Prezident E. Beneš: Myslím stále na to, s čím přijdou Němci za pět deset let.

A přijdou jistě s nařčením a výtkou, že se jim stala křivda.

Přicházíte po sovětských a amerických vojenských činitelích, kteří nám s odsunem pomáhali. Jsem osobně rád, že právě mezinárodní spoluprací byla otázka odsunu řešena. Je to potvrzením souvislostí našich národních zkušeností s celkovým světovým děním. Zdůrazňoval jsem všem, že k odsunu jsme sáhli po hrozných zkušenostech, které jsme s Němci měli. Byli jsme ochotni vyjít jim vstříc a vyšli jsme jim vstříc tak, jak to vůbec bylo možné v těch pohnutých dobách předmnichovských. Zradili nás. A právě tato naše ochota a jejich zrada to byla, která nám dala mravní legitimaci k tomu, že jsme mohli položit požadavek odsunu a že tento náš požadavek mezinárodně byl uznán. Záleželo mi na tom, aby odsun byl prováděn lidsky. Myslím stále na to, s čím přijdou Němci za pět deset let. A přijdou jistě s nařčením a výtkou, že se jim stala křivda. Humánní a lidské provedení odsunu bude pak nejlepší obranou proti jejich nařčení. Jsem rád, že odsun byl vaší zásluhou skutečně humánně prováděn a že i přísní mezinárodní kritikové tuto humánnost plně uznali a uznávají. To je velký kapitál pro budoucnost. Budete mít jednou jistě důležití slovo při vyvracení propagačních tvrzení, která budou ze strany Němců vznášena, a že budou vznášena o tom není pochybnosti. A také proto se ubráníme, že jsme s celou akcí začali již za války v Londýně a získali už v té době plnou podporu Anglie, Ameriky a Sovětského svazu. Osobně myslím , že všichni můžeme být hrdi na to, že národ s pomocí našich spojenců a také naší prací dokončil svůj zápas o bytí a nebytí.

Z projevu prezidenta E. Beneše při setkání s pracovníky Úřadu zmocněnce pro odsun Němců na pražském Hradě 17. prosince 1946