Právo otevřený dopis z 12.2.2018

Redakce Práva a administrativa Borgis, a.s.

K rukám šéfredaktora Zdeňka Porybného

Slezská 2127/13

121 50 Praha 2

V Praze, 12.2. 2018

 

Vážený pane šéfredaktore,

již v lednu 2017 jsme si v Právu přečetli článek „Nové sudetské stanovy nakročily ke zklidnění" (Právo, 20. ledna 2017, str.7, pod značkou (nek)). Cituji z uvedeného textu: „O změnu stanov se zasazoval čelný představitel Bernd Posselt, který to ovšem neměl jednoduché - úpravu prosadil až napodruhé.“

Tento článek říká, jak vyplývá z jeho textu, že stanovy tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) byly novelizovány. A to nebyla to pravda a dokonce ani dodnes to pravda není. Stále platí stanovy SL v původním znění.

§3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:

"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;

b)              spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo .etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;

c)               prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;

d)              hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;

e)              pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;

f)                pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;

g)              přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

Jak z německého tisku, tak i z informací, které jsme nedávno získali od předsedy vlády ČR, pana Ing. A. Babiše, jasně vyplývá, že stanovy platí v původním, výše uvedeném, znění.

Jistě i Vám je tato skutečnost známa. Považuji tedy za nadbytečné citovat dále naše informační zdroje.

Již více než rok Vás opakovaně upozorňujeme, že jste otiskli, slušně řečeno, nepravdivou informaci. Nic jiného si nepřejeme, než abyste konečně ji opravili a napsali pravdu. Již delší dobu na to čekáme.

Děkuji, že se konečně dočteme v Právu pravdu o stanovách SL.

 

S pozdravem

                       

                        Ing. Pavel Rejf, CSc.