Průšvih jubilejního čísla Legionářského směru


Naše legionářská obec má těžký průšvih, použiji-li tohoto korektního slova, které nevyjadřuje hloubku provinění!

Kladem sice je zpracování vzniku, vývoje ČSOL, bojové historie I. i II. války, ale zatímco postavám zakladatelů republiky TGM a Štefánikovi jsou věnovány stati i fota, ani jedna zmínka o třetím otci zakladateli státu a významném činovníku pro založení prvních a zejména druhých legii.

Takhle vymazat presidenta Budovatele - to je ostuda nemající obdoby. Teď by měl vystoupit br. ing. Jan Kruml, zakladatel výboru pomníku Beneše v Brně, a řvát jako tur.


Dr. Beneš se významně podílel na vzniku francouzských, a zejména italských legií! On to byl osobně, kdo projednal s politikem Briandem a dalšími francouzskými potentáty vznik Roty Nazdar a pozdějších legií ve Francii. On to byl, kdo při několika cestách do Itálie přiměl váhajícího ministerského předsedu barona Sonina, aby dovolil ze stávajících zajateckých táborů bývalých rakouských vojáků vznik italských legii!


Konečně to byl dr. Beneš, který doslova ze země vydupal zahraniční vojsko II. světové války v Británii a v SSSR. Byl to muž, který se neschovával před bombami "německých Hunů", jak je nazývali britští a naši piloti. Existuje množství záznamů z Británie,  kdy dr. Beneš s Churchillem a jinými veliteli navštěvuje britská letiště s našimi perutěmi, vyznamenává význačné letce a všemožně jim logisticky pomáhá. Existují dokonce filmové záznamy. Přitom všechna tato letiště byla pod přímým bombardováním a palbou "germánských Hunů"...Při vítězném návratu do Prahy je v ve vojenské uniformě a přijímá hold přehlídky západních brigád i Svobodovců. Poslední žijící legenda z řad české RAF, armádní generál Emil Boček správně stručně vojensky říká: Byl to náš vrchní velitel!


Tak co se to stalo s Legionářským směrem? 

Oni "zapomněli"??? Nebo jim to "někdo nařídil"???  Nebo je to autocenzura v době neustálého  hanebného útoku na presidenta Budovatele??? V každém případě je to neomluvitelný přečin jak redakce, tak i republikového výboru.


Napravit by to mohlo snad jen zvláštní číslo věnované zásluhám presidenta Budovatele o italské a francouzské legie, a o zahraniční vojsko II. války na západní i východní frontě. Obávám se však ,že se to nestane. A chraň Vás Bože, toto nějak vymlouvat a omlouvat! Žít tak můj osobní přítel, gen. Vranský, hrdina od Tobruku a Dunkirku,  ten by Vám bratři naložil...


Nakonec poznámka -  je ostuda, že to musí připomínat prostý člen ČSOL.


Jiří Jaroš Nickelli, Jednota ČSOL Brno I, Spol. E. Beneše Brno a SLS Brno