Pozor! Čelíme snaze o úplné zrušení přísedících!

Vážené kolegyně a kolegové přísedící,

Ministerstvo spravedlnosti minulý týden zaslalo do připomínkového řízení novelu zákona o soudech a soudcích.

Navrhované znění této novely znamená ÚPLNÉ ZRUŠENÍ PŘÍSEDÍCÍCH!

Celý materiál k navrhovaným změnám najdete zde: Navrhované znění této novely znamená ÚPLNÉ ZRUŠENÍ PŘÍSEDÍCÍCH!

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBBACDB5R

Ministerstvo tak činí i přesto, že nás jeho zástupci v čele s ministrem Kněžínkem ujišťovali na loňském listopadovém jednání o opaku!

Je to pro mě hořké zklamání, ale právě v tento okamžik je třeba se aktivizovat a udělat vše proti zrušení přísedících, kteří jsou jedinými nezávislými zástupci občanů v soudních procesech. Zamezení občanům se aktivně podílet na výkonu soudní moci by bylo plivnutím do tváře principům demokratického státu založeného na občanské společnosti.

V důsledku by takový krok poškodil důvěru společnosti ve spravedlivou justici, která by se veřejnosti definitivně uzavřela.

Naše Unie nyní připravuje kroky v rovině mediální a zejména v rovině oslovení zákonodárců s žádostí, aby nedopustili zánik laického prvku v soudní moci.

Co můžete udělat Vy? Kontaktujte Vaše poslance a žádejte je, aby nedopustili zrušení přísedících. Hovořte o tom s lidmi ve Vašem okolí a neúnavně vysvětlujte důležitost zachování účasti občanů na rozhodování soudů.

V případě dotazů nebo vlastních poznatků mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Stehlík

prezident

UNIE PŘÍSEDÍCÍCH SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

E-mail: prezident@unieprisedicich.cz

Tel.: +420 607 097 696

Zdíkovská 2772/65, PSČ 1500 Praha 5

IČ: 05930723

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 68081

Přišlo e-poštou