Prezident

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.  

Je již  o něco málo více než 100 let od doby , co se náš národ osvobodil od 300 letého  poddanství, co vytvořil samostatnou republiku, co začal  usilovat o demokracii a humanitu.   Hvězdný den  zahájení onoho historického  dění je  28. října 1918. Druhý hvězdný  den, totiž nové  osvobození   národa z  temné  šestileté okupace  za 2. světové války,  je  slavné 9. května 1945. K oběma dnům  se  vztahuje  naše hrdost a čest, úcta a láska  k našim předkům, k hodnotám v boji i práci, v literatuře, umění, hudbě, veškeré kultuře.  

V těchto dnech se v zahraničí projevil náš nový prezident, jehož názory jsme dosud neznali. Žasli jsme a trnuli. Měli bychom prý mít odpovědnost za své předky a jejich zločiny. Učit se, napravit  současnost, Je to vážná věc. Neurvalé falšování dějin ve prospěch nepřátel. Nu, mluvčí národa by měl zastávat historické pravdy. Nikoli lži.