Pozvání do Příčov,

tisková zpráva


Milí přátelé!

Tímto bychom rádi pozvali všechny vlastence, lidi dobré vůle a ty, kterým není lhostejné dědictví našich předků, na Vlastenecké setkání do Příčov, na jeho 3. ročník. 

Den přednášek a neformálního povídání a manifestování v zahradě zámku se uskuteční v sobotu 21. srpna 2021 od 10 do cca 18:00 hodin. Podrobný program přikládáme - a budeme ho průběžně aktualizovat na www.zamekpricovy a www.vlasteneckesetkani.cz

Témata jsou zvolena tak, abychom neopakovali předchozí ročníky a abychom se dozvěděli vždy něco nového... Zároveň máme v diskuzích možnost vyzdvihnout i jiné - a třeba palčivější -  problémy dnešní doby... Je to na nás všech.

Proto srdečně zveme!

A jen prosíme, abyste své automobily a vozítka nechávali i ve vedlejších vesnicích a došli pěšky. Příčovy jsou malou obcí a určitě nepojmou celou republiku!

Děkujeme.

Za organizátory,

A. Tomková, P. Hampl, M. Semín, S. Novotný, P. Žantovský. 


P. S. Nad dnem převzal záštitu pan prezident ing. Miloš Zeman. Přímý přenos lze sledovat na Raptor TV.   


Přílohy

Vlastenecké setkání Příčovy 2021 – 21. srpna 2021


10:00 Mše svatá v kapli sv. Vojtěcha – celebruje P. Stanislav Přibyl


11:00-18:00 program Moderuje Zuzana Stirská a Ivan Vyskočil

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-136-2021-07-26/

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-118-2021-03-15/


Panely:


1. Kultura, vzdělanost, situace ve školství, věda v rukou politiky – moderátor: M. Semín

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-30-2019-05-20/


Panelisté: J. Keller, Z. Koudelka, A. Málková

B. Kuras https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-42-2019-08-12/

M. Míčová https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-123-2021-04-19/


2. Lesy, voda, soběstačnost ČR – moderátor: S. Novotný


Panelisté: Prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – vědec, dendrolog a geobiocenolog

Ing. Jaroslav Novák - jaderný energetik, Hnutí Život

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-74-2020-04-20/

Ing. Karel Simon – lesník, soudní znalec a jeden ze zakladatelů České inspekce životního prostředí s působností v ochraně lesa, Hnutí Život

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-95-2020-09-28/

Ing. František Čermák, CSc. – vědec a soudní znalec v oboru speciálního strojírenství

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-101-2020-11-09/


3. Historie, zkreslování historie... – moderátor: P. Žantovský

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-59-2019-12-23/


Panelisté: J. Hejlek, P. Bahník, S. Novotný

J. Kobza https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-15-2019-01-28/

J. Hejlek Jiří Hejlek

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-12-2019-01-07/


4. Mladá generace v alternativě – moderátor: P. Hampl

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-11-2018-12-17/?fbclid=IwAR0UIuMJPu-BeT_5QyB95_JcVv-_2NrP36Too7Vnz3BzQ_5OD1ST2JlR0W4


Panelisté: M. Gregor (Odchod), M. Urban (Generace Identity), Nikol Zbořilová (asistentka I. Davida)


Zámecká sýpka: „Intelektuální lahůdky v sýpce“ - workshop:

J. Skála vs I. Budil

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-49-2019-09-30/

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/na-prahu-zmien-83-2020-06-22/


Koncert: mezi panely Pavel Foltán, zár. autogramiáda knihy A. Přichystala