Pravidla chování pro vojáky Židovské brigády, dodržovaná na německé půděCarmi oznámil jasným, nepřirozeně ostrým hlasem, že jim chce sdělit při­kázání, jež musí židovský voják dodržovat na německé půdě. Nebyl zvyklý veřejně vystupovat, nehovořilo se mu snadno spatra, a proto přečetl papír, který mu připravili jiní, zejména major Šlomo Šamir, velitel Hagany v brigádě, rovněž neobyčejný muž. Navzdory Carmiho monotónnímu projevu vycítili vojáci v jeho slovech hluboké pohnutí.


"Za prvé. Budete nenávidět vrahy svého lidu - po všechny generace!

Za druhé. Pamatujte si: vy jste vyslanci lidu připraveného k boji.

Za třetí. Pamatujte si: Židovská brigáda v nacistickém Německu je okupační armáda!

Za čtvrté. Pamatujte si: skutečnost, že nás uvidí německý lid ve své vlasti jako samostatnou vojenskou jednotku s vlastní vlajkou a emblé­mem, je aktem odplaty.

Za páté. Pamatujte si: odplata je společným úkolem. Jakýkoli nezodpovědný čin oslabuje celou skupinu.

Za šesté. Musíte vyhlížet jako Židé, kteří jsou hrdi na svůj národ a svou vlajku.

Za sedmé. Nevšímejte si jich a nevcházejte pod jejich střechu.

Za osmé. Nechť jsou prokleti - oni sami, jejich ženy, jejich děti, jejich majetky a vše, co k nim patří, prokleti po celé generace.

Za deváté. Pamatujte si, co je cílem vaší mise.

Za desáté. Vaší povinností je oddanost, věrnost a láska ke zbrani a vojenské službě."


Když skončil, skoro ochraptělý vynaloženou námahou, složil Carmi papír a zasunul ho zpět do kapsy košile. Už se chystal zařadit na své místo, ale najednou se obrátil k nastoupeným jednotkám a hněvivě, od srdce zvolal: ,,Ať je proklet ten, kdo zapomene, co nám učinili!" Tisíce hlasů mu společně odpovědělo ,,Amen".

O chvilku později dostala brigáda rozchod. Byli odstrčeni, když se vybojovávaly poslední bitvy války, ale brzy dostanou příležitost k odvetě. Zítra budou směřovat na sever, jako dobyvatelé pochodují­cí do toho, co zbylo z Tisícileté říše.

Blum Howard, Brigáda, str.150

Připravil dr. O. Tuleškov