Pravda českých dějin je základem nejen naší identity

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Ve veřejném prostoru jsme denně svědky tendenčního výkladu událostí. Společenské vrstvy, různé skupiny, strany i jednotlivci stylizují své zprávy o událostech tak, aby sloužily jejich zájmům a potřebám. Je to prastarý způsob, jak uplatnit svůj vliv a oslabit protivníka. Staří sofisté věděli, jak se dělá z černého bílé, z bílého černé, z většího menší a naopak.

Orwell ukázal, jak se stále přepisují dějiny podle toho, jak se mění hegemonie mocností. Nad všemi manipulacemi světa však musí existovat historická pravda, nepřibarvená a nepřikrášlená. Pravda českých dějin je základem nejen naší identity. Lživé podání dějin v imperiálním zájmu mocnějších sousedů ohrožuje samu naši existenci