za–ceskou–vladu–ministr–bek–jede–ladit–vztahy–se–sudetskymi–nemci–347036

Poznámka ČNL: Je nám až líto, když autorka článku mluví o tom, že tzv. sudetoněmecký majetek byl konfiskován pro účely válečných reparací. Československo bylo povinno německý majetek, zahrnuje i majetek tzv. sudetských Němců, podle Pařížské úmluvy konfiskovat, ale, což je podstatné, nemuseli jsme ho odečítat ze svého reparačního účtu a také jsme ho ze svého reparačního účtu neodečetli. To je zcela zásadní otázka.

Připravil Dr. O. Tuleškov